Onze onvoorwaardelijke steun aan een humanitaire zone voor de teruggekeerden in Syrië

Vanuit onze smartelijke ervaring van ontheemden, teruggekeerden en vervolgden door onze eigen regering en Staat zijn we radicaal solidair met het voorstel dat gedaan werd door Syrische vluchtelingen, dat een humanitaire zone in Syrië wil oprichten vlakbij de grens met Libanon, zodat de Syrische vluchtelingen kunnen terugkeren naar hun vaderland en daar begeleid kunnen worden door internationale humanitaire organisaties.

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó in Colombia werd opgericht door de noodzaak een antwoord te geven op de ernstige humanitaire crisis  en die van gedwongen ontheemding  die onze bevolking in de jaren vóór 1997 doormaakte. Voor alles was er een beslissing die genomen werd door honderden personen om ons niet te laten meesleuren in de oorlog en om niet toe te laten dat de verschillende oorlogspartijen ons zouden manipuleren door ons volgens hun belangen te beschouwen als militanten van de ene of van de andere kant. Ofschoon we in deze 21 doorlopen jaren omringd gebleven zijn door het geweld, hebben we een solidaire gemeenschap kunnen oprichten die zich progressief heeft doen erkennen als een onafhankelijke gemeenschap , zonder wapens,  die vanaf de basis een fundamentele autonomie wil opbouwen.

In onze ervaring is de internationale begeleiding heel belangrijk geweest. We zijn ervan overtuigd dat deze begeleiding vele levens heeft gered en veel beleid van repressie van onze regering heeft afgeremd, want de meest verpletterende kracht in dit conflict dat we in Colombia beleven,  is die  van de Staat, met zijn leger, zijn politie en vooral met zijn paramilitaire structuren, die illegale krachten vormen, maar ondersteund en aangemoedigd door de officiële publieke strijdkrachten, en juist ontworpen om alle wetten van de oorlog te verkrachten, met een indrukwekkende wreedheid, die er op gericht is alle sociale bewegingen, die rechtvaardigheid willen, te vernietigen.

De zaak van het Syrische volk, zoals de zaak van iedereen die een meer rechtvaardige en egalitaire maatschappij wil, is de zaak van iedereen die echt menselijk is. Daarom maken we als Vredesgemeenschap hun voorstel tot het onze om een Humanitaire Zone op te richten, beschermd door internationale begeleiding ,want met volle legitimiteit zijn wij menselijke wezens van de wereld ook deel van dat voorstel. 

Op solidaire wijze,