Dringend: de Strijdkrachten gebruiken geweld tegen onze Vredesgemeenschap

… het is meer dan cynisch hem (= Javier Giraldo)  op zulk niveau  te beschuldigen, die ons begeleidde en in eigen vlees het lijden van duizenden slachtoffers van het geweld van de laatste decades heeft  geleden, gewoonweg omdat het zijn wens was om ons in ons lijden, in ons leed te begeleiden. Dit door het begraven van doden,  bekritiseerd zowel door de ene als door de andere kant (in het conflict), en door het begraven van onze broeders die gevallen zijn door de kogels van moordende beesten.  Ze vielen in de gemeenschap die onderworpen was aan miserie, gemarginaliseerd werd en die geleden heeft onder de gesel van het geweld van de regeringen die om beurt aan de macht waren...

De Regering volhardt in haar schandelijke doofheid en ze wakkert nog meer misdaden aan bij de ontelbare die bedreven werden door de Strijdkrachten. Welke schande. Daarbij komt nog de mantel van de absolute straffeloosheid, die het verbergt.  Slechts 3 dagen geleden, op zondag 3 mei 2015 folterde de elitegroep van de Nationale Politie verschillende burgers die in het gehucht La Hoz van het district San José wonen.  Na verschillende uren van laaghartigheid, chantage, intimidatie en beledigingen werden ze in een helikopter overgebracht naar wie weet waar.  Het nietsontziende optreden tegen de (burger)boerenbevolking stopt niet en vandaag opnieuw gaan ze als een razende tekeer tegen de Vredesgemeenschap.

Op maandag 4 mei 2015 ontving onze gemeenschap informatie vanwege verschillende boeren en bewoners van het dorpscentrum van San José, die onze  Vredesgemeenschap op de hoogte hebben gebracht van het bespieden waaraan verschillende jongeren van de streek worden onderworpen door paramilitaire groepen die hen aanmanen om bij hen aan te sluiten en voor hen te werken.  Verschillende van hen hebben ze meegenomen door hen werk aan te bieden in het district Piedras Blancas van de gemeente Apartadó. Nadat ze daar aankomen verplichten ze hen om als paramilitair te werken. Er moet aan herinnerd worden dat Piedras Blancas reeds verschillende jaren onderworpen is aan paramilitaire controle, ondanks de aanwezigheid daar van militaire geledingen.

Op dinsdag 5 mei 2015 verleenden verschillende nationale communicatiemedia weerklank  aan de 77 punten die Senator Álvaro URIBE aan het Opperste Gerechtshof overhandigde. In punt 69 beschuldigt hij Pater Javier GIRALDO valselijk van het verbergen van terroristen en van het genieten van straffeloosheid,geblindeerd door zijn vriendschap en invloed bij magistraten van het Hof.  Het is meer dan cynisch hem op zulk niveau  te beschuldigen, die ons begeleidde en in eigen vlees het lijden van duizenden slachtoffers van het geweld van de laatste decades heeft  geleden, gewoonweg omdat het zijn wens was om ons in ons lijden, in ons leed te begeleiden. Dit door het begraven van doden,  bekritiseerd zowel door de ene als door de andere kant (in het conflict), en door het begraven van onze broeders die gevallen zijn door de kogels van moordende beesten.  Ze vielen in de gemeenschap die onderworpen was aan miserie, gemarginaliseerd werd en die geleden heeft onder de gesel van het geweld van de regeringen die om beurt aan de macht waren.

Op woensdag 6 mei 2015 rond 9:20 uur begonnen, in het gehucht Mulatos van het district San José,  verschillende helikopters van de Politie, die de streek overvlogen, troepen van de Elitegroep van de Nationale Politie aan de grond te zetten. En dat gebeurde juist in het Vredesgehucht Luis Eduardo GUERRA, een nederzetting van onze Vredesgemeenschap en een grondgebied dat private eigendom is van de gemeenschap. Op deze plaats werd op 21 februari 2005 door het leger en de paramilitairen de historische leider van onze Vredesgemeenschap Luis Eduardo GUERRA vermoord. Het overvliegen en de aanwezigheid van de politietroepen verhinderde de afwikkeling van de activiteiten in ons gemeenschapsschooltje. Omdat de dezelfde Staatsagenten de schoolactiviteiten verboden. Het is een flagrante gewelddadigheid van de mannen in uniform, door het schenden van de ruimtes van leven en werk van de families, door het doen onderbreken van de schooldagen en bovendien door onze huizen en de ontspanningsruimtes van de kinderen te veranderen in militaire loopgraven en helihavens. Nooit zullen we aanvaarden dat onze leefruimtes, vredesgrondgebied veranderd worden in oorlogsgrondgebied. We doen opnieuw een beroep op de nationale en internationale solidariteit om bij de Nationale Regering aan te dringen dat ze ons leven, onze eer en onze integriteit eerbiedigt, volgens de Resolutie van het Interamerikaans Hof voor de Mensenrechten en het Internationaal Humanitair Recht die besloten liggen in de overeenkomsten die onderschreven zijn door de Colombiaanse Staat.

We wijzen ten stelligste de aanwezigheid en de schending van onze ruimtes en van onze huizen door de Strijdkrachten van de hand in een duidelijk ongehoorzaam zijn aan de eerbied voor private eigendom vastgelegd in de grondwet.

Vredesgemeenschap van San José de Apartadó

6 mei 2015