Morele riool steeds meer blootgelegd

Na de verjaardag van onze Vredesgemeenschap, op 23 maart laatstleden, en na onze doelstelling te hebben volbracht om in gemeenschap de weg van leven en waardigheid te kunnen vieren, die we hebben afgelegd gedurende deze 24 jaren, zien we ons opnieuw moreel verplicht onze jammerklacht te verheffen ten aanzien van het land en van de wereld over nieuwe ernstige feiten die ons treffen en die agressies vormen tegenover ons en tegenover de boerenbevolking uit onze omgeving, terwijl we ons ervan bewust zijn dat we geconfronteerd worden met een grondig corrupte Staat, die bovendien doof en blind is en medeplichtig aan systematische criminaliteit.

De nieuwe feiten waar we naar verwijzen zijn de volgende:

Op zaterdag 13 maart 2021 ontving onze Vredesgemeenschap informatie volgens welke er een plan uitgetekend is door de paramilitairen om onze centrale nederzetting van San Josesito binnen te dringen met de bedoeling verschillende leden van onze Vredesgemeenschap te vermoorden . Volgens de info hebben ze reeds professionele schutters uit de stad om dit plan uit te voeren.

Op zondag 14 maart 2021 publiceerde de krant PACIFISTA een uitputtend onderzoek over een brief die toekwam op de redactie met de eis om gepubliceerd te worden, en waarin een brede steun werd uitgesproken over de recent benoemde Ombudsman voor de Mensenrechten voor Urabá en Darién, José Augusto RENDÓN. Volgens het speurwerk van de krant, waarvan de gegevens daar met volledige transparantie gepubliceerd werden, werd de brief gevraagd en werd er druk uitgeoefend door de Heer RENDÓN zelf vanuit het Kantoor van de Ombudsman. En de ondertekenaars, in meerderheid personen die tekenden zonder te weten wat ze ondertekenden, en anderen die vreselijk smerige cv’s hebben omdat ze op criminele manier deelnamen aan het beroven van gronden in de Bajo Atrato, sommigen zelfs reeds veroordeeld door het Colombiaans gerechtelijk apparaat. Het meest betreurenswaardige voor onze Vredesgemeenschap was vast te stellen dat de gemeenschapsombudsman die ons verscheidene jaren begeleidde, Jorge Mario VÉLEZ, door zijn nieuwe chef verplicht was om mee te werken aan de afhandeling van de brieven die toekwamen bij PACIFISTA op zoek naar een verzonnen, gedwongen en frauduleuze ruggensteun voor de persoon.

Op maandag 15 maart 2021 beweerde een bekende paramilitair van de zone publiekelijk aan twee bewoners van het dorpscentrum van San José , dat Adolfo GUZMÁN, die ook optreedt als vicevoorzitter van de Raad voor Gemeentelijke Actie van het gehucht La Unión, van het district San José, en bovendien nog een andere burger, deel uitmaken van de paramilitaire structuur en voortdurend commentaar geven op het plan om stapje voor stapje het grootste deel van de bevolking van de zone te gaan betrekken bij die paramilitaire structuur.

Diezelfde dag maandag 15 maart 2021 werd de alliantie tussen FEDECACAO en de Militaire School Generaal José María Córdoba – Rechtsfaculteit publiek gemaakt, door middel van een akkoord dat gericht is op het adviseren van de families die cacao produceren bij hun raadplegingen en bij het zoeken van alternatieve oplossingen voor de conflicten o.a. op vlak van familie, arbeid,strafrecht, administratief en politierecht, en zo laten ze de “door het enige leger gespecialiseerd in de vorming van advocaten” geleverde diensten toekomen op het platteland. Onze Vredesgemeenschap heeft zich steeds verzet dat het gebruik van wapens en de aanwezigheid van gewapende instellingen of actoren binnendringen om tussen te komen op vlak van of in projecten die uitsluitend van burgerlijke competentie zijn. We kunnen de gruwelijke tussenkomsten van het leger in onze nederige en precaire commercialisering van de cacao niet vergeten: op 11 juli 2001 stalen vier overvallers de lading cacao die onze Gemeenschap naar Medellín stuurde, met inbegrip van de camionette , en ze ontboden onze leiders naar de plaats om ze te vermoorden, terwijl men de aanwezigheid vaststelde van soldaten van de 17-de Brigade, die elkaar aflosten aan de controlepost van het gehucht La Balsa. Op 10 oktober 2002 deden ze een tweede overval op een andere lading cacao en andere keren deden ze overvallen en stalen ze het geld van die kleine handel van de leden van onze Gemeenschap, dat ze afhaalden op de bank. Later in september 2014 maakte Kolonel Germán ROJAS DÍAZ, als commandant van de 17-de Brigade een absoluut lasterlijke video die ineengestoken was met walgelijke montages en verspreidde die om ons te proberen beschuldigen van illegale export van cacao. De tussenkomst van het leger in de zaken van de cacao was dus noch eerlijk noch wetmatig maar integendeel erg smerig. We kunnen niet minder doen dan de aandacht van de families die geadviseerd gaan worden door “wolven in schapenvacht” te trekken.

Op dinsdag 16 maart 2021 werd een lid van onze Vredesgemeenschap benaderd door een bekende paramilitair van de zone, die met aandrang voorstelde om met hen samen te werken als informant en in ruil hiervoor boden ze hem een grote som geld aan, zodat hij hen exacte en precieze informatie zou verschaffen over de bewegingen van de leiders van onze Interne Raad, die ze voor de paramilitaire bevelhebbers moeten brengen om “rekeningen te vereffenen”, omdat ze de Vredesgemeenschap beschouwen als een belemmering die hen de totale paramilitaire controle van de zone verhindert, omwille van de nationale en internationale aanklachten die we doen.

Op woensdag 17 maart 2021, toen leden van onze gemeenschap passeerden door het gehucht El Porvenir van San José de Apartadó, konden ze daar de aanwezigheid vaststellen van een paramilitair punt1, dat over een communicatieradio en een mobiele telefoon beschikte. Op dezelfde wijze kon men vaststellen dat er zich in een scherpe kant een troep paramilitairen bevond, die in de dagen voordien publiek beweerden dat ze naar dit gehucht waren gekomen maar dat ze zich in gevaar bevonden, omdat de Vredesgemeenschap hun aanwezigheid verraadde. Daarom bestempelden ze hen als “verklikker”2. Dit gehucht is een permanente standplaats van de paramilitaire troepen die de zone controleren. Klaarblijkelijk verblijven ze daar op dit moment.

Op zaterdag 20 maart 2021 kreeg onze Vredesgemeenschap kennis van bijeenkomsten opgezet door de paramilitairen met de bewoners van het gehucht La Pedroza en de aangrenzende gehuchten, in het district San José. Daar werd het thema van de aanleg van een nieuwe weg naar deze gehuchten aangekaart. Daartoe wordt hen een economische last opgelegd van$ 500.000,00 (vijfhonderd duizend pesos colombianos)3om deze aanlegwerken te doen opschieten. Dit terwijl ze (de paramilitairen) bevestigden dat ze de rest zouden bijpassen, want volgens hen hebben ze alles geregeld met de lokale autoriteiten en terwijl ze aankondigden dat ze op dezelfde wijze in het gehucht La Esperanza ook verder gaan doen met het aanleggen van deze weg die ze vanaf Nuevo Antioquia hebben aangelegd, zonder dat ook maar één autoriteit het hen verhinderde. Bij verschillende gelegenheden heeft onze Gemeenschap deze vorm van onwettige en frauduleuze ruimtelijke ordening “onder totale controle van het paramilitarisme en ten dienste van hun belangen en van hun schadelijke en antisociale voorstellen van verdeling en gebruik van de grond” aangeklaagd, maar de gemeentelijke, departementale en nationale autoriteiten knijpen een oogje dicht en zo herhalen ze hun medeplichtigheid met de criminelen.

Men kreeg er kennis van dat gedurende de laatste dagen van maart 2021 er een sterke paramilitaire aanwezigheid was tussen de plaats die gekend is als Latifundio en El Porvenir, behorend tot het district van San José.

Onze Vredesgemeenschap kwam ook te weten dat de paramilitair Wilfer HIGUITA aanbiedingen deed aan de bewoners van het gehucht La Unión om met hen samen te werken en niet met de Vredesgemeenschap.

Op maandag 22 maart 2021, op de vooravond van onze verjaardag nummer 24, hield onze Gemeenschap verschillende virtuele conferenties met veel leden van gemeenschappen die met ons verbroederd zijn in verschillende landen van de wereld en met vrienden die ons proces van leven ondersteunden en die deelgenomen hebben in de bescherming van de grond als een belangrijke as voor het verblijf en de overleving van onze gemeenschap. Op dezelfde wijze presenteerden we aan het land en de wereld het belang van te beschikken over voedselsoevereiniteit voor het levensonderhoud van onze families. Daartoe hielden we tentoonstellingen van artikelen van de familiekorf4 die we in onze gemeenschap produceren voor de voeding van de families, als een manier om het belang te onderstrepen van te kunnen rekenen op collectieve gronden om onze levensmiddelen te verbouwen. Deze dag werden op onze sociale netwerken talrijke foto’s gepubliceerd over het belang dat maïs voor onze gemeenschap en voor de regio heeft gehad. Dit graan maakt deel uit van de meest belangrijke granen in de voedselketen en nochtans werd het zodanig verwaarloosd tot op het punt dat men dit graan zou gaan verliezen. Daarom geven wij er vandaag hoog van op en we lanceren een kreet om hulp, want de inheemse granen staan op het punt uit te sterven door de schuld van de ondernemingen die transgene granen hebben aangewend. In de namiddag werd er een gemeenschappelijk delen georganiseerd van alle producten afgeleid van maïs.

Op dinsdag 23 maart 2021 vierde onze Vredesgemeenschap haar 24-ste verjaardag sinds haar stichting op 23 maart 1997. Deze dag werd een voettocht gedaan op de weg die van Apartadó leidt naar het district San José, in solidariteit en in gedachtenis aan de slachtoffers die vermoord werden in deze 24 jaar van gemeenschap. Daar werden vele minuten stilte in acht genomen als eerbetoon en gedachtenis aan elkeen van de personen die gestorven zijn in verdediging van het territorium.

Deze 24 jaar van leven hebben er ons eens te meer toe gebracht om opnieuw onze principes te bevestigen en niet te zwijgen voor de terreur van de regering zelf en van het paramilitarisme. Een jaar is er bijgekomen en niets is er veranderd in het gerecht. Straffeloosheid is het die blijft regeren in de zone. We marcheren omdat we de onderwerping aan de paramilitairen, aan de strijdkrachten en aan de ondernemingen afwijzen, ondernemingen die belangen hebben in de exploitatie van het territorium, ten gunste van buitenlands kapitaal en ten nadele van het grondgebied, door radicaal het leefmilieu te vernietigen.

Deze verjaardag te midden van de paramilitaire onderdrukking vieren we omdat we weerstand hebben geboden en neutraal waren in de oorlog. Het vormen 24 jaren van strijd voor het leven en voor het territorium.

Na het voltooien van nog een jaar van bestaan in de Vredesgemeenschap kunnen we het niet nalaten om een boodschap van oprechte dankbaarheid te sturen aan hen die ons hebben ondersteund met hun morele en broederlijke ruggensteun. Woorden schieten ons tekort ten aanzien van zoveel edelmoedigheid en solidariteit, die we dagelijks ontvangen van personen en gemeenschappen vanuit verschillende plaatsen van de wereld, die ons ondersteunen met hun morele en onwankelbare kracht.

We wijden deze jaren van gedenken en van gemeenschap aan al onze makkers, zusters en broeders die er vandaag niet fysiek bij zijn, omdat ze werden vernietigd door moordende handen.

Wij wijden deze jaren van Gemeenschap ook aan al deze personen, kameraden, zusters en broeders, organisaties, verbroederde gemeenschappen die ons hebben gelezen, beluisterd, gezien van op afstand of die onze ruimtes van leven en herinnering hebben gedeeld. Aan hen allemaal een stevige omhelzing. DE GEMEESCHAP BIEDT WEERSTAND.

1 Een punt is een spion van de paramilitairen

2 Sapo of sapa is letterlijk een pad of een kikker, maar wordt gebruikt voor verklikkers van de guerrilla

3 Zo’n 115,00 Euros

4 Canasta familiar is het geheel van goederen en diensten die onmisbaar zijn voot het voldoen van de basisbehoeften van een familie