Onze ogen blijven zien en onze lichamen blijven voelen

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó ziet zich genoodzaakt om opnieuw de situaties van agressie te delen met het land en met de wereld. Het zijn situaties die ons nadeel verschaffen en die ernstige schendingen van de mensen- en burgerrechten met zich meebrengen en die het elementair respect voor de Nationale Grondwet door de instellingen die ons besturen in vraag stellen.

In de laatste weken organiseerde onze Gemeenschap verschillende kleine commissies om de situatie in de gehuchten en in de territoria, waar onze Gemeenschap nederzettingen heeft voor haar leden, te verifiëren, zowel in de landelijke zone van San José de Apartadó als in de gemeente Tierralta  in het departement Córdoba. Deze commissies deden een rondgang door de gehuchten Baltazar, Alto Joaquín, Puerto Nuevo en de haven van Frasquillo in Tierralta in een pelgrimstocht die kon rekenen op internationale en nationale begeleiding en waarvan ook het Kantoor van de Ombudsman voor de Mensenrechten en zijn Systeem van Tijdige Alarmen  (SAT) deel uitmaakte. Zoals in al onze vroegere pelgrimstochten kon men de sterke aanwezigheid van paramilitaire structuren, die het grootste deel van de gehuchten controleren, duidelijk maken. In de zones van Córdoba zijn deze paramilitairen bezig een illegaal project van elektrische energie aan te moedigen. Het vertrekt vanuit het gehucht La Unión-Carepa van het district Piedras Blancas en daar hebben de paramilitairen verplichte punten [1] van desinformatie in huizen van de burgerbevolking.  Ook moedigen ze de reparatie van echte wegen aan in de gehuchten en daar controleren ze alles, van de trafiek van hout tot de Publieke Strijdkrachten, want volgens de paramilitairen zelf, komt het leger daar nooit binnen en als het dat  toch doet  dan hebben ze alles al geregeld zodat het niets doet.

Onze Vredesgemeenschap moest meer dan 21 jaar overleven te midden van het gewapend conflict, waarbij we veel levens verloren op de weg om het recht te verdedigen om in vrede te leven. Want de vervolging en de beschuldigingen door de Staat waren permanent en de bedreigingen en agressies door de paramilitairen hebben nooit opgehouden. De paramilitairen houden niet alleen stand in de regio maar ze zijn toegenomen, door honderden jonge boeren te coöpteren.  En hun oorlogszuchtige strategieën worden erger in de zone, met nog meer kracht vanaf 2016, wanneer de vredesakkoorden tussen de Regering en de FARC-EP ondertekend werden. Daarom heeft onze Vredesgemeenschap niet opgehouden publiek getuigenis af te leggen van de wandaden en bedreigingen waarvan we slachtoffer werden door de Regering met haar paramilitaire structuren.

Toen onze Vredesgemeenschap geboren werd in 1997 telde ze geen terreinen om te bewerken en van toen af ging ze enkele collectieve gronden verwerven om ons proces van voedselautonomie te versterken. Vandaag bevindt het centrum van onze gemeenschap zich in San Josecito en ze bestaat uit twee boerderijen namelijk de Coöperatieve Balsamar of de boerderij La Holandita en La Roncona die verworven werden door bezit[2] vanaf het jaar 1997, 21 jaar geleden, toen ze aan ons levensproces  werden geleverd als een uitweg om de voeding te kunnen produceren voor onze families. Want op dat moment lieten de economische blokkades door de paramilitairen geen andere opties open om te overleven. De laatste weken heeft de agressie tegen onze Gemeenschap zich ook  gemanifesteerd in pogingen om ons de grond die dient voor ons overleven af te nemen.

De feiten waarover we getuigenis afleggen zijn de volgende:

Op woensdag 29 augustus  2018, toen onze Vredesgemeenschap een kleine pelgrimstocht ondernam door de gehuchten van San José en van Córdoba,  bij het passeren door het gehucht Buenos Aires,  kwamen we tot de bevinding dat daar een contingent militairen aanwezig was, die foto’s namen van de pelgrims, waarbij ze op flagrante wijze het recht op intimiteit schonden.

Dezelfde woensdag 29 augustus 2018, wanneer onze Verificatiecommissie verder trok naar het Gebergte, werd ze geïnformeerd dat er een beetje vroeger een troep paramilitairen was gepasseerd,die bespraken dat de Vredesgemeenschap naar boven klom.

Op donderdag 30 augustus 2018, toen onze Verificatiecommissie door het gehucht Baltazar van de gemeente Tierralta, Córdoba passeerde kon men aantonen dat daar een sterke paramilitaire aanwezigheid was.  Want we konden er gewapende mannen waarnemen, sommigen in uniform en anderen in burger, die probeerden onze Commissie met geweld tegen te houden. Ze behoren tot de Gaitanistische Zelfverdedigingsgroepen van Colombia (AGC) en ze hebben de leiding van een elektrisch energieproject bekostigd door deze paramilitairen en ook een project van reparatie van wegen waarbij ze de bewoners verplichten te werken.  

Op zaterdag 1 september 2018 kwam onze pelgrimstocht aan in de Haven van Frasquillo en ook daar was het duidelijk dat er een hoge aanwezigheid was van bekende paramilitairen in burgerkleding. Tegelijkertijd stelde men een sterke beweging van mannen in uniform vast tussen de burgers, die zich per boot verplaatsen over het stuwmeer. 

Op zondag 2 september 2018 toen onze pelgrimstocht zich in het gehucht Puerto Nuevo van Tierralta, Dep. Córdoba, bevond, werd ze geïnformeerd over de aanwezigheid van 40 paramilitairen, die zich verplaatsten door het gehucht Baltazar, komend van de Rivier Manso-Alto Sinú.

Op dinsdag 11 september 2018 vanaf 19:00 uur drong een groep van ongeveer 70 personen die gecoördineerd werden door,  we weten nog niet door wie - ofschoon alle aanwijzingen wijzen op de paramilitairen- illegaal binnen in één van onze boerderijen die deel uitmaakt van onze centrale nederzetting  nl. La Roncona.  Daar is de schade die door deze personen veroorzaakt werd zeer groot omdat er een aanplanting was cacao, bananen en maniok die reeds productief was. Hun stammen en stengels werden afgekapt of losgerukt om er hutten mee te maken. Recent werd er een nieuwe teelt van biologische cacao aangeplant en  bovendien ook een van onder meer bananen, van maniok en van fruitbomen. En alles werd vernield.

Dezelfde dinsdag 11 september 2018 om 19:00 uur drong een groep paramilitairen het gehucht La Esperanza, waar onze Vredesgemeenschap een nederzetting heeft, binnen.

Op donderdag 13 september 2018 drong een paramilitaire groep binnen in het Vredesgehucht Luis Eduardo Guerra, in het gehucht Mulatos Medio. 

Dezelfde donderdag 13 september 2018 hield de invasie in onze private eigendom van La Roncona op. Want gezien de druk die vanuit solidaire groepen werd getoond op nationaal en internationaal niveau, lieten de autoriteiten van de politie de indringers zien dat ze bezig waren fundamentele rechten te schenden en ze trokken zich terug.

Op vrijdag 14 september 2018 werd onze Vredesgemeenschap geïnformeerd over een plan dat de Raden van Gemeentelijke Actie en de Boerenassociatie van San José de Apartadó ACASA hebben om opnieuw onze stukken grond binnen te dringen omdat de gemeente van Apartadó haar beloftes niet heeft gehouden om terreinen te kopen voor de mensen die het aan grond ontbreekt.

Op maandag 17 september 2018 passeerde een groep van 7 paramilitairen in uniform en zwaar bewapend langs de plaats die gekend is als El Barro, van het gehucht Mulatos Medio.

Op dinsdag 18 september 2018 werd Germán GRACIANO POSSO , Wettelijk Vertegenwoordiger van onze Gemeenschap, winnaar in de categorie Verdediger (van de Mensenrechten) van het Jaar van de Nationale Prijs ter Verdediging van de Mensenrechten, opnieuw bedreigd via de telefoon door de paramilitair John ÉDISON GÓEZ, alias “Pollo” (= kieken) vanaf het gsm-nummer 3502297376.

De Gemeenschap werd de laatste dagen geïnformeerd over een plan om opnieuw de boerderij La Roncona van onze Gemeenschap in te nemen.  Daartoe zijn ze op zoek in de aangrenzende gehuchten La Victoria, San José, Mulatos, La Unión en andere, opdat elk gehucht zou helpen met 10 indringers.

Gedurende 21 jaar weerstand heeft onze Gemeenschap talrijke pogingen van uitroeiing ondergaan . In sommige periodes hebben ze beslist een groeiend aantal van onze leden te vermoorden. Omdat de weerstand verder duurde beproefden ze een beleg van honger door ons te beroven van voedsel, door alle handelswaar te stelen, door iedereen te vermoorden die handel van voeding onderhield of hielp die te vervoeren.  Omdat de weerstand voortduurde beproefden ze laster en kwaadsprekerij om ons in diskrediet te brengen bij de maatschappij.  Omdat de weerstand verder duurde beproefden ze de juridische montage en ze probeerden ons te doen verschijnen als militanten van de gewapende groepen en niet weinigen deden ze valse gerechtelijke processen aan ondersteund door valse getuigen.  Omdat de weerstand voortduurde probeerden ze andere boerenorganisaties te coöpteren om ons aan te vallen. Ze dwongen ze bovendien te werken met hun eigen daders. Omdat de weerstand nog verder duurde proberen ze nu onze stukken grond voor ons levensonderhoud te bemachtigen en ze proberen onder bedriegerijen dezelfde boerenorganisaties te coöpteren.  De perversiteit van het systeem dat ons bestuurt kent geen grenzen.

Te midden van al deze pogingen om ons uit te roeien hebben we altijd op de morele kracht kunnen rekenen van hen die ons helpen vanuit verschillende hoeken van het land en de wereld. Onze diepste dankbaarheid mag opnieuw gaan naar al deze personen en gemeenschappen.[1] Wellicht gaat het over personen die als verklikkers werken voor de paramilitairen

[2] Bepaalde gronden (vooral die braak liggen = predios baldíos) die men een bepaald aantal jaren bewerkt worden in Colombia eigendom van de personen die ze onafgebroken bewerken.