Het zogezegde ‘postconflict’ vertaalt zich voor ons in de progressieve heerschappij van het paramilitarisme

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt een beroep te doen op het land en de wereld om hen getuigenis af te leggen van de laatste feiten tegen ons proces van leven en tegen de rechten van de bevolking van onze omgeving.

In de laatste dagen heeft onze Gemeenschap kunnen vaststellen dat hoge bevelhebbers van de 17-de en de 11-de Brigade van het Leger samenkomen met paramilitaire groepen  in de gehuchten Mulatos (van het district San José de Apartadó), Murmullo (van het district Batata van de gemeente Tierralta in departement Córdoba). Dat allemaal met de bedoeling heel het model van controle over de bevolking en van stigmatisering van onze Vredesgemeenschap te coördineren. Het is duidelijk dat de Regering het Paramilitarisme blijft verbergen , want de paramilitairen hebben alle vrijheid om acties op te zetten in de regio zonder dat ze ook maar gehinderd worden. Deze paramilitaire structuren maken de burgerbevolking steeds meer tot slaaf. Ze hanteren reeds veel gedwongen vaccins[1] die de boerenbevolking moet betalen om hun eigen grond te kunnen bewerken.

Het is overduidelijk  dat paramilitaire structuren bewapende controleposten hebben in de gehuchten Arenas Bajas, Nuevo Antioquia, Playa Larga, Rodoxalí, La Hoz van de gemeenten Apartadó en Turbo (departement Antioquia) en in La Resbalosa, Machosolo, Resbalosita, Naín, Murmullo, Alto Joaquín en Baltazar in de gemeente Tierralta (departement Córdoba). In de overige gehuchten trekken deze gewapende groepen erop uit om te patrouilleren alsof ze het officiële leger vormen. Ze beschadigen en bedreigen (alles) wat ze op hun weg ontmoeten en er bestaat geen controle om dit Staats-Paramilitair project te stoppen dat elke keer meer de regio laat bloeden.

Op zaterdag 27 mei 2017 kwam een groep zwaarbewapende paramilitairen aan in het gehucht Arenas Altas (behorend tot het district San José de Apartadó). Daar namen ze een bewoner van het gehucht gevangen, die ze met de dood bedreigden als hij zich zou aansluiten bij de Vredesgemeenschap. Op dezelfde wijze verzekerden ze hem dat ze die Gemeenschap,  het moge kosten wat het wil, gingen uitroeien, omdat ze hen in de weg liepen bij het ontwikkelen van hun projecten in de regio.

Op dinsdag 13 juni 2017 kwam een groep van minstens 20 paramilitairen in militaire kledij en met geweren aan in het gehucht El Porvenir (van het district van San José de Apartadó). Ze bleven gedurende verschillende uren door het gehucht patrouilleren en ze veroorzaakten paniek bij de boerenfamilies die daar leven. Later vertrokken ze naar het gehucht La Unión van San José.

Op woensdag 14 juni 2017 om 7:00 uur kwamen dezelfde groepen paramilitairen, die de vorige dag waren aangekomen in El Porvenir, aan in het gehucht La Unión van San José de Apartadó. Daar namen ze de huizen in van de boeren. Ze maakten duidelijk dat ze gekomen waren om er te blijven, of ze dat nu graag zouden hebben of niet. En bovendien dat ze komen om alles wat ze in de zone produceren te controleren, zoals coca, vee en de landbouwproducties. Op dezelfde wijze lanceerden ze bedreigingen tegen onze Vredesgemeenschap door aan de bewoners te kennen te geven dat als ze zich zouden aansluiten bij de Gemeenschap ze dan vermoord zullen worden. Reeds in de namiddag zetten ze hun weg verder naar La Esperanza.

Dezelfde woensdag 14 juni 2017 om 19:00 uur kampeerde deze groep die van La Unión kwam in onze nederzetting in het gehucht La Esperanza. Daar omsingelden ze het huis waarin een lid van onze Gemeenschap met zijn familie woont. Ze profiteerden ervan dat in de woning alleen de vrouw aanwezig was, de schoonmoeder en een schoonbroer en ze installeerden zich daar. Op datzelfde moment kwam een (landbouw)werkgroep van onze Gemeenschap vanuit San Josecito aan bij deze woning.  Toen ze daar aankwamen vonden ze de woning omsingeld door paramilitairen die klaar waren om te schieten. De leden van onze Gemeenschap vatten moed en ze protesteerden tegen hun misbruiken en ze eisten eerbied voor het recht op vrijheid, op leven en op de privacy van de woning. Bovendien is het zo dat we borden hebben waarop onze principes en reglementen staan. Daarop antwoordden zij dat ze gekomen waren om te blijven en dat ze er bovendien geen rekening mee zouden houden indien zij de borden zouden zien, want ze zegden: “ Wie is de Gemeenschap wel dat ze ons zou doen weggaan?”Opnieuw werd hen gevraagd zich uit de plaats terug te trekken omdat onze Gemeenschap niet samenleeft en niet deelt met geen enkele gewapende groep. De paramilitairen bleven daar nog verschillende uren en nadien verwijderden zij zich slechts enkele meters.  Dat alles gaf ons te kennen dat ze daar waren voor iets of dat ze op iemand wachtten.  Door de manier waarop ze de plaats innamen was het duidelijk dat ze een of ander doel hadden om iemand te vermoorden.

Op zaterdag 17 juni 2017 om 11:00 uur kwam een goed gewapende groep met verreikende geweren aan en installeerde zich op drie minuten van ons vredesgehucht Luis Eduardo Guerra Guerra van het gehucht Mulatos Medios van het district van San José de Apartadó. Daar sloegen ze hun kamp op en ze bleven er tot het aanbreken van de dag.

Op zondag 18 juni 2017 ’s morgens verdeelde deze troep paramilitairen, die vlak bij ons vredesgehucht verbleef zich in twee en ze plaatste een controlepost op heel de weg die van Mulatos naar San José de Apartadó voert met de bedoeling de pas af te snijden van de bewoners die weggaan.  Daar vroegen ze naar Gildardo Tuberquia, lid van onze Vredesgemeenschap , terwijl ze aan de boeren te kennen gaven dat indien hij vertrokken was of zich in zijn huis bevond zij hem hoe dan ook moesten ontmoeten. Op dezelfde plaats bleven ze twee dagen erop wachten dat Gildardo hen zou passeren om hem te vatten. Gelukkig was hij de vorige dagen reeds vertrokken met internationale begeleiding.

Op maandag 19 juni 2017 installeerde dezelfde troep paramilitairen, die een controlepost plaatste  vlak bij ons vredesgehucht op 17 en 18 juni laatstleden, zich in de boerderij van één van de leden van onze Vredesgemeenschap op het punt dat gekend is als El Barro van hetzelfde gehucht Mulatos Medios. Van daaruit begonnen ze te patrouilleren langs de woningen van de boeren waaraan ze verklaarden dat ze Gildardo zochten, vragend dat ze hem niet hadden zien voorbij komen. Op dezelfde wijze verwittigden ze “we zijn gekomen om te blijven en we willen geen verklikkers die informeren over onze aanwezigheid in de zone”.

We houden de Colombiaanse Regering en haar instellingen verantwoordelijk   voor wat kan gebeuren met Gildardo Tuberquia of met om het even welke bewoner van de regio.

 

Het leven van de boerenbevolking van onze regio is telkens meer gedwongen om ingeperkt te worden, verknecht te worden en ingeperkt te worden totdat het eindigt in het weggaan van de zone of in het aanvaarden van het zich onderwerpen aan dit paramilitair project dat de brigades van het leger in het bijzonder de 17-de en de 11-de Brigade van Antioquia en Córdoba duidelijk legitimeren. Hiertegenover gaat de Vredesgemeenschap voort met haar proces van leven, ondersteund door de hele internationale solidariteit, die ons moreel en politiek reeds meer dan 20 jaar vergezeld heeft. En we weten dat we de dag van morgen misschien vermoord zullen worden omdat we een regio willen in vrede en zonder oorlog.[1] Vacuna is letterlijk een vaccin, maar hier heeft het de betekenis van een soort belasting of afpersing van geld die de mensen dan immuniteit geeft tegen het geweld van de paramilitairen