Als er geen legitimiteit bestaat, dan komt gekochte propaganda goed van pas

De kortzichtige en verdraaide visie van de officieren van de 17-de Brigade van het leger blijft zich projecteren in de massamedia van de desinformatie, vandaag met de fanatieke ruggensteun van de ondernemerswereld van Urabá die enkel kijkt naar de winst die dat kan opleveren, terwijl de ondernemers  de klassen zonder bescherming uitzuigen en ze op misdadige wijze stigmatiseren ten gunste van hun egoïstische belangen. Kolonel Germán ROJAS, Commandant van deze brigade, die uitblinkt door zijn haat voor de gemeenschappen die zijn misdaden aanklagen, houdt niet op zich te beroemen op het inschakelen van gedemobiliseerden van de illegale groepen, maar men vergeet het land te informeren hoe hij deze zogenaamde “gedemobiliseerden” gebruikt, door ze te koppelen aan de paramilitaire bendes als clandestiene armen van zijn brigade om de smerigste opdrachten uit te voeren van leugen, laster, gerechtelijke montages, bedreigingen, intimidaties envan verschillende vormen van repressie tegen de burgerbevolking van weerloze boeren. Zo deed hij met alias “Samir”, alias “Karina” en met alias “Manicortico”, die van totale straffeloosheid genieten en die zelfs woonden in de kazerne van de  brigade wat indruist tegen elke wettelijke norm. Zijn aanvallen tegen onze Vredesgemeenschap houden niet op, telkens met nog reusachtiger en smeriger leugens en laster. We leggen opnieuw getuigenis af ten aanzien van het land en van de wereld over zijn agressies en die van zijn onderdanen:

 Op donderdag 30 oktober 2014 werd de bekende paramilitair Apolinar GUERRA GEORGE in nog onbekende omstandigheden met kogels vermoord. Onze Gemeenschap had de folteringen aangeklaagd waarvan hij slachtoffer werd in de nacht van 12 maart 2004, in de 17-de Brigade van Carepa. Ze werden rechtstreeks uitgevoerd door Kolonel Nestór Iván DUQUE, die toen Commandant was van het Bataljon Bejarano Muñoz . Toen deze misdaad bekend raakte , maakte hij gebruik van de Provinciale Procureur Orlando Alberto TIRADO GONZÁLEZ om zijn Curriculum Vitae te zuiveren en hij slaagde erin de gefolterden om te kopen, zodat ze voor deze Procureur verklaarden dat de folteringen niet hadden plaats gevonden, door hen te beloven dat hij met hen de vele miljoenen pesos zou delen die hij zou afpakken van Pater Javier Giraldo die hij zou dagvaarden voor laster, omdat hij de folteringen had aangeklaagd. Zowel Apolinar als zijn maat bij de folteringen Elkin Darío TUBERQUIA lieten zich omkopen en traden in dienst bij de brigade als paramilitairen. Men kon ze zien patrouilleren in uniform met militaire en paramilitaire troepen. Men zag ze bezig met folteren zelfs van kinderen en met het aanklagen aan een hele hoop bewoners met behulp van absoluut valse verklaringen.  Op een bepaald moment trok Apolinar zijn beschuldigingen terug in bij het Openbaar Ministerie en hij biechtte op hoe hij zich door zijn folteraar had laten omkopen. Hij biechtte ook enkele misdaden op die hij verplicht was door hem te begaan door absoluut onschuldige mensen te beschuldigen als zondebokken . Apolinar keerde evenwel later terug naar zijn paramilitaire omzwervingen en we weten niet hoe zijn moord gebeurde. Het maakt ons droevig te bedenken dat misschien het routinehandboek gevolgd werd , volgens hetwelk de mensen die door de brigade gebruikt werden om misdaden te plegen, wanneer hun leven en hun geweten reeds leken op een smerige en misselijk makende vod en wanneer ze reeds talrijke aanhoudingsbevelen hebben opgestapeld, de brigade zich van hen wil ontdoen door ze te vermoorden. Dat gebeurde zo met Wilmar DURANGO, die vermoord werd op 14 december 2005 door dezelfde brigade, nadat hij gedurende verschillende jaren talrijke diensten van een ongelooflijke smerigheid had verstrekt.

Op vrijdag 31 en zaterdag 1 november 2014 ontving Julio GUISAO, lid van de Interne Raad van onze Vredesgemeenschap  telefoon van een individu dat zich identificeerde als een Onderluitenant van de 11-de Mobiele Brigade om hem en al de leden van de Interne Raad van onze Vredesgemeenschap uit te nodigen om te “demobiliseren” en “om hun toevlucht te nemen tot het plan van herintegratie van de nationale regering”. En het gaat niet over een geïsoleerde beschuldiging, ze past perfect bij de laaghartige laster die Kolonel Germán ROJAS DÍAZ, Commandant van de 17-de Brigade, de laatste dagen had gelanceerd tegen onze Vredesgemeenschap via de massamedia van de streek, door ze voor te stellen als een nederzetting van de FARC  en door al onze families voor te stellen als huizen van guerrilleros en onze gemeenschap als een groep “bandieten”. Ze maken hierbij gebruik van journalisten zonder ethiek die zich ertoe lenen hun laaghartige laster te verdelen.

Dezelfde vrijdag 1 oktober 2014 achtervolgden twee mannen in burger en met korte wapens  in het stadscentrum van Apartadó Julio GUISAO, lid van de Interne Raad van onze Vredesgemeenschap. Daardoor zag hij zich verplicht tussen de passanten onder te duiken en te vluchten uit de zone.

Zaterdag 1 november 2014 verhinderden agenten van het leger dat de aanwezigheid van de Strijdkrachten in de huizen van de bewoners van het dorpscentrum van San José geregistreerd zou worden. Daartoe voerden ze aan dat het verboden was te fotograferen.  Het Grondwettelijk Hof heeft herhaaldelijk bevestigd dat, vertrekkend van dezelfde normen die de uniformen van de strijdkrachten voorschrijven, hun identiteit altijd zichtbaar moet zijn en ze zich op geen enkele manier in clandestiniteit mogen begeven. Zeker niet wanneer ze de wetten schenden als ze binnendringen in private eigendommen zonder de toelating  van enige gerechtelijke autoriteit. Om te verhinderen dat de slachtoffers overtuigende bewijzen zouden verkrijgen van hun misdaden.   

Op dinsdag 4 november 2014 werd het verlies van een stier bevestigd in de boerderij van Mr. Hernán GUISAO, in het  gehucht Arenas Altas. Deze stier was reeds verloren sinds 1 november. Men concludeert dat de militairen, die aanwezig waren op deze plaats de stier slachtofferden om hem op te eten.    

Op woensdag 5 november 2014 ontving onze Vredesgemeenschap een pamflet  vermoedelijk ondertekend door leiders en ondernemers van Urabá, met helikopters uitgestrooid in verschillende gemeenten van Urabá en door soldaten uitgedeeld in verschillende wijken van Medellín.  Het leest als volgt: “GEEN BANDIETEN TERRORISTEN MEER IN URABÁ! Dankzij het programma DIRECTE GETUIGE van het Kanaal Cable Noticias, uitgezonden op 18 en 19 oktober, konden wij, die in de Regio van Urabá  wonen, duidelijk de laster en beledigingen vaststellen, die georkestreerd worden tegen Onze 17-de Brigade, vanuit de “Vredesgemeenschap van San José de Apartadó en de NGO’s die aanwezig zijn in de regio en dit met het mandaat van de Heren van La Habana.  De leiders, ondernemers en de gemeenschap van Urabá , drukken hun totale en onvoorwaardelijke steun uit aan het institutioneel kader, in het bijzonder aan het beleid dat onze 17-de Brigade die onder bevel staat van Kolonel Germán ROJAS DÍAZ uitvoert – DIRECTE GETUIGE .”   

Zelfs het taalgebruik en de verwijzing naar de smerige televisie-uitzending van “TESTIGO DIRECTO = DIRECTE GETUIGE” van Caracol Internacional , geleid door een journalist zonder moraal, die  tot en met manipuleert , Rafael POVEDA, maar die zich cynisch genoeg voordoet als “neutraal”, brengt deze strategie van officiële propaganda om misdaden te verbergen aan het licht.  Om het even welke gelijkenis met de verklaringen van Kolonel Germán ROJAS DÍAZ de laatste dagen op radio en TV verraadt het auteurschap van degene die ons imago van “bandieten en terroristen” wilde verkopen. Een instelling behoeft geen accreditatie van zulke smerige propaganda bij de schoonmaak van hun optreden. Als die goede naam er niet is neemt men zijn toevlucht tot de schandalige markt van de leugen, ondersteund door hen die over een overvloed aan geld beschikken.   Voor de ondernemerswereld van Urabá, die zodanig besmeurd is met ontheemding, beroving, bloedbaden, paramilitarisme en weerzinwekkende smokkelarij, zoals Mancuso, Veloza, Don Berna, El Alemán, Hazbún (= allemaal paramilitaire kopstukken)hierover verklaarden en zoals ook de ondernemers van Chiquita Brands en zoveel anderen in hun laat berouw  deden, betekent de verschrikkingen aanklagen,  die de armen vernietigen, de daders en de rijken belasteren en beledigen. Zo is het altijd geweest en zo zullen ze altijd blijven getuigen. Misschien zullen ze ooit op een dag de duizenden weerzinwekkende misdaden, die ze  met hun ontaarde propaganda bedekken en legitimeren, leren in de ogen zien.

Op donderdag 6 november 2014 werd de aanwezigheid vastgesteld van een groep zwaar bewapende mannen, in militaire camouflagekleren, in een stuk land van onze Vredesgemeenschap tussen de gehuchten La Unión en Arenas Altas, waar onze gemeenschap nederzettingen heeft. De mannen in uniform hielden twee jongeren aan van de Gemeenschap die op hun velden gingen werken. Dat werd hen verboden. Ze namen hen hun machete en hun gsm af en ze keken nauwlettend de bestanden in hun gsm na, allemaal procedures die onwettig zijn, maar ondersteund door het geweld van de wapens.

Dezelfde donderdag 6 november 2014 werden verschillende burgers in het dorp Nuevo Antioquia (district van Turbo dat grenst aan San José de Apartadó en commercieel epicentrum van verschillende van onze gehuchten) benaderd door bekende paramilitairen van daar. Ze toonden foto’s van verschillende leden van de interne Raad van onze Vredesgemeenschap en van de delegatie van onze Gemeenschap die op 14 oktober 2014 deelnam aan de pelgrimstocht om de bevrijding te eisen van de jongere Yhon Eider Florez, die er valselijk van beschuldigd werd een guerrillero te zijn, en die onwettig vastgehouden werd door troepen van de 11-de Mobiele Brigade. Dat maakt nog maar eens duidelijk dat er een nauwe eenheid van actie bestaat tussen militairen en paramilitairen in de zone. Ze wisselen immers illegaal genomen foto’s uit als basis voor hun montages, bedreigingen, ontheemding en ander agressies.    

Op vrijdag 7 november 2014 trok een groep militairen onterecht binnen in de nederzetting van onze Vredesgemeenschap in La Unión. Daar losten ze verschillende schoten met hun vuurwapens.

Op dezelfde vrijdag 7 november 2014  waren militaire troepen gestationeerd op de plaats Pelahuevo in het gehucht Arenas Altas en zo verhinderden zij dat leden van onze Vredesgemeenschap boerenwerk konden doen in de gemeenschappelijke cacaoteelten.  

De agressie blijft verstikkend. We hebben reeds  de criminele antecedenten en het onwettig optreden van Kolonel ROJAS aan de President  laten weten. Maar de President stelt er zich mee tevreden de klachten terug te sturen naar de daders opdat zij ze oplossen. Alles ontkennen wat gebeurt is zijn enig antwoord.     

Opnieuw dank aan alle solidaire mensen in Colombia en in de wereld die ons morele steun leveren in dit moeizaam op weg gaan, waarbij het onze onwankelbare beslissing is niet te wijken voor de barbaarsheid en de onheuse behandeling van deze misdadige Staat.

Vredesgemeenschap van San José de Apartadó

10 november 2014