De totale uitroeiing: dat is het plan van de Staat tegen de Vredesgemeenschap

In een medeplichtige stilte hullen zich de burgerlijke instellingen en de instellingen van de Staatscontrole ten overstaan van de laaghartige en niet-gefundeerde laster die georkestreerd wordt vanuit de 17-de Brigade van het Nationale Leger met alle steun van de media nl.  radio, geschreven pers en TV  tegen onze Vredesgemeenschap.  Opnieuw legt onze Vredesgemeenschap getuigenis af ten aanzien van de mensheid en van de geschiedenis van de gewelddadigheden waaraan ze voortdurend is onderworpen door Staatsagenten, die zweerden de grondwet en de wet te zullen naleven. Maar van dat alles trekken zij zich niets aan omdat ze genieten van absolute straffeloosheid en van een regime dat hen beschermt.  De Staat met zijn vernederende, laaghartige en de meest wreedaardigste methodes,  in zijn drang om ons uit te roeien, heeft met al het cynisme dat hij  vertegenwoordigt, een beroep gedaan op het meest lage en onmenselijke. De nieuwe feiten zijn:

Op dinsdag 11 november 2014 rond 11:00 uur gingen leden van onze Vredesgemeenschap militaire troepen van de 11-de Mobiele Brigade van het nationale leger tegemoet om ze te vragen dat ze zich zouden terugtrekken uit de levens- en werkruimtes van onze gemeenschap in het gehucht Arenas Altas.  Maar de militairen weigerden te vertrekken terwijl ze ons en onze kinderen ervan beschuldigden door de guerrilla te zijn aangestoken. Bovendien beweerden ze dat  zij er zijn om de wet te doen volbrengen en dat het de wet van de wapens is.  Ze beweerden dat Porras de orders uitvoert van zijn oversten en dat hij daarom de troepen niet zou terugtrekken van de ruimten die private eigendom zijn van onze gemeenschap. Dat de militaire troepen overal konden verblijven waar ze goesting in hebben en dat hij zich enkel van daar zou terugtrekken als de gemeenschap hem voor de rechter bracht. Men kon duidelijk vaststellen dat er een illegale kampplaats met loopgraven was gebouwd te midden van de  organische cacaoteelten, kostwinning van de families van onze gemeenschap.

Op woensdag 12 november 2014 werd een lid van onze Vredesgemeenschap, dat op weg was tussen het gehucht  Arenas Altas en San José,  aangehouden door militaire troepen op de plaats Pelahuevo, eigendom van onze gemeenschap. Hij werd door de militairen onderworpen aan chantage en beschuldigingen van een guerrillero te zijn.

Op donderdag 13 november 2014, rond 12:00 uur trokken leden van onze Vredesgemeenschap van de verschillende nederzettingen naar het gehucht Arenas Altas om aan de militaire troepen van de 11-de Mobiele Brigade te vragen  dat ze zich zouden terugtrekken van de gemeenschapsruimten, die private eigendom zijn van de gemeenschap, gewaarborgd door de nationale Grondwet. De militairen verzetten zich hiertegen, argumenterend dat ze enkel de nederzetting van San Josecito erkenden, en dat de andere nederzettingen niet van de Vredesgemeenschap waren en dat ze daarom niet van daar zouden weggaan. Ofschoon de gemeenschap aantoonde eigenaar te zijn van de terreinen, was dat onvoldoende om de militairen te doen ontruimen en te doen ophouden de gemeenschapsteelten, waarvoor bovendien organische regels en normen van de VS en de EU gelden, met chemische middelen te verontreinigen.  Het was noodzakelijk wat daar zou gebeuren ter kennis te brengen van nationale en internationale mensenrechtenorganisaties.  Maar de agent, de bevelhebber van de troep, Porras genaamd, bevestigde dat de Publieke Troepen enkel het Rode Kruis erkenden, want dat de overige organisaties  enkel de guerrilla ter wille zijn. Verschillende soldaten  maanden de gemeenschap aan dat ze zich moest demobiliseren. De Vredesgemeenschap ook vergezeld van onze kinderen zag zich verplicht in het door de militairen illegaal gebouwde kamp te blijven totdat ze zich uiteindelijk rond 20:30 uur terugtrokken uit deze plaats.   

We doen een beroep op de nationale en internationale solidariteit om van de Nationale Regering te eisen dat ze een einde maakt aan deze vervolging zonder einde tegen ons project van gemeenschapsleven.

Vredesgemeenschap van San José de Apartadó

16 november 2014