Een kolonel maakt de halve terugtrekking* van de laster door de President ongedaan

Meer dan één belediging per dag moet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó doorstaan. Opnieuw presenteren we aan het geweten van het land en de wereld  de laatste agressies:

Op zaterdag 25 oktober 2014 werden gevechten geregistreerd tussen een groep van de FARC en de paramilitairen die reeds lang een nederzetting hebben in de boerderij La Marina, in de nabijheid van het dorp Nuevo Antioquia, waar ze een groot operatiecentrum bezitten. Het grondgebied van San José is opnieuw in oorlogsgebied veranderd door de gewapende groepen. En het paramilitarisme blijft een niet te verbergen realiteit die het leugenachtig discours van de Staat betreffende de ‘verdwijning’ ervan verijdelt.

Op maandag 27 oktober 2014 uitte Kolonel Germán ROJAS DÍAZ, Commandant van de 17-de Brigade,  nieuwe laaghartige en valse beschuldigingen door ons te behandelen als “guerrilleros” en als “bandieten”.  Bovendien beschuldigde hij de nationale en internationale organisaties die onze Vredesgemeenschap begeleiden ervan beschermers van de guerrilla te zijn. Door dit optreden hernieuwde deze Kolonel de laster van de Regering tegen onze Gemeenschap. Want hij  identificeerde zich met ex-President Uribe Vélez.  En in feite maakte hij de terugtrekking  van de laster die de huidige President Santos, op bevel van het Grondwettelijk Hof op 10 december 2013 deed, ongedaan.  Hier worden de effecten zichtbaar van het niet uitvoeren door de President van de orders van het Grondwettelijk Hof, want het Hof had President Santos opgedragen bij het terugtrekken van de laster een regeringsplan op te stellen van NIET HERHALING van deze laster. Nu maakt één van zijn rechtstreekse ondergeschikten in feite de effecten van deze terugtrekking ongedaan en hij vervalt opnieuw in de misdaad van LASTER tegen onze Gemeenschap, een daad die opnieuw ter kennis moet gebracht worden van het Grondwettelijk Hof.   

Op woensdag 29 oktober 2014 bestempelde Kolonel Germán ROJAS DÍAZ, Commandant van de 17-de Brigade in een radioprogramma  de Pater Jezuïet Javier GIRALDO, een begeleider van onze Vredesgemeenschap, als een gewapende partij,  door hem uit te nodigen om zich te ‘ontwapenen’  en om naar de Brigade te gaan om met hem te praten.  De basis voor zijn beschuldiging , zoals men kan afleiden uit zijn woorden, is dat de priester zonder problemen kon passeren doorheen de wegblokkade die de bewoners van het dorp San José en de boeren  van de streek opwierpen op zondag 26 oktober op de weg tussen San José en Apartadó. De realiteit is dat de priester naar Bogotá moest en dat de promotoren van de blokkade zijn urgentie begrepen en hem doorlieten.  De Kolonel schreef bovendien de blokkade toe aan de Vredesgemeenschap  terwijl het in werkelijkheid  om het protest ging van de bewoners van het dorpscentrum van San José en van andere gehuchten, die zich verzetten tegen een militair-burgerlijke dag voor deze datum aangekondigd door de Brigade, een dag die niets te zien had met Vredesgemeenschap. Dit alles maakt duidelijk dat de Brigade geen objectieve informatie zoekt maar ze zelf willekeurig in elkaar steekt in functie van hun haat. Hier wordt ook de onbeholpenheid van de argumentatie en de irrationaliteit van het discours van een militair duidelijk geopenbaard, die alleen maar kwaad wil spreken over hen die zijn misdrijven niet verzwijgen en iedereen wil uitroeien die zijn gewelddaden niet accepteren.

Op woensdag 29 oktober en op donderdag 30 oktober was er een groep paramilitairen in burgerkleren en met wapens met een groot bereik aanwezig in het gehucht Playa Larga van San José de Apartadó, op korte afstand van de nederzetting van onze Vredesgemeenschap in het gehucht La Esperanza. Er waren reeds een massa paramilitaire invallen op deze plaats, maar onze klachten bij de Regering hebben niet het minste effect en de Regering corrigeert evenmin haar vals discours van het verdwijnen van het paramilitarisme.

Op vrijdag 31 oktober 2014 werd onze Vredesgemeenschap in kennis gesteld van het uitdelen van pamfletten op nauwkeurig omschreven plaatsen in de stad Medellín, waarin onze Gemeenschap bestempeld werd als guerrillaorganisatie.  Er moet niet veel analyse gebeuren om de oorsprong te ontdekken van dit soort taalgebruik.  Het is het typische taalgebruik van het leger en van zijn paramilitaire armen, dat zonder ophouden gebruikt werd gedurende de 17 jaar dat onze Vredesgemeenschap bestaat. Anderzijds is het voor niemand verborgen dat het mechanisme een repressieve strategie vormt die gebruikt wordt tegen elke persoon, groep of beweging die het oneens is met het onrecht.  Als dusdanig waren ook de aanbevelingen van de adviseurs van de VS aan onze regeringen en aan alle Latijns Amerikaanse regeringen gedurende tientallen jaren. Inderdaad, het beschuldigen van de tegenstanders of de non-conformisten die het oneens zijn met het onrecht, in de plaats van hen te benadelen prijst het hen. Daarom hebben ze besloten beschuldigingen uit te vinden als zouden het guerrilleros zijn om ze zo valselijk in het kamp te plaatsen dat de heersende wetten als misdadig beschouwen.

Op zaterdag 1 november 2014 werd een bewoner van het gehucht Arenas Altas zijn vrijheid ontnomen door zwaarbewapende mannen die zich identificeerden als leden van de AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA (= paramilitaire groep). Ze zegden “dat deze hoerenjong vredesgemeenschap  een troep guerrilleros zijn en dat ze reeds groen licht kregen om de aanvallen ertegen aan te wakkeren en om ze uit te roeien”.  Het is noodzakelijk te herinneren dat dezelfde strategie tentoon werd gespreid door Kolonel Germán ROJAS in 2009, toen hij Commandant was van het Bataljon Voltígeros en hij zich bediende van de bekendste paramilitairen om hem te helpen leden van de Gemeenschap te overtuigen om hem bij te staan bij haar uitroeiing. Nu hij Commandant is van de Brigade, wil hij zeker zijn macabere en oude plannen uitvoeren.

Op zondag 2 november 2014 rond 13:00 uur hield een groep zwaarbewapende paramilitairen, in militair uniform,  in het gehucht Arenas Altas op tien minuten van de nederzetting van onze  Vredesgemeenschap een burgerbewoner aan met de naam Juan. De aanhouding duurde twee uur. Ze bedreigden hem met de dood indien hij iets vertelde over hun aanwezigheid. Naast het verbieden dat hij zijn huis zou verlaten verplichtten ze hem om te gaan neerzitten en zijn machete af te geven die hij als boer droeg.  Ze maanden hem aan met hen mee te werken en ze boden hem een riante som geld aan.

Op maandag 3 november 2014 ’s morgens ging een delegatie van ongeveer 90 leden van onze Vredesgemeenschap  en van internationale begeleiders naar het gehucht Arenas Altas met de bedoeling 2 volwassenen en 6 kinderen te gaan bevrijden die zich sinds zondag 2 november in een situatie van verbanning bevonden door de doodsbedreigingen van paramilitairen tegen deze familie. Toen ze daar aankwamen waren er duidelijke sporen en vonden ze hutten waar de paramilitairen kampeerden en kwam men te weten dat ze zich hadden begeven naar de nederzetting van onze Vredesgemeenschap in het gehucht Arenas Altas.  De delegatie van de gemeenschap slaagde erin de familie te evacueren en ook een meisje van 3 jaar, dochter van een lid van onze Gemeenschap,  dat zich op die plaats bevond in veiligheid te brengen.

Uit wat vooraf gaat kan men afleiden dat onze Vredesgemeenschap angstige momenten blijft beleven, omdat ze voortdurend nieuwe aankondigingen ontvangt van haar uitroeiing en omdat ze campagnes van kwaadsprekerij en laster door de instellingen moet doorstaan. Nochtans kan men veronderstellen dat ze de missie hebben om ons te beschermen, maar in tegendeel ze verbergen hun opzet niet om ons te vernietigen. Terwijl we onze dankbaarheid  vernieuwen aan alle groepen en organisaties die ons begeleiden, die op dit moment ook  het voorwerp uitmaken van de meest schandelijke kwaadsprekerij van de militaire commandant van de zone,  delen we tegelijk onze beslissing mee om, zonder toegevingen,  weerstand te bieden en zo ons project van Vredesgemeenschap te verdedigen.

 

* Op 10 december 2013 heeft President Santos de beschuldigingen van de vorige President Uribe tegen de Vredesgemeenschap teruggetrokken en verontschuldiging gevraagd aan de gemeenschap

Vredesgemeenschap van San José de Apartadó

3 november 2014