Duivelse versmelting onmogelijk te verbergen

Gezien de hevigheid van de agressie van de Staatsstructuren tegen onze Vredesgemeenschap zien we ons verplicht om voor het land en de wereld de reeds dagelijkse brutaliteit van die systematische agressie aan te klagen. In de laatste dagen grepen deze feiten plaats:

Op woensdag 12 oktober 2016 kwam de Gemeenschap te weten dat een groep paramilitairen die van het gehucht Arenas Bajas in het gehucht La Unión aankwam met de bedoeling Reinaldo Areiza te vermoorden. Maar hij was op dat moment niet in zijn woning. In dagen daarna bevestigden paramilitairen die in het dorpje van Nuevo Antioquia verblijven dat ze naar Reinaldo gezocht hadden maar dat ze hem niet gevonden hadden.

Op vrijdag 15 oktober 2016 kwam de Gemeenschap via boeren uit de regio, die er als getuigen aanwezig waren, te weten dat er verschillende ontmoetingen geweest waren tussen militairen en paramilitairen in de sector bekend als La Máquina, tussen de gehuchten van Arenas Bajas y Arenas Altas, waarbij ze wederzijds informatie en richtlijnen uitwisselden. 

Op dinsdag 18 oktober 2016 rond 7:00 uur was er gedurende 10 uren een contingent van het leger van ongeveer 100 man aanwezig in de private eigendommen van onze Vredesgemeenschap in het gehucht Arenas Altas, in het bijzonder in de school waar ze zonder enige toelating kookten. Bij het zich terugtrekken lieten ze daar een militaire vest achter, een gsm en oorlogsmateriaal, 4 toeleveranciers (militaire term???) met hun respectieve munitie en drie sokken (????) met overvloedige munitie voor wapens met groot bereik en een militair hemd. Alles werd geregistreerd op video’s en foto’s door onze Vredesgemeenschap.  Dezelfde dag observeerden verschillende leden van de Gemeenschap een groep van klaarblijkelijk militairen, met karakteristieken en een voorkomen van paramilitairen, die neerdaalde via de weg van Arenas Altas en die zich richting de huizenblok van San José begaf, waar er een sterke aanwezigheid is van leger en politie. Later heeft men ze zien terugkeren naar dezelfde plaats. Alles toont aan dat ze in de nabijheid en in coördinatie met het leger zijn geweest.

Dezelfde dinsdag 18 oktober2016 rond 7:00 uur hoorden verschillende bewoners  van het gehucht Arenas Altas  twee schoten van zware wapens voortkomend van een militair kamp in dit gehucht. Nadien werden boeren van het gehucht benaderd door twee individuen die militaire laarzen en broek droegen. Ze vroegen hen naar de weg die hen naar het gehucht Los Mandarinos, sector La Maquina zou leiden, een zone met aanwezigheid van contingenten paramilitairen.

Op woensdag 19 oktober 2016 rond 10:30 uur gingen leden van de Vredesgemeenschap er toe over het oorlogsmateriaal dat door het leger in de school van Arenas Altas op dinsdag 18 oktober 2016 werd achtergelaten weg te halen en te begraven.  Want de kinderen van deze school manipuleerden (knoeiden met) dit oorlogsmateriaal omdat het daar door militairen werd achtergelaten. Deze feiten werden ter kennis gebracht van nationale en internationale organismen.

Dezelfde woensdag 19 oktober 2016 rond 15:00 uur drong een groep militairen opnieuw de nederzetting van onze Vredesgemeenschap binnen in het gehucht Arenas Altas.  Ze verbleven er  gedurende twee uren en nadien trokken ze zich terug van de plaats omdat ze door leden van de Gemeenschap daar verhinderd worden.

Op donderdag 20 oktober 2016 rond 7:20 uur kwam een humanitaire commissie bestaande uit leden van onze Vredesgemeenschap aan in het gehucht Arenas Altas, om uit de eerste hand de situatie van openbare orde te kennen die zich daar in de laatste dagen voordeed. Bij aankomst werden ze onmiddellijk benaderd door de militaire troepen die gekantonneerd  waren in deze gemeenschapsnederzetting.  Woedend kraamden ze bedreigingen uit tegen de daar aanwezige leden van de Vredesgemeenschap. Ze verklaarden onder andere dat zij geweren dragen en wapens die ontworpen zijn alleen maar om te doden en dat ze deze elk mogelijk moment zouden gebruiken. Al deze bedreigingen werden geregistreerd en gefilmd door de Gemeenschap.

Dezelfde donderdag 20 oktober 2016 rond 16:00 uur was een andere humanitaire commissie samengesteld met leden van onze Vredesgemeenschap en het Kantoor van de Ombudsman voor de Mensenrechten (= Defensoría del Pueblo = letterlijk Dienst ter verdediging van het Volk)aanwezig in het gehucht Arenas Altas met de bedoeling de Ombudsman  in kennis te stellen van het oorlogsarsenaal dat door militaire troepen werd achtergelaten en gevonden door jongens en meisjes van de nederzetting van de Gemeenschap.  Onze Vredesgemeenschap hoopt dit oorlogsarsenaal, door de militairen achtergelaten, enkel aan een internationale organisatie te overhandigen die het onvermogen waarborgt van dit oorlogsmateriaal, wapen voor menselijke vernietiging.

Opnieuw doet onze Vredesgemeenschap een beroep op de solidariteit van gemeenschappen en personen, die ons op verschillende plaatsen van de wereld ondersteunden, om van de Colombiaanse Staat uitleg te eisen over de onophoudelijke en verbeten vervolging, die enkele instellingen, die zeggen het Recht te eerbiedigen en een duurzame vrede op te bouwen, elke legitimiteit ontneemt.