In het vizier van zeer perverse plannen

Na de ernstige vaststellingen die onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó de laatste weken heeft openbaar gemaakt, moeten we nogmaals dringend een beroep doen op al die personen, groepen en gemeenschappen die nog morele principes en gevoelens van solidariteit bewaren, om met hen de situatie van extreem gevaar te delen, die we doormaken. Dit zijn de laatste feiten:

Op vrijdag 15 december 2017 kwam een paramilitair in burger aan bij de boerderij Casa Roja (Rood Huis) en hij zei dat hij daar de nacht wilde doorbrengen. Een lid van de gemeenschap verbood het hem en deed hem zien dat zij de burgerbevolking op deze manier niet mochten misbruiken. Erg kwaad moest de paramilitair het afbollen maar de volgende dagen geraakten bedreigingen  bekend tegen het lid van onze Gemeenschap dat de principes deed naleven. 

Op zaterdag 16 december 2017 om 11:06 kwamen verschillende paramilitairen met zware wapens en op lastdieren, in camouflagekleding en met armbanden van de  AGC een internationale begeleider (= vredesbrigadist) tegen. Ze vroegen hem naar een andere gewapende persoon die verderop ging en ze eisten van hem dat hij zou zeggen wat die daar aan het doen was. Inderdaad een paramilitair in burger was ’s morgens het Vredesgehucht binnengedrongen en had gevraagd naar de locatie van winkels, maar hetzelfde personage werd wat later gewapend en in uniform tezamen gezien met de overige paramilitairen die op lastdieren op weg waren. Later besefte men dat ze een vergadering bijeenriepen in Mulatos Cabecera  en inderdaad die ging door. In deze bijeenkomst vertelden ze aan de bewoners over veel projecten van de Staat die ze moesten benutten en ze onthaalden de kinderen van het gehucht op geschenken met de belofte later nog meer geschenken mee te brengen en feesten te organiseren.

Midden december 2017 onthulde een bewoner van het centrum van San José met de naam Isaías en alias “Malaca” aan sommige personen het bestaan van een plan tussen de paramilitaire netwerken van de zone en de 17-de Brigade om de Wettelijk Vertegenwoordiger van onze Vredesgemeenschap Germán GRACIANO POSSO te elimineren. Volgens de paramilitair, die zo’n 28 jaar oud is en banden heeft met een uitgebreid netwerk van jongeren, die criminele en strafbare opdrachten uitvoeren die bevolen werden door de militaire/paramilitaire leiding van de streek, moet de eliminatie van Germán  tegelijkertijd gebeuren met een operatie van economische overval. Daartoe zijn ze ijverig op zoek naar informanten in de Vredesgemeenschap zelf, zodat ze hem nauwgezet kunnen volgen, vooral wanneer hij naar beneden ( = naar Apartadó) gaat om geld af te halen van de bank.  Volgens wat andere leden van het paramilitair netwerk verklaren leveren ze grote inspanningen om zich van informanten te verzekeren binnen de Vredesgemeenschap zelf. Men is zelfs gevallen te weten gekomen van jongeren van San José die in Apartadó benaderd werden om zich aan te sluiten bij de paramilitaire netwerken en die ze bij hun intrede een wapen en 700.000 pesos (zo’n 200,00 Euro) aanbieden als aanmoediging om ze te motiveren. Tegelijkertijd heeft een neef van Germán uit betrouwbare bronnen informatie ontvangen. Volgens die info is ook hij betrokken partij in het plan tegen Germán en zijn leven zou groot gevaar lopen.

Op dinsdag 19 december 2017 kwam een contingent paramilitairen vroeg in de ochtend toe en ze omsingelden het territorium van het Vredesgehucht Luis Eduardo Guerra, nederzetting van onze Vredesgemeenschap in het gehucht Mulatos Medios. Men zag zelfs dat ze zich aan het baden waren in een diep gedeelte van de rivier Mulatos, die deel uitmaakt van het territorium van het Vredesgehucht.

Zoals men kan vaststellen, versterkt de paramilitaire strategie zich in het territorium waarin onze Vredesgemeenschap is opgenomen. Deze strategie is noch nu noch vroeger verenigbaar met de principes van onze Vredesgemeenschap. Opnieuw wordt de vervolging tegen onze Gemeenschap en tegen onze leiders  dramatisch. We doen een beroep op alle mensen die solidair zijn in Colombia en in de wereld, die steeds waakzaam waren voor ons proces, om de Staat,  die zijn illegitimiteit duidelijk maakt, te blijven interpelleren en van hem te eisen dat hij de waardigheid en de elementaire rechten van de menselijke persoon eerbiedigt.