De wreedheid gaat als een razende tekeer, zonder enig medelijden

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó doet opnieuw een beroep op de mensheid en de geschiedenis om getuigenis af te leggen  van nieuwe feiten van onheuse behandeling waarmee de Staat de slachtoffers vernedert en later de feiten en de realiteit die we dagdagelijks beleven ontkent en tot vervelens toe ontkent met een razende wreedheid zonder medelijden. Want het is een realiteit die erg verschilt van het officieel discours en van de leugen waarmee ze probeert te misleiden bij het presenteren van een rustige regio in vooruitgang. Dit zijn de feiten:

Op vrijdag 30 september 2016 ontving onze Vredesgemeenschap informatie dat een bekende handelaar in landbouwproducten van San José, die in Apartadó leefde, met een vuurwapen vermoord was door twee gewapende individuen op een moto. Ze benaderden hem en zonder enige woordenwisseling trakteerden ze hem op verscheidene kogelinslagen. Wij begeleidden de familie in haar lijden, want er blijven twee weeskinderen achter die nog niet lang geleden geboren zijn en een moeder weduwe.

Dezelfde vrijdag 30 september 2016 benaderden enkele bewoners van het gehucht Mulatos leden van onze Vredesgemeenschap. Ze eisten dat de Vredesgemeenschap zo vlug mogelijk de gemeenschapsnederzetting, die ze heeft opgebouwd in het “Vredesgehucht Luis Eduardo Guerra”,. Hierbij argumenteerden ze dat het gemeentebestuur van Apartadó veel projecten heeft voor de regio. Het verontrust ons dat deze Staatsprojecten vergezeld worden van een sterke paramilitaire aanwezigheid, die terreur en paniek zaait in de regio. Dat is niet nieuws want in het district werden clandestien huizen gebouwd en wegen aangelegd met de steun van lokale besturen en gefinancierd door de paramilitairen.

Op zaterdag 1 oktober 2016 hebben verschillende boeren zich beklaagd over de militaire aanwezigheid in het gehucht Buenos Aires in het district San José vlakbij het schooltje van het gehucht.  Daar hebben de Staatsagenten gekampeerd in de cacaoteelten, die ze beschadigden. En ze verhinderden dat de boeren er passeerden en er hun boerenwerk uitvoerden. Ook drongen de militairen één van de woningen binnen en ze namen kruideniersproducten, het levensonderhoud van de familie mee.

Op maaandag 3 oktober 2016 rond 9:00 uur was er een groep paramilitairen aanwezig in de sector van Cantarrana, een plaats in het gehucht Mulatos Medios van het district San José. Ditzelfde paramilitair contingent doorkruiste verschillende plaatsen van dit gehucht. Nadien kampeerden ze in de woning van Rubí Arteaga, lid van de interne Raad van onze Vredesgemeenschap in de sector El Barro in ditzelfde gehucht. Arteaga noch zijn familie bevonden zich in hun woning op het moment van de inval. Klaarblijkelijk gaat het over hetzelfde paramilitair contingent dat op zaterdag 24 september 2016 aanwezig was in het gehucht La Hoz, waar ze drie boeren folterden. De paramilitaire aanwezigheid precies in de woning van een leider van de Gemeenschap verontrust ons uitermate zeker als men zich rekenschap geeft van de bedreigingen tegen onze Vredesgemeenschap door deze gewapende groep, de clandestiene arm van de Colombiaanse Staat. Deze paramilitaire bedreiging blokkeerde meer dan 70 leden van onze vredesgemeenschap en van internationale begeleiders, die zich op die dag richting San José begaven, door ze te verplichten verbannen achter te blijven tot de volgende dag in het Vredesgehucht van Mulatos Medios.

Dinsdag 4 oktober 2016. Dit paramilitair contingent dat zich op maandag 3 oktober 2016 ophield in het gehucht Mulatos, was aanwezig in het gehucht La Esperanza en begaf zich naar het gehucht Playa Larga, waar het verschillende eigendommen en kampen bezit.

Op woensdag 5 oktober 2016 ’s morgens durfden de burgerlijke autoriteiten en die van de Strijdkrachten uit de streek op de locale radiomedia in een daad van schande beweren dat ze in het gehucht Rodoxalí waren en dat ze er geen paramilitairen aantroffen en dat bij het in gesprek gaan met de bewoners die laatsten beweerden dat ze geen gewapende groepen hadden gezien. Niemand, absoluut niemand, die van de paramilitairen huizen, geld, vee kreeg en die bovendien in een zone woont die gecontroleerd wordt door paramilitairen zou het aandurven hen aan te klagen. Het is niet in helikopters of in vliegtuigen dat men paramilitairen gaat tegenkomen maar wel gaande door de gehuchten en de wegen doorkruisend waar de paramilitairen voortdurend patrouilleren.

Op donderdag 6 oktober 2016 werd de Vredesgemeenschap ingelicht over de bedreigingen die Adán Rivera bij verschillende gelegenheden heeft geuit tegen twee leden van onze Gemeenschap. Hij kondigde aan dat hij ooit uit de gevangenis zal komen en dat hij, als dat gebeurt, Gildardo Tuberquia en Roviro López, allebei leden van de Interne Raad van onze Gemeenschap, zal vermoorden. Luis Adan is een individu dat bij 2 gelegenheden werd benaderd door leden van onze Gemeenschap om van de paramilitairen respect te eisen voor de gemeenschapsruimten. Maar daar ging hij absoluut niet op in, integendeel bij verschillende gelegenheden uitte hij bedreigingen tegen de Gemeenschap.

In de laatste weken werden verschillende bewoners van het district San José die onderweg waren tussen het gehucht La Esperanza en Nuevo Antioquia benaderd door paramilitairen die, met de lijst in de hand, vroegen naar de verblijfplaats van verschillende burgers van de regio. Eén van deze gevallen betreft de heer Wber Areiza, die ze benaderden. Ze vroegen hem naar zijn broer Reinaldo Areiza.  Ze bevestigden dat ze naar hem op zoek zullen waar dat dan ook nodig is om hem te vermoorden. Ook toonden de bewapende mannen aan dat ze hem goed kenden, want dat ze wisten dat hij de broer was van een vrouw die zij in 2005 hadden vermoord in Mulatos. Dat ze er alles van afwisten, dat ze zelfs wisten dat de Staat de slachtoffers van dat bloedbad hadden betaald.

Deze uitspraken van de paramilitairen tonen de nabijheid en de eenheid van actie van hen met de Staatsagenten die hen beschermen, om zich nadien te camoufleren en misdaden te plegen.

Deze nieuwe acties maken het gezamenlijk opereren duidelijk van de Strijdkrachten met de paramilitairen. Hierbij komt, naast zoveel andere acties, nog de pesterij van de paramilitairen op donderdag 15 september 2016 laatstleden in het dorpscentrum van San José, nl. het schijngevecht dat gesynkroniseerd was tussen de Strijdkrachten en de paramilitairen om terreur te zaaien bij de burgerbevolking.

We vragen nationale en internationale solidariteit opdat al deze feiten niet straffeloos blijven, opdat dit opereren van de dood tegen de Gemeenschap stopt en opdat de plannen van uitroeiing ophouden.