De paramilitaire ‘vrede’

Opnieuw legt onze Vredesgemeenschap getuigenis af ten aanzien van het land en van de wereld van de daden van agressie waarvan ze slachtoffer werd de laatste dagen, na de aanval uitgevoerd op 29 december waarbij ze leden van onze Interne Raad wilden uit de weg ruimen en waarbij ze voorzorgen namen zodat het geïnterpreteerd zou worden als een overval.  Sindsdien hebben de paramilitairen niet opgehouden met overal bedreigende boodschappen achter te laten en demonstraties van hun macht te geven door voortdurend tegenover de nederzetting van San Josecito te passeren op moto’s terwijl ze goed zichtbaar wapens dragen, schoten lossen, en er zich op beroemen dat geen enkele Staatsautoriteit hen controleert of vervolgt. Onder hen  bevinden zich Elías Hidalgo, Ricardo David, Esneider Góez, Wilson Ortiz, John Edison Góez, Luis Yair Úsuga , alias “Peluso”, alias “Chimbila”, alias “Felipe”, veel van hen gerekruteerd  door “Felipe” y “Majute”.

Reeds voor de aanslag van 29 december informeerde een buur van de zone een lid van onze Gemeenschap dat het Openbaar Ministerie getuigenissen aan het verzamelen was, erop gericht om Germán GRACIANO POSSO, de  Wettelijke Vertegenwoordiger van onze Gemeenschap, te verbinden met alias “Tiro” , een guerrillero van de FARC die niet gedemobiliseerd is en die deel uitmaakt van de dissidentie van de FARC. Zulke volledig valse informatie werd verzonnen door Kolonel Germán ROJAS DIAZ, toen hij Commandant was van de 17-de Brigade. Vandaag hebben de paramilitairen beslag gelegd op die valse informatie om de vervolging tot de dood voort te zetten tegen Germán Graciano, wat op zijn beurt opnieuw bevestigt dat er een nauwe coördinatie bestaat tussen militairen, paramilitairen en leden van het Openbaar Ministerie. In de week van 15 februari 2018 vertelde een paramilitair aan een ander lid van onze Gemeenschap dat het Openbaar Ministerie en de paramilitairen voortdoen met het voeden van ditzelfde vals verslag en zo te proberen gerechtelijke acties tegen Germán en onze Vredesgemeenschap op te zetten.

In de week van 15 februari 2018 riep de paramilitaire commandant van de zone van San José, alias “Majute” in het district van Currulao koopmannen en onderhandelaars van vee bijeen om van hen te eisen dat het vee dat gekocht en verkocht wordt kentekens en registraties moet hebben van vaccinatie (= belasting) en dat de transacties moeten gebeuren onder paramilitaire controle. In deze bijeenkomst probeerden ze te doen geloven dat zij niets te maken hadden met de aanslag tegen onze Vredesgemeenschap op 29 december en nochtans waren daar verschillende paramilitairen aanwezig die deelnamen aan het misdrijf, zoals alias “Felipe”, commandant van het netwerk van San José en alias”El Gato” (Ricardo David). Vanuit deze bijeenkomst vertrokken nieuwe bedreigingen tegen het leven van de kinderen van Ernesto Guzmán, die vermoord werd in La Esperanza omdat hij zijn boerderij niet wilde verkopen aan de paramilitairen. Nu worden zijn kinderen vervolgd omdat ze de eigendom van zijn boerderij behouden. Eén van hen, Juan de la Cruz werd gewond in een aanslag tegen zijn leven vorig jaar.

Op 18 en 19 februari  2018 bereidde onze Gemeenschap de verjaardag van het afschuwelijk bloedbad van 21 februari 2005 voor. Toen de delegaties begonnen toe te komen bij het Vredesgehucht van Mulatos Medio, passeerden de paramilitairen herhaalde malen tegenover het gehucht, in de Mulatosrivier,  in uniform en gewapend. Ze werden gezien door verschillende delegaties . Dit werd geïnterpreteerd als een bedreiging tegen de Gemeenschap en als een poging om de herdenkingsplechtigheid te boycotten. Op vrijdag 23 februari wanneer de delegaties begonnen terug te keren van Mulatos riepen de paramilitairen een vergadering bijeen met personen die banden hebben met de gemeentelijke actie van de zone Mulatos. In deze bijeenkomsten hebben ze erop aan gedrongen dat onze Gemeenschap weggerukt moet worden van het Vredesgehucht en dat het terrein met geweld moet ingenomen worden.

In de nacht van 22 februari 2018 terwijl het grootste deel van onze Gemeenschap zich in Mulatos bevond bij de herdenking van het bloedbad  van 21 februari 2005 konden verschillende personen die de nederzetting van San Josecito bewaakten een drone waarnemen die de nederzetting overvloog, mogelijks als een vorm van spionage om nieuwe aanslagen voor te bereiden.

Op zondag 25 februari 2018 konden personen die passeerden langs de huizenrij van San José vaststellen dat er veel volk bier aan het drinken was, geconcentreerd in verschillende drankgelegenheden, terwijl men schoten kon horen op verschillende punten van deze huizenrij en men kon de aanwezigheid vaststellen van veel van de jongeren die verbonden zijn met het paramilitarisme en die gewoonweg zichtbaar wapens dragen.

Vandaag 28 februari 2018 werd onze Gemeenschap ingelicht dat Luis Yair Úsuga, lid van de paramilitaire structuur alle bewoners van La Unión heeft bijeengeroepen om deel te nemen aan vergadering met de paramilitairen volgende vrijdag 2 maart.

Sedert de aanslag van 29 december hebben we vastgesteld dat geen enkele autoriteit de paramilitairen wil controleren en ze zwijgen als er verwezen wordt naar de straffeloosheid en de immuniteit waarmee zij opereren. Onze kracht is onze identificatie met onze principes en de morele steun die we ontvangen van telkens meer personen en gemeenschappen van het land en van de wereld die het functioneren van deze Paramilitaire  Staat verwerpen.  We drukken opnieuw onze dankbaarheid uit aan hen die ons vergezellen.