Onmogelijk zich te verbergen achter valse identiteiten

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt een beroep te doen op het land en de wereld om getuigenis af te leggen van de laatste feiten waarvan wij slachtoffer werden door ons burgerlijk verzet ter verdediging van het leven en van het territorium verder te zetten.

De bedreiging tegen het leven en de integriteit van onze Gemeenschap en de schending van de fundamentele rechten van de boerenbevolking uit onze omgeving duurde voort. Elke dag is de boer verplicht zich tegen zijn wil in te onderwerpen aan de controle en de normen die de paramilitairen hem willen opleggen. De boer mag reeds niet meer zijn eigen land bewerken zonder dat de paramilitairen hoge belastingen innen. Hij moet toelating krijgen van de paramilitairen om te zaaien en hij moet belastingen betalen zelfs voor het zaaien van zijn teelten voor huiselijk gebruik. Volgens veel informatie overgemaakt aan de Gemeenschap door de bewoners van de zone, coördineren de paramilitairen de laatste dagen bijeenkomsten in de gehuchten waarbij ze boeren verplichten hieraan  deel te nemen en daar verplichten ze hen zich te onderwerpen aan hun normen, hun projecten en hun plannen voor de regio.  En tegelijkertijd spreken ze zich uit tegen onze Vredesgemeenschap, ze stigmatiseren ze en ze kondigen opnieuw haar uitroeiing aan. Steeds hebben we getuigenis afgelegd over de identiteit van de paramilitaire leiders:  alias “René”, een gedemobiliseerde van het 58-ste Front van de FARC-EP gedurende het Vredesproces, nu commandant van de paramilitairen in de gehuchten van San José de Apartadó, alias “Caballo”, alias “Bruja” en alias “Majute”, paramilitaire commandanten in het gehucht Arenas van San José de Apartadó , belast met het verzamelen en onderwerpen –tegen hun wil in – van de boeren van de overige gehuchten, helemaal in een strategie van controle en uitroeiing.

De feiten waarvan we vandaag getuigenis afleggen zijn de volgende:

Op zaterdag 20 april 2019 overdag werd onze Vredesgemeenschap geïnformeerd over een verondersteld plan dat de paramilitairen zouden hebben om moorden te blijven uitvoeren in het district van San José de Apartadó en zijn gehuchten. Want volgens dezelfde paramilitairen hadden ze de moorden moeten opschorten vanaf 16 januari van dit jaar, wanneer ze de jongere Deimer Úsuga vermoordden, vlakbij het dorpscentrum van San José. En dat volgens hen omdat onze Vredesgemeenschap de misdaad had aangeklaagd en alles zo ingewikkeld werd. Maar nu er al verschillende maanden overheen gegaan zijn gaan ze opnieuw de paramilitaire controle hernemen door nieuwe executies uit te voeren.

Van woensdag 24 tot zaterdag 27 april 2019 deed onze Vredesgemeenschap een rondgang met het Kantoor van de Ombudsman voor Mensenrechten doorheen de gehuchten Mulatos, Resbalosa en La Esperanza van San José de Apartadó, met de bedoeling de paramilitaire controle, die bestaat in heel die zone en die elke dag meer onze regio onderdrukt,  meer concreet te kunnen zichtbaar maken

Op donderdag 25 april 2019 overdag verhinderden twee paramilitairen, die gekend zijn met de alias “Santiago” en met de alias “Arcadio”, dat een boer van het gehucht La Cristalina een  perceel maïs zou zaaien en ze verwittigden hem dat indien hij de berg afdaalde hem dat 5.000.000 (5 miljoen) pesos (zo’n 1360 Euros) zou kosten. Men mag niet vergeten dat alias “Arcadio” en alias “Alfredo”, twee van de 5 paramilitairen, deelnamen aan de aanslag tegen onze Vredesgemeenschap op 29 december 2017waarbij ze probeerden onze Wettelijk Vertegenwoordiger GermánGraciano Posso en andere leden van onze Gemeenschap te vermoorden. Op deze wijze zijn ze de boeren aan het afpersen en aan het controleren , want ze profiteren van de noodzaak om ze te verbieden te zaaien, met de intentie van ze te onderwerpen aan hun projecten en hen geld of huisdieren af te pakken, zoals vee of paarden, in ruil om ze te laten afdalen en hun percelen te laten bezaaien met teelten voor hun levensonderhoud.   

Op zaterdag 4 mei 2019 in de namiddag brachten bewoners van de zone onze Vredesgemeenschap op de hoogte van een reeks bijeenkomsten die de paramilitairen alias”René”, alias “Caballo” en alias “Bruja” zullen beleggen in de gehuchten van San José de Apartadó, waarop ze de boerenbevolking onder dwang samenroepen. Volgens de informatie zullen de bijeenkomsten plaatsvinden in de twee volgende weken.

Op dinsdag 7mei 2019 in de namiddag benaderde een paramilitair met de naam Domingo Antonio Herrera,in de zone gekend als “Chirri”, leden van onze Vredesgemeenschap die bezig waren een teelt maïs te zaaien in het gehucht Resbalosa van het district San José de Apartadó. Daar verklaarde die paramilitair op bedreigende toon: “Het is aan de boeren verboden teelten voor huishoudelijk gebruik te zaaien en de bergen af te dalen zonder toelating totdat er een nieuwe order is”. Tegelijk bedreigde hij hen zeggend: “In de loop van de twee volgende dagen zal er een paramilitaire commissie naar dit gehucht komen en zij zullen orders geven. Ik voer alleen maar orders uit en daarom ben ik hier.”

De paramilitaire controle in de zone is elke keer sterker want ze innen grote “vaccins” of belastingen, ze onderwerpen de burgerbevolking aan gedwongen bijeenkomsten, ze plaatsen informantenpunten in de huizen van de burgers en nu verbieden ze de boerenbevolking van te zaaien en hun gronden, die ze erfden van hun ouders en grootouders, te bewerken . Dit alles als een strategie van uitroeiing en territoriale controle waaraan gehoorzaamd moet worden en waarbij men zich moet onderwerpen aan het paramilitarisme en als er een boer is die dat niet doet dan mag hij zijn grond niet bewerken.

Op woensdag 8 mei 2019 om 17:00 uur kwam een niet geïdentificeerde groep aan in het gehucht La Resbalosa van San José de Apartadó. Van deze aanwezigheid hebben we nog niet meer informatie. Het verontrust ons omdat op dinsdag 7 mei de paramilitair,  alias “Chirri”, leden van onze Vredesgemeenschap ermee bedreigde dat er een paramilitaire commissie naar het gehucht zou komen in de twee volgende dagen.

In het officieel discours van de regering en de staatsinstellingen “bestaat het paramilitarisme niet”. De ervaring van de boerenbevolking in verschillende regio’s van het land, zoals in ons territorium,  evenwel maakt duidelijk dat zijn aanwezigheid en overheersing totaal is. Omdat het geen fenomeen is van vandaag of van gisteren, maar dat wij het moesten ondergaan meer dan 22 jaar lang en wij kennen hun identiteit en hun praktijken. Niemand kan ons ervan overtuigen dat het groepen zijn “buiten de controle” van de Staat. Moesten de Publieke Strijdkrachten ze niet tolereren en ze niet beschermen en indien de regering en haar administratieve, gerechtelijk en disciplinaire en politieke instellingen “geen oogje zouden dichtknijpen”,  zoals ze dat al deze decennia gedaan hebben, dan zouden ze niet kunnen functioneren noch bestaan. Wij blijven erbij dat het een Staatspolitiek is.   

Vanuit ons geliefd territorium bedanken we de vele stemmen van aanmoediging die we dagelijks ontvangen vanuit het land en vanuit de wereld, want het kunnen rekenen op al hun politieke en morele steun geeft ons de moed om verder te gaan, in verzet, in dit territorium dat zo gedomineerd wordt door de macht van de wapens ten dienste van het ergste.