De bedreigingen om ons uit te roeien blijven voortduren

Reeds meer dan 15 jaar klagen we het misdadig optreden van de Staat, die een discours heeft dat haaks staat op de realiteit van de slachtoffers,  aan. Ondanks dat blijft het niveau van kwellingen en bedreigingen met uitroeiing maar voortduren. Opnieuw legt de Vredesgemeenschap publiek getuigenis af van de laatste feiten die een aanslag vormen op onze fundamentele rechten.

  • Op zaterdag 1 december 2012 rukte een groep paramilitairen op naar het gehucht El Porvenir. Daar benaderden ze de boeren en ze vroegen naar verschillende personen  die in het gehucht wonen, maar die er op dat moment niet waren omdat ze vertrokken waren omdat het weekend was.  Ze bedreigden hen en lieten de boodschap achter dat het beter zou zijn dat ze niet naar de zone zouden terugkeren als ze niet wilden sterven.
  • Op zondag 2 december 2012 rond 6:00 uur ’s morgens had een andere groep paramilitairen een kamp opgeslagen op de boerderij van de vredesgemeenschap , die zich bevindt in het gehucht La Esperanza.  Ze bleven er de ganse dag. En opnieuw bedreigden ze de gemeenschap want ze argumenteerden dat deze ‘hoerenjong’ gemeenschap een blok aan het been is en dat ze het militair en paramilitair project , dat ze gepland hebben in de regio, verhinderen.
  • Op woensdag 5 december 2012 gingen twee families van het gehucht La Esperanza op de vlucht. En ofschoon deze families geen deel uitmaken van onze Vredesgemeenschap toch zijn het boeren zoals wij.  We herinneren eraan dat de paramilitairen reeds verschillende weken constant  aanwezig zijn in het gehucht met bedreiging voor de burgerbevolking.
  • Op zondag 9 december 2012 zagen boeren opnieuw een groep paramilitairen die patrouilleerden in La Esperanza. Ze zeiden tegen verschillende boeren dat ze een lijst bij hadden van te vermoorden personen en dat zij hen vroeg of laat te pakken zouden krijgen want dat zij in deze omgeving zouden blijven.  Ze gingen er toe over elke persoon die voorbijkwam te fotograferen.
  • Op zondag 16 december 2012 ging een groep paramilitairen, die reeds verschillende dagen hun kamp hebben opgeslagen op de afgelegen plaats Caraballo, in de onmiddellijke omgeving van het gehucht Arenas Altas, waar op woensdag 14 november 2012 gevechten plaats vonden tussen paramilitairen en guerrilla,  over tot het afvuren van geweerschoten en van mitrailleurvuur.  Op die manier zaaiden ze intimidatie en paniek bij de burgerbevolking uit de omgeving, zonder dat de strijdkrachten tot nu toe ook maar iets hiertegen ondernemen.
  • Op zaterdag 29 december 2012  tussen 18:00 en 19:00 uur landden er na elkaar twee legerhelikopters op grond van de boerderij van de Gemeenschap in het gehucht La Esperanza. Militaire troepen stapten uit en ze sloegen hun kamp op op de gronden van de humanitaire zone van de gemeenschap en zo beschadigden ze de hekkens en de afrasteringen.
  • Op zondag 6 januari 2013 rond 19:50 uur werden gedurende een uur geweerschoten, mitrailleurvuur en ontploffingen gehoord die werden uitgevoerd vanaf de militaire basis in het dorpscentrum van San José, zonder dat op dit moment de gevolgen ervan bekend zijn.  Hiermee werd opnieuw  angst en paniek gezaaid tegen de weerloze bevolking van het dorpscentrum, want die vreest dat feiten zoals die plaatsvonden op 4 oktober 2012 zich zouden herhalen. Want toen werd daar de burger Alberto Ariza Huaca vermoord door mitrailleurvuur van de militairen. Volgens informatie van boeren betreft het gevechten veroorzaakt door de militairen zelf om de burgerbevolking in verwarring te brengen en angst aan te jagen.
  • Op vrijdag 11 januari 2013 rond 9:25 ’s morgens ontving Blanca Torres, lid van onze Vredesgemeenschap en de vrouw van Germán Graciano, lid van de Interne Raad, een telefoontje van het telefoonnummer 3113422998 van een individu dat zich identificeerde met de naam Santiago Giraldo, coördinator van het Kantoor voor Gedemobiliseerden in Bogotá. Hij noemde haar bij haar naam en zegde haar dat ze met hem moest samenwerken omdat ze wisten dat zij hem kon helpen met informatie te verschaffen over de leiders van de gemeenschap.  Hij zei nog dat er hiervoor geld was, en dat indien ze wilde samenwerken zij met geld over de brug zouden komen. Reeds dagen geleden hadden wij het optreden aangeklaagd van een officier van de XVII-de Brigade, die aan personen van de zone geld had aangeboden om informatie te verschaffen over het doen en laten van de leiders van de Vredesgemeenschap.
  • Op vrijdag 11 en zaterdag 12 januari 2013 voerde een vliegtuigje besproeiingen uit in het gehucht La Resbalosa en nadien in het gehucht Mulatos, waarin ook een nederzetting is van onze Gemeenschap. Als effect van de besproeiingen begonnen de gezaaide teelten voor huishoudelijk gebruik, zoals bonen, rijst en maniok reeds af te sterven.

Deze feiten, die het uit de hand gelopen optreden van de Staat, die een beroep doet op om het even welke methode om ons uit te roeien,  blootleggen, spreken voor zich.  Maar ondanks dat bevestigen we opnieuw dat we onze levensprincipes trouw blijven.

We bedanken alle personen, groepen en gemeenschappen die ons helpen, zowel in Colombia als op veel andere plaatsen in de wereld, om deze aanklachten te verspreiden en ook voor hun blijvende solidariteit met ons.

Vredesgemeenschap van San José de Apartadó

16 januari 2013

http://www.cdpsanjose.org