Onder de instemmende blik van alle machten (van de Staat)

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó stelt het land en de wereld opnieuw in kennis van de laatste episodes van de agressie van een criminele Staat die hardnekkig geprobeerd heeft ons gedurende meer dan 18 jaar te vernietigen.

Op woensdag 17 juni 2015 bracht het Gemeentelijk Openbaar Ministerie (Personería Municipal), op arbitraire en misleidende manier, Luz Mary ALCAREZ, die slachtoffer was geworden van een projectiel van een oorlogswapen afgevuurd vanuit de Militaire Basis van San José op dinsdag 9 juni 2015, naar de kazerne van de 17-de Brigade.   Toen ze reeds in de 17-de Brigade was werd ze ondervraagd door Kolonel Germán ROJAS DÍAZ, die onmiddellijk zijn toevlucht zocht tot laster en smaad tegen onze Vredesgemeenschap en tegen de boerenbevolking van San José. Hij beweerde dat de guerrilla rondhing in alle woningen van de burgers en dat hij over alles wat gebeurt in San José geïnformeerd is, want dat hij, naar eigen zeggen, over een netwerk van informanten beschikt in alle gehuchten. 

Op maandag 22 juni 2015 nam Kolonel Germán ROJAS DÍAZ, Commandant van de 17-de Brigade van het leger, in verschillende communicatiemedia, radio en TV, opnieuw zijn toevlucht tot laster om onze Vredesgemeenschap te stigmatiseren. Hij beweerde dat er een bondgenootschap bestaat tussen onze Vredesgemeenschap en de guerrilla, bij het verbergen van de echte feiten, die recent de dood van een minderjarige in de zone omgaven.

Op vrijdag 3 juli 2015 benaderden verschillende bekende paramilitairen in het dorpscentrum van Nuevo Antioquia  boeren van de zone en ze verklaarden hen dat de recente verklaringen afgelegd vanuit de 17-de Brigade tegen deze ‘hoerenjong’ vredesgemeenschap voor hen heel gunstig uitvielen, omdat ze een motief zouden zijn om de gemeenschap te vernietigen, in een gemeenschappelijk en gebundeld werk tussen militaire troepen en paramilitairen.    

Op maandag 6 juli 2015 greep er een erg treffen plaats tussen guerrilleros van de FARC en troepen van het leger in het gehucht Arenas Altas, waarbij het leven van de familie - onder hen verschillende kinderen -  van de boer Juan CELADA ernstig gevaar liep.

Op dinsdag 7 juli 2015 ’s morgens kwam een groep militairen van de militaire basis van San José naar de woning van de boer Jaime GARCIA om hem ervan te beschuldigen dat hij op de hoogte was van een plan van de guerrilla om bommen te plaatsen tegen de bases van de politie en van het leger van San José. 

Op donderdag 9 juli 2015 ’s morgens kwam opnieuw een groep militairen aan bij het huis van Jaime GARCIA  vergezeld van het Onderzoeksteam van de Openbaar Aanklager (CTI = Cuerpo Técnico de Investigación). Daar riepen ze heel de familie bijeen en opnieuw beschuldigden ze hem er woedend van niet met hen te willen samenwerken. Dezelfde dag, ’s middags rond 2 uur werd de ontploffing gehoord van drie bommen in de omstreken van het dorpscentrum van San José.  Er moet rekening mee gehouden worden dat de militairen reeds een tijd deze familie onder druk zetten om ze een deel van hun boerderij, gelegen langs de centrale nederzetting van onze Vredesgemeenschap (= San Josecito), te doen verkopen om daar een militaire basis te bouwen.  Hun druk, soms uitgevoerd via paramilitairen, valt op door de chantage en de smerigheid van de procedures, tegen een eerlijke bewoner die reeds slachtoffer was van ontheemding (gedwongen verhuis).

Op maandag 13 juli 2015, ’s morgens,  doet Kolonel Germán ROJAS DÍAZ , Commandant van de 17-de Brigade, opnieuw een beroep op de communicatiemedia, die weerklank geven aan zijn lasterpraat, bij zijn geobsedeerde en macabere poging om onze Vredesgemeenschap kapot te maken. Dit gebeurt in een onophoudelijk discours waarin hij pronkt met zijn graad van Brigadecommandant en hij Rechter wordt van de Republiek bij het naar eigen dunken bepalen en veroordelen van de feiten, die de dood van een minderjarige veroorzaakten in het gehucht El Porvenir op 13 juni ll.. Het zijn criminele uitspraken en praktijken van een cynische Kolonel, die reeds van oudsher in de 17-de Brigade gefabriceerd worden, vanaf Generaal Rito Alejo del Río.

Al deze nieuwe episodes ontmaskeren de criminele plannen, die militairen en paramilitairen koesteren, vanaf de geboorte van onze Vredesgemeenschap, reeds meer dan 18 jaar geleden, in antwoord op strategieën en richtlijnen die duidelijk afkomstig zijn van de hoogste mandatarissen van de Staat, want gedurende omzeggens twee decades wordt alles uitgevoerd onder instemming en  nietsdoen van alle autoriteiten van de verschillende takken van de openbare macht.

Opnieuw bedanken we de verschillende besturen, gemeenten, gemeenschappen en personen die vanuit verschillende breedtegraden van de planeet ons in ons verzet blijven begeleiden met hun morele steun.

Vredesgemeenschap van San José de Apartadó

15 juli 2015