24 jaar van leven en van gemeenschapswerk

Beste vrienden die ons vanuit het land en de wereld vergezellen op deze belangrijke datum voor de Vredesgemeenschap,

Bij deze viering van de 24-ste verjaardag van onze Vredesgemeenschap willen we dat je ons fysiek of spiritueel vergezelt van waar ter wereld we ook zijn.

Het zijn reeds 24 jaren die we volbrachten ter verdediging van het leven en het territorium in een zone waarin de macht van wapens en de belangen van ondernemers ons meer dan 300 personen hebben vermoord en ze proberen nog steeds op veel manieren hoe ze een einde kunnen maken aan ons Proces van gemeenschapsleven.

Om deze reden willen we dat jullie ons vergezellen op onze verjaardag met video’s, brieven, groeten om zo samen nogmaals onze verklaring als proces van Vredesgemeenschap af te kondigen. Vandaag blijven we ondanks de moeilijkheden met het paramilitarisme het waardig leven verdedigen, in een land waar de rechten van de boerenbevolking worden geschonden door de Regering zelf met haar criminele armen.

Op dit moment blijft de situatie erg moeilijk voor onze Vredesgemeenschap door de strenge controle van de dood die de paramilitairen uitoefenen met alle steun van de militaire instellingen. In de laatste twee jaren zijn er reeds 7 boeren vermoord in onze regio en al deze misdaden bleven straffeloos evenals de meer dan 300 vorige.

De enige belangrijke arm om ons te ondersteunen en om ons Gemeenschapsproces verder te zetten zijn jullie, onze vrienden en vriendinnen in het land en in de wereld,die geloofd hebben in onze smeekbedes en die ons vanuit jullie hart hebben ondersteund met heel jullie verknochtheid. Want heel die morele aanmoediging geeft ons veel kracht om vooruit te gaan. Daarom zou jullie gezelschap in dit moeilijke moment ons veel kracht en moed geven.

We zijn op de hoogte van de moeilijkheid voor jullie om naar onze Vredesgemeenschap te reizen door de pandemie van Covid-19. Maar ondanks deze moeilijkheid weten we dat jullie er altijd zijn om ons te ondersteunen en om ons op elk moment te vergezellen.

Zo ook als iemand erin lukt om fysiek op onze verjaardag aanwezig te zijn, dan verzoeken we hem om aan te komen op 21 maart want op 22 maart hebben we een internationale virtuele ontmoeting en nadien zullen we een fysieke tentoonstelling houden van de landbouwproducten die in het levensonderhoud van onze families voorzien.

Op 23 maart houden we een tocht voor het leven waarin lezing zal gegeven worden van de verklaring waarmee we ons als Vredesgemeenschap hebben uitgeroepen en waarin we eens te meer onze principes als proces van leven herbevestigen. De tocht vindt plaats op de weg die naar de gemeente Apartadó voert. De idee is te kunnen herdenken en de herinnering levend te houden aan hen die gestorven zijn om het leven te verdedigen in deze 24 jaar.