Met openlijke en gepantserde toelating om te vermoorden

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt om een beroep te doen op het land en de wereld om getuigenis af te leggen van de laatste feiten waarvan wij slachtoffer werden door de paramilitairen die met volledige vrijheid operen in onze regio. 

De paramilitaire controle die onze Vredesgemeenschap altijd publiek heeft aangeklaagd, blijft met grote kracht vooruitgang boeken en bestrijkt het hele grondgebied. Maar de autoriteiten doen niets om dit crimineel fenomeen, dat de rechten en vrijheden van de bevolking nietig verklaart, het hoofd te bieden en uit te roeien. Integendeel, haar passiviteit, haar toegevendheid en haar medeplichtigheid hiermee, onthult dat het deel uitmaakt van het officiële beleid en strategie.

Onze Vredesgemeenschap heeft de opmars, die de paramilitairen - voorheen met andere namen en sinds een tijd met die van Autodefensas Gaitanistas de Colombia  (Gaitanistische Zelfverdedigingsgroepen van Colombia) (AGC) - in het district van San José de Apartadó en in zijn gehuchten vertonen, duidelijk aangetoond. Maar het routinematige antwoord van de autoriteiten is dat onze Vredesgemeenschap de feiten verzint of ze opblaast.  Vanaf Rito Alejo del Río[1](midden van de jaren 90) tot op vandaag was de houding van de Staatsinstellingen, te beginnen met de meest directe verantwoordelijke, nl. de Strijdkrachten, ALLES ONTKENNEN. Hiermee hebben ze zichzelf tot het uiterste in diskrediet gebracht omdat ze steeds meer hebben bevestigd dat hun waarheden leugens zijn en dat hun voornaamste zorg is de echte werkelijkheid af te dekken en te camoufleren en te trachten een valse realiteit te verkopen aan het land en de wereld.

De bedreigingen tegen onze Vredesgemeenschap  en tegen de bewoners van de zone houden niet op. De Paramilitaire groepen die door de gehuchten patrouilleren verplichten de boeren om voor hen te werken, om vaccins[2] te betalen en om hen te dienen als informatiepunten (informanten). De burgerbevolking heeft geen andere opties dan zich te onderwerpen of als ze dat niet doen dan moeten ze op de vlucht gaan of gaan ze deel uitmaken van zwarte lijsten, waaruit ze te vermoorden kandidaten kiezen. Het zijn misdaden die de dorpelingen moeten overtuigen dat “ze ernstig spreken”en dat ze bovendien immuniteit genieten, omdat ze gepantserd  zijn tegen het gerecht. De routinematige moord op sociale leiders in het land, als veralgemeende politiek, toont ons dat wie deze misdaden bevelen immuun zijn voor elk juridisch proces.  De regering en de hoofden van haar instellingen houden alvast het  discours gereed om “de feiten te betreuren en om te beloven dat de zaken zo niet zullen blijven en dat het gewicht van de wet op de daders zal vallen”, maar de nationale routine heeft ons tot vervelens toe geleerd dat het een louter geruststellend discours betreft zonder enige invloed op de werkelijkheid.

Gedurende het ganse jaar 2018 hebben we getuigenis afgelegd van alle misbruiken, bedreigingen en van de onderwerping van de burgerbevolking aan het paramilitarisme.  De behoefte om alles onder controle te houden was als een lawine die alle gehuchten overstroomde, voor de passieve en medeplichtige blik van hun “neven”[3] en van de overige locale en regionale autoriteiten. Het ordewoord tegenover onze Gemeenschap bleef dat onze Vredesgemeenschap moet verdwijnen, een ordewoord waaraan bedreigingen en voortdurende aankondigingen van moord op verschillende van onze leiders en leden bijgevoegd werden en gedurfde agressies, zoals het inpalmen van land en gewapende invallen, met de bedoeling terreur te zaaien.   

De feiten waarvan we vandaag getuigenis afleggen zijn de volgende:

Door informatie van de bewoners van de zone, kwam men te weten dat gedurende het feest van oudjaar er een in het dorpscentrum van San José een grote concentratie was van paramilitairen die deze plek uitkozen voor hun feesten. Ze kwamen naar boven in luxueuze camionetten en op een grote hoeveelheid moto’s die door niemand gecontroleerd werden en ze ontmoetten er talrijke collega’s paramilitairen. Wij vroegen ons af waarom ze het daar deden, vermits het dorpscentrum sterk gemilitariseerd is, want er is een militaire basis en een bunker van de politie, instellingen wiens vestiging in tegenspraak is met de normen en de jurisprudentie van het Grondwettelijk Hof. Veel burgerbewoners die deze nacht hun verwanten gingen bezoeken waren verwonderd over de grote paramilitaire concentratie.  

Op donderdag 10 januari 2019 kwamen twintig gecamoufleerde paramilitairen met lange wapens onder het bevel van alias “Majute” aan in het gehucht Mulatos Medio, waar ze verschillende uren verbleven vlakbij een van de privéruimten van onze Vredesgemeenschap.

 Op zaterdag 12 januari 2019 kwamen 5 gewapende paramilitairen, gezeten op ezels, aan bij het punt dat gekend is als Chontalito, van San José de Apartadó. Ze verbleven er gedurende verschillende uren.

Op woensdag 16 januari 2019 in de namiddag werd de jongere DEIMER ÚSUGA HOLGUÍN, op nauwelijks 300 meter van de militaire basis van het district San José de Apartadó, vermoord. Het feit vond plaats op de Koninklijke weg die langs de rivier El Mariano naar boven klimt en die o.a. langs de gehuchten El Mariano, La Linda, Cristalina, Miramar, Buenos Aires , Buena Vista, Alto Bonito, Mulatos, La Resbaloza voert. Het voorval deed zich voor op exact  hetzelfde punt waar ze op 16 november 2017 probeerden om de jongere JUAN DE LA CRUZ GUZMAN te vermoorden. Feiten die toegeschreven worden aan de paramilitairen, want hun drang om de bevolking te controleren brengt hen ertoe selectieve moorden te plegen om impact te genereren op eenieder die zich niet onderwerpt aan hun belangen. De context is, overduidelijk, heel de toegevendheid en de instemming van de Publieke Strijdkrachten, waarop het paramilitarisme reeds verschillende decennia, waarin ze hun optreden en strategie hebben geconsolideerd, heeft gerekend in de zone. Wat de verantwoordelijkheid op evidente wijze doet vallen op de regering en haar militaire en politionele instellingen. Onze Vredesgemeenschap heeft honderden getuigenissen afgelegd, voortdurend smekend dat deze absurde situatie zou ophouden, maar het enige antwoord van de Staat is dat bestrijden zodat wij geen aanklachten zouden indienen, zodat wij de ogen en de mond zouden sluiten  en we het paramilitarisme op hun gemak zouden laten opereren. Dit is de betekenis van de Actie van Voogdij die de 17-de Brigade heeft opgezet tegen onze Gemeenschap, maar die niet gehoorzaamd kan worden omdat ze onaantastbare grondwettelijke en universele rechten schendt en omdat, in geval van gehoorzaamheid hieraan, ze echt de weg zou vrijmaken om verder te gaan met het verwoesten van de rechten van de bevolking en van de basissen van de menselijke waardigheid.

Op 17 januari 2019 werd onze Vredesgemeenschap geïnformeerd over een lijst van 8 door de paramilitairen te vermoorden personen .  Hierop stond de naam van de  jongere die de vorige dag vermoord werd, Deimer ÚSUGA HOLGUÍN. Tussen de andere 7 die op de lijst staan, staan ook enkele leden van onze Vredesgemeenschap en de rest zijn bewoners van de zone. Wij responsabiliseren de Regering en haar militaire instellingen voor wat zou kunnen gebeuren met leden van onze Vredesgemeenschap en/of met andere bewoners van de zone, want er worden reeds namen genoemd van personen die ze zullen vermoorden en de Staat heeft het goed geweten , want de situatie die men beleeft in ons territorium is dramatisch en de Staat heeft gewild  hieraan niets te doen om hieraan het hoofd te bieden. In hetzelfde district San José de Apartadó doen berichten de ronde over een reeks pamfletten die dezelfde paramilitairen doen circuleren vanuit de gemeente van San José de Uré (dep. Córdoba) met doodsbedreigingen en onderwerping van de burgerbevolking als ze hun perverse ideeën niet accepteren.

Onder druk gezet door de militairen deed de Tweede Promiscue Rechter van Apartadó het voorstel onze getuigenissen het zwijgen op te leggen.  Maar we hadden reeds jaren het gelijk aan onze kant, toen we ontdekten dat het gerechtelijk apparaat doordrongen was van corruptie en alleen maar zorgde voor aan één kant straffeloosheid  en aan de andere kant willekeur, iets dat zo in tegenspraak is met een minimum aan ethiek, die de uitoefening van de rechtspraak moet inspireren, zodat we beslisten om geen contacten meer te onderhouden met dat apparaat om onze onkreukbaarheid van geweten te kunnen redden, terwijl we de hoge Gerechtshoven bleven  smeken dat ze zulke perverse wegen zou corrigeren en de dossiers zou zuiveren van zoveel  rottigheid , maar ze hebben niet gewild zich hier iets van aan te trekken.

Het is een volledig evident feit dat ons grondgebied gedomineerd wordt door de paramilitairen en dat de Publieke Strijdkrachten die daar zijn dit toelaten. Wij vragen ons af: Waarom wordt een zo gemilitariseerd district gecontroleerd door de paramilitairen? En het vreselijkste: ze vermoorden de boer op maar weinig meters van die militaire basissen. Tot wanneer gaat de Regering nog toelaten dat de boer verdrukt blijft worden door het paramilitarisme? Hoe is het mogelijk dat in een district, waar een grote militaire basis is en een politiepost met veel manschappen, dat de paramilitairen daar hun controle uitoefenen, daar op hun gemak leven, daar vergaderen om daar hun grote feesten te houden, zonder dat iemand dat ook maar verbiedt? Hoe is het bovendien mogelijk dat ze illegale belastingen innen, hun normen opleggen, moorden, bedreigen, lijsten van ter dood veroordeelden doen circuleren en ze gaan executeren en dat de Regering blijft doen alsof ze doof en blind is?

Vanuit ons geliefd en verdrukt grondgebied bedanken we de vele stemmen van aanmoediging die we ontvangen vanuit het land en de wereld, want al hun politieke en morele steun geeft ons veel moed om te blijven voortgaan in verzet in dit grondgebied dat zo gedomineerd wordt door de macht van de wapens ten dienste van het ergste.[1] Generaal op rust Rito Alejo del Río was toen commandant van de XVII-de Brigade. Verantwoordelijk voor heel wat ‘falsos positivos’ = buitengerechtelijke executies en voor extreme samenwerking met paramilitairen bij de uitvoering van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij werd op 27 september 2017 vrijgelaten omdat hij een beroep deed op de JEP = Justicia Especial para la Paz, de Speciale Justitie voor de Vrede, overeengekomen in het Vredesakkoord met de FARC (november 2016).

[2] Vacuna = letterlijk inenting, betreft een soort aan de paramilitairen te betalen belasting.

[3] Hun “neven” zijn de Publieke Strijdkrachten