De paramilitairen opereren totaal op hun gemak

Men wil met ons gedaan maken, het moge kosten wat het wil. Daarom doet de Staat een beroep op de meest subtiele en perverse manieren om ons uit te roeien. In talrijke schriftelijke bewijzen en Rechten op Petitie hebben we duidelijk gemaakt aan de top van de Regering dat er medeplichtigheid en een nauwe band bestaat tussen instellingen van de Staat en het paramilitarisme van de streek. Onze aanklachten werden evenwel miskend en onze Vredesgemeenschap werd behandeld als leugenachtig als iemand die de instellingen van de Staat en het Land belastert en er kwaad over spreekt. De President van Colombia miskent  alles en met kwaadaardige doofheid en blindheid laat hij toe dat de paramilitairen met alle gemak optreden tegen onze Vredesgemeenschap en tegen de bevolking uit onze omgeving. Maar de feiten spreken voor zichzelf en ze geven ons gelijk. En het zullen deze feiten zijn die de mensheid en de geschiedenis ooit zullen beoordelen. Hierna laten we volgende nieuwe feiten ter beoordeling aan de mensheid en de geschiedenis:

Op donderdag 1 augustus 2013 vlak bij de brug over de Río Grande op de weg die van de gemeente Apartadó naar de gemeente Turbo leidt vermoordden twee paramilitairen, die zich met een motorfiets verplaatsten, met een vuurwapen de burger NELSON CARTAGENA GARCÍA, die in het gehucht Aguas Frías van het district San José woont. Bij verschillende gelegenheden hebben we de aanwezigheid van paramilitairen aangeklaagd, die door het gehucht Los Mandarinos rondtoeren alsook op de centrale weg waar CARTAGENA werd vermoord en waar bovendien voortdurende Militaire aanwezigheid is . De militairen ontlopen zo hun verantwoordelijkheid en ze opereren samen met de paramilitairen waarmee ze samenspannen.

Op maandag 5 augustus 2013 registreerden de locale informatiemedia het bericht van de moord op 3 personen, blijkbaar door de Guerrilla van de FARC, in het gehucht La Ahuyamita gelegen tussen de districten van San José en van Nuevo Antioquia. De slachtoffers werden geïdentificeerd als ARLENIS REYES, 24 jaar, DARIO SAENZ, 28 jaar en LUIS ALBERTO IBARRA, 24 jaar oud. Volgens boeren uit de zone werd op de plaats van de feiten kleding gevonden voor privégebruik door de strijdkrachten. Klaarblijkelijk waren ze vermoord omdat ze informanten of collaborateurs van de paramilitairen waren.

Tussen dinsdag 6 en woensdag 7 augustus 2013 waren paramilitairen aanwezig in de gehuchten La Ahuyamita, El Limón, La Hoz en Las Flores en ze kondigden een volkstelling (registratie) aan in alle gehuchten en ze dreigden de burgers af om als informanten met hen samen te werken. Zo niet zouden ze als represaille voor de moord op de 3 personen op 5 augustus 2013 vermoord worden. Op dezelfde manier kondigden ze een telling aan in de gehuchten Rodoxali en La Esperanza. In dit laatste gehucht bestaat er een nederzetting van onze Vredesgemeenschap.

Op vrijdag 9 augustus 2013 werd door paramilitairen in het gehucht Rodoxali dat tot het district van San José de Apartadó behoort de boer JOSÉ PACHECO vermoord. Ze kwamen naar zijn huis en hingen hem op en daarna namen ze nog drie dieren die eigendom waren van Pacheco mee. Pacheco was de verantwoordelijke voor de dorsmachine van de rijst van het gehucht. De boodschap van de paramilitairen is dat ze hem hebben vermoord uit weerwraak voor de moord op drie van hun medewerkers op maandag 5 augustus 2013 laatstleden.

Dezelfde vrijdag 9 augustus 2013 kwam het parket in de ochtenduren naar het dorpscentrum van San José de Apartadó. Daar beroofden ze Mevrouw ELVIA MARÍA CATAÑO , moeder van 2 kinderen en wonend in het district van San José, van haar vrijheid en ze beschuldigden haar ervan guerrillera te zijn.  Ze werd overgebracht naar de gevangenis gelegen in het district El Reposo en nadien werd ze overgebracht naar een sterk beveiligd penitentiair en gevangeniscentrum in Medellín. Volgens het parket en het leger omdat het een persoon is met groot gevaar voor de maatschappij. Op deze manier werden de bedreigingen van 20 juni van alias “COFLAS”, die onder bescherming in de XVII-de Brigade van het Leger bevindt,  uitgevoerd alsook de aanklachten van verschillende boeren van 26 juli laatstleden, waarin verwittigd werd dat het leger en het parket gerechtelijke montages gingen voorbereiden tegen verschillende burgers van de zone. Cataño was reeds aangehouden geweest op dinsdag 14 mei 2013 en arbitrair naar het Politiestation in de stad Apartadó gevoerd. Zo werken de “gerechtelijke montages” in Urabá, waarbij agenten, instellingen, plaatsen, bewijzen, procedures en gerechtelijke stappen buiten de wet staan of er zelfs tegenin gaan, en zelfs meer, het zijn misdadige acties die de instellingen niet alleen dulden maar ze ook ondersteunen.

Op woensdag 14 augustus 2013 rond 10:00 uur trok een groep paramilitairen het gehucht Rodoxali van het district San José binnen en ze riepen alle boeren van de zone bijeen op een vergadering.  Daar bedreigden ze de burgers en ze verplichtten hen om met hen samen te werken als informanten of collaborateurs , zoniet zouden ze vermoord worden. Daar ook uitten ze opnieuw bedreigingen tegen onze Vredesgemeenschap want ze zegden dat ze een inval gaan doen in de Gemeenschap en dat ze bovendien de gehuchten Mulatos en La Resbalosa waar nederzettingen zijn van onze Vredesgemeenschap gaan innemen. Daar maakten ze ook gebruik van de gelegenheid om de boeren te registreren (volkstelling) want ze argumenteerden dat wie niet op de lijst van de geregistreerden staat  vermoord zal worden.

Op donderdag 15 augustus 2013 hebben verschillende families die in de gehuchten Mulatos en La Resbalosa bewonen hun grote schrik laten blijken voor de bedreigingen van de paramilitairen en ze kondigen aan dat ze liever gaan vluchten dan te sterven.  Ofschoon deze families geen deel uitmaken van onze Gemeenschap  is onze positie niet te wijken voor de moordenaars. Wij zullen geen centimeter wijken voor hun bedreigingen en hun chantages. Met de Gemeenschap gaan we deze families vergezellen zodat ze niet vluchten.

Op vrijdag 16 augustus 2013 kwamen militaire troepen die zich in het gehucht Arenas Altas, plaats die toebehoort aan de Vredesgemeenschap, bevonden,  aan bij de woning van een familie en ze vroegen er naar de naam en de plaats van de woning van de coördinator van het gehucht Arenas Bajas. Deze acties van het Nationale Leger vormen een duidelijke evidentie voor het registreren (volkstelling) die de paramilitairen te samen met de militairen komen uitvoeren in de zone.

Op dinsdag 20 augustus 2013 drongen legertroepen toebehorend aan de Gemeenschappelijke Opdracht ‘Nudo de Paramillo’ ook de private eigendom binnen waarbinnen zich een nederzetting van onze Vredesgemeenschap in het gehucht La Resbalosa bevindt. Ofschoon men van hen eiste dat ze zich van daar zouden terugtrekken,  omdat ze zich op gebied van de Gemeenschap bevonden dat duidelijk door borden is aangegeven, toch trokken de troepen zich niet terug.

Op woensdag 21 augustus 2013 vroegen de militaire troepen, die zich vanaf dinsdag 20 augustus 2013 illegaal in de nederzetting van de Vredesgemeenschap van La Resbalosa  bevonden ofschoon van hen geëist  werd om zich terug te trekken uit de levens- en werkruimten van de gemeenschap, aan een familie daar dat ze de namen van alle personen die in de nederzetting leven zouden verschaffen. Bovendien zegden ze dat ze daar niet zouden weggaan, dat ze doen waar ze zin in hebben en dat niemand hen te bevelen heeft.  Opnieuw vegen ze hun voeten aan onze leefruimten en krenken ze onze waardigheid en ons principe van neutraliteit en willen ze registreren wie tot de Gemeenschap behoort om zo lijsten te bezitten die belanden in handen van de paramilitairen om ons nadien te vermoorden.

We betreuren eens te meer de acties van de dood tegen de burgerbevolking van waar die ook mogen komen en we wijzen alle acties af die erop gericht zijn de burgerbevolking te betrekken in de oorlog.

We doen opnieuw een beroep op nationale en internationale solidariteit opdat ze er bij de nationale regering zouden op aandringen een einde te maken aan de barbaarsheid en de vervolging tegen de Vredesgemeenschap en tegen de bevolking uit de omgeving.

Vredesgemeenschap van San José de Apartadó

21 augustus 2013

http://www.cdpsanjose.org