De lasterende Uribe wordt gereïncarneerd in andere agenten van de staat

De lasterende Uribe wordt gereïncarneerd in andere agenten van de staat
Veel van onze vrienden en van de solidaire gemeenschappen vroegen ons of de “vergiffenis” gevraagd aan onze Vredesgemeenschap door President Juan Manuel Santos op 10 december ll. , het effect van niet herhaling had gehad of zou kunnen hebben. Santos vroeg vergiffenis voor de laster, die  jaren voordien door zijn voorganger in de leiding van de Staat was uitgesproken en die door het Grondwettelijk Hof werd bestraft omwille van zijn misdadig karakter. Spijtig genoeg vervulde President Santos het tweede deel van de verordening van het Hof niet, te weten de voorstelling  “van een procedure om toekomstige beschimpingen tegen deze zelfde (Gemeenschap) te voorkomen, evenals het opstarten van een uniek kanaal van communicatie dat de risico’s op beschimping vermindert en de heropbouw van vertrouwen stimuleert”.  Dat verzuim, we weten niet of het met voorbedachten rade was of niet, heeft in de praktijk de effecten van de presidentiële “vergiffenis” teniet gedaan, want andere agenten van de Staat, en in het bijzonder een rechtstreeks ondergeschikte van de Heer President zoals de Commandant van de XVII-de Brigade van het Leger er een is, hebben de ex-president  Uribe vervangen in zijn misdadige rol. Op die manier gaat hij deelnemen aan de systematische misdaad van VERVOLGING en LASTER tegen onze gemeenschap, die vorm gekregen heeft in reeds verschillende duizenden misdaden tegen de menselijkheid en in oorlogsmisdaden die hun weg gaan in internationale tribunalen.
De Commandant van de XVII-de Brigade, Kolonel Luis Miguel GÓMEZ QUINTERO, gevolgd door een Gemeenteraadslid van Apartadó en door enkele handelaars van de stad trok naar de massamedia om bij een nieuwe oorlogsepisode, die plaatsvond in het dorpscentrum van San José de Apartadó op 5 februari laatstleden, en die klaarblijkelijk als eindresultaat militaire slachtoffers achterliet, onze Vredesgemeenschap te beschuldigen van medeplichtigheid tot zelfs van nauwe coördinatie met de guerrilla, die verondersteld wordt de springstoffen te hebben geplaatst.  De reden? Onze voortdurende aanklachten dat de voorschriften van het Grondwettelijk Hof en van de Staatsraad  bij de plaatsing van de leger-  en politiebases geschonden worden. Die bases mogen, in conflictzones, niet geplaatst worden in de nabijheid van de burgerbevolking, zodat deze bevolking niet   getroffen kan worden door oorlogsconfrontaties. Het blijkt dus dat, voor Kolonel GÓMEZ, eisen dat de Grondwet geëerbiedigd wordt gelijkstaat met “medeplichtig zijn met de guerrilla”, dat de rechten verdedigen van de burgerbevolking  gelijkstaat met “medeplichtig zijn met de guerrilla”.  De enorme lijst , die op dit ogenblik reeds meer dan 150 ernstige inbreuken overstijgt, die de leger- en politiebases hebben veroorzaakt tegen de burgerbevolking en tegen burgerlijke goederen, die tegen de voorschriften in van de Hoge Gerechtshoven, onwettig ingeplant werden in het dorpscentrum van San José de Apartadó, onthult duidelijk de grootte van de beschadigingen waarvoor de Nationale Regering verantwoordelijkheid draagt.  Daarom leggen we opnieuw getuigenis af voor het land en de wereld van deze feiten:
Op woensdag 5 februari 2014 rond 10:15 ontplofte een bom in het dorpscentrum van San José de Apartadó, toen daar een groep militairen passeerde van de militaire basis gekazerneerd in het district en behorend tot het Bataljon Voltígeros van de XVII-de Brigade. Volgens informatie van bewoners van San José werden hierbij twee soldaten getroffen. De bom werd tot ontploffing gebracht op weinig meters afstand van het Politiecommando, vlakbij een woning die eigendom is van de Vredesgemeenschap. Het moet gesignaleerd worden dat het gezondheidscentrum op 50 m. ligt en dat daarnaast het educatief centrum van San José functioneert. Naast de woning van de Vredesgemeenschap die getroffen werd, werd eveneens de tempel van een Christelijke Kerk getroffen. De klassen werden onmiddellijk stil gelegd, te wijten aan de schrik voor het gebeurde. Dit gebeuren heeft een reeks beschimpingen veroorzaakt tegen de burgerbevolking van de regio door de Strijdkrachten.  Dat ging zo ver dat twee personen die op dit moment in het gezondheidscentrum aan het werk waren als verdachten werden aangehouden.  Zoals in ontelbare gevallen die voorafgingen wordt de burgerbevolking die slachtoffer is uiteindelijk in dader veranderd door de acties van het Leger dat  probeert “onmiddellijke resultaten te geven” (“valse positieven”).
Op dezelfde 5 februari 2014 bedreigden soldaten van de militaire basis van San José verschillende boeren met deze woorden: “wat hier gebeurd is zullen de hoerenjong (HP = hijoputa) bewoners van San José duur betalen met acties van de paramilitairen van Apartadó en van Tierra Amarilla. Niemand mag vergeten dat wij samenwerken”. Enkele minuten later werd een lid van onze Vredesgemeenschap dat van San Josecito  op weg was naar het gehucht La Unión benaderd door militairen, die hem beschimpten en bedreigden.  Ze kondigden eens te meer de uitroeiing van de Vredesgemeenschap aan en ze bevestigden dat ze hiervoor steunden op de paramilitairen.
Op donderdag 6 februari 2014 in de ochtenduren  brandmerkte Kolonel Luis Miguel GÓMEZ QUINTERO, Commandant van de XVII-de Brigade van het leger, alsook een Raadslid van Apartadó en handelaars in de stad, ons via de regionale communicatiemedia als zouden wij “de aanslagen in San José de Apartadó coördineren met de guerrilla”. De kolonel beklaagde zich publiekelijk over onze aanklachten en onze jammerklachten opdat de orders van het Grondwettelijk Hof en van de Staatsraad zouden geëerbiedigd worden door de bases van Politie en Leger te verplaatsen en zo het leven en de overige rechten van de burgerbevolking niet meer in groot gevaar te brengen.  Maar voor deze agenten van de Staat staat eisen dat de Grondwet wordt toegepast gelijk met “medeplichtig zijn met de guerrilla”. Dit vormt nog maar eens een bewijs dat zij BUITEN DE WET staan en legitimiteit missen. 
Eens te meer verklaren wij dat onze Vredesgemeenschap alle geweldacties afkeurt die het leven en de integriteit van de burgerbevolking in gevaar brengen.  Ze mogen komen van waar dan ook.  Juist daarom dringen we erop aan dat het behouden van de Politiepost en de Militaire Basis waar ze zich nu bevinden een permanente aanslag betekent tegen de rechten van de burgerbevolking en een koppig niet eerbiedigen van de orders van de hoge Gerechthoven.  We hebben talrijke jammerklachten gericht aan de President van de Republiek om zijn weerspannigheid  tegen de controleorganismes van de zelfde Staat op te geven en verantwoording af te leggen voor de ernst van de schade die zijn niet eerbiedigen (van de orders) heeft veroorzaakt.
Vredesgemeenschap van San José de Apartadó
7 februari 2014
http://www.cdpsanjose.org