Hoe lang nog, hoe lang nog?

Opnieuw richt onze Vredesgemeenschap een jammerklacht tot het land en tot de wereld.   Hierbij legt ze eens te meer getuigenis af van de afschuwelijke feiten die bewijzen dat er een voortdurende  poging  bestaat om ons levensproject van Vredesgemeenschap te vernietigen. Dit zijn de feiten:

Op dinsdag 14 juli 2015 drongen militaire troepen met geweld het Vredesgehucht Luis Eduardo Guerra binnen, een nederzetting van onze Vredesgemeenschap in het gehucht Mulatos gelegen.

Op donderdag 16 juli 2015 rond 8:55 ontving een lid van de Interne Raad van onze Vredesgemeenschap een telefoonoproep van gsm-nummer 3148729037 van iemand die zich niet kenbaar maakte. Hij vroeg dat ze hem het adres zouden bezorgen van de woonplaats van Germán Graciano, lid en Wettelijk Vertegenwoordiger van onze Vredesgemeenschap. Toen deze informatie niet werd gegeven verbrak hij de verbinding.

Op vrijdag 17 juli 2015 werden de leden van de Interne Raad van onze Vredesgemeenschap geïnformeerd over een initiatief dat beklonken werd vanuit verschillende Staatsinstellingen en sommige bewoners van het District met de bedoeling verschillende eigendommen van de Vredesgemeenschap te roven. Hierbij gaat het over het onder meer over het bekende Vormingscentrum Aníbal Jiménez, gelegen in het dorpscentrum va San José, een bouwwerk dat de Vredesgemeenschap er zelf bouwde en over de nederzetting van onze Vredesgemeenschap in het Vredesgehucht Luis Eduardo Guerra, waar het afschuwelijk bloedbad van 21 februari 2005 plaatsgreep. Deze initiatieven maken deel uit van het paramilitair project dat men in het district is komen opzetten. De politie, de Strijdkrachten,  de politie-inspectrice van toen waren medeplichtig aan de illegale bezetting van de Gemeenschapswinkel in 2009 door bewoners, ondersteund door Regeringsinstellingen, zonder dat dit onroerend goed aan de Gemeenschap werd teruggegeven. 

Op maandag 20 juli 2015 ’s avonds bleef een lid van de inheemse resguardo Embera Katío van Las Playas in het district San José dood. Het lichaam van het slachtoffer werd in vreemde omstandigheden dood teruggevonden.

Op donderdag 23 juli 2015 besloten studenten van de onderwijsinstelling van het dorpscentrum van San José in studentenstaking te gaan totdat de militaire basis gelegen in het dorpscentrum zou teruggetrokken worden. Ofschoon de studentengemeenschap rechten opeist die vastgelegd zijn in de grondwet en de wet en die beschermd worden door internationale verdragen die van kracht zijn in Colombia, toch bekritiseerde de 17-de Brigade deze actie als zou het een gecoördineerde actie zijn van het Vijfde Front van de FARC. Het zijn onverantwoordelijke beschuldigingen en zwartmakerijen door hen die de Nationale Regering vertegenwoordigen tegen de onschuldige burgerbevolking die enkel eist dat ze niet meegesleurd wordt in de oorlog.

Op vrijdag 24 juli 2015 van rond 6:00 uur tot 18:00 uur drongen militaire troepen van de 17-de Brigade onze nederzetting van San Josecito binnen en verrichtten er illegale huiszoekingen, ze hadden oorlogstanks bij zich en plaatsten ze op onze leefruimten. Ofschoon men zijn toevlucht zocht bij de hoogste Regeringsautoriteiten, toch dreigden de militaire eenheden onder bevel van RUIZ en OLIVEROS (zoals men op hun uniform kon lezen)  ermee dat ze zouden doen waar ze goesting in hadden. Want dat de wet voor hen de wet is van hun militaire chefs en van niemand anders, met uitsluiting van de grondwet en de wet. Verschillende militairen vroegen aan leden van onze Gemeenschap naar Germán Graciano, want ze argumenteerden dat ze een plan hadden tegen hem, waarvan ze snel de resultaten zouden zien. Germán GRACIANO is lid en Wettelijk Vertegenwoordiger van onze Vredesgemeenschap, die door de Kolonel en Commandant van de 17-de Brigade van het nationale leger de laatste weken er voortdurend van beschuldigd wordt een organische guerrillero van het Vijfde Front van de FARC te zijn.

Dezelfde vrijdag 24 juli 2015, ’s morgens,  beschuldigde de Commandant van de 17-de Brigade van het leger, Kolonel Germán ROJAS DÍAZ,  via de radio verschillende bewoners van San José ervan verantwoordelijk te zijn voor STUDENTENSTAKING en collaborateurs te zijn van de guerrilla, die achter de tralies zouden moeten zitten. Hier viel hij opnieuw onze Vredesgemeenschap aan en hij beschuldigde haar ervan om de dood van een minderjarige de afgelopen maand juni te hebben willen verbergen.

Hoe lang nog, hoe lang nog zal de Nationale Regering nog functionarissen ondersteunen, die zich niets aantrekken van de wetten en de grondwet die ze op een dag zweerden te eerbiedigen? Hoelang nog zou de Nationale Regering deze wilde en agressieve afslachting verder zetten van deze 18 jaar tegen onze Vredesgemeenschap, terwijl ze de vonnissen en de beschermende en provisionele maatregelen van de Interamerikaanse Commissie en van het Interamerikaans Hof voor de Mensenrechten met de voeten treden?

We zijn dankbaar voor de nationale en internationale solidariteit die toeliet dat de militaire eenheden zich terugtrokken  uit de levensruimten van onze Vredesgemeenschap in onze nederzetting van San Josecito.

Vredesgemeenschap van San José de Apartadó

24 juli 2015