Onze paramilitaire landkaart Overleven te midden van een misdadige Staat en misdadige Instellingen

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt een beroep te doen op het land en de wereld om getuigenis af te leggen van de laatste feiten waarvan wij vanwege de paramilitairen slachtoffer werden. Het zijn de paramilitairen die telkens meer onze regio onderwerpen aan uitroeiing, door een einde te maken aan alle waarden van het boerenleven en door de burgerbevolking te onderwerpen aan een oorlog, die in de plaats van uit te doven zonder ophouden weer heropleeft.

Deze paramilitaire structuren vallen de gehuchten van het district San José de Apartadó binnen en ze slepen op hun weg alles mee dat ze bij hun passage ontmoeten om het te onderwerpen aan hun ideologie en aan hun paramilitaire projecten. Vandaag zijn er veel minderjarigen die gerekruteerd werden  door deze paramilitaire structuren, om ze te gebruiken om dezelfde boerenbevolking van hun omgeving te controleren en te bedreigen.

In het dorpscentrum van San José (de Apartadó) maakten de paramilitairen aan de burgerbevolking duidelijk dat  ze rekenen op een zone van rekrutering in het gehucht Arenas Bajas, waar ze bezig zijn veel volk te dwingen om aan te sluiten bij de paramilitaire organisatie.

De 17-de Brigade van het Leger met zetel in de gemeente Carepa, heeft nooit belangstelling gehad het paramilitarisme in Urabá tegen te werken. Integendeel hun medeplichtigheid met deze paramilitairen in de zone van San José is overduidelijk, want daar leven militairen en paramilitairen samen door mekaar wederkerig te ondersteunen, door al hun acties te coördineren en door mekaar wederzijds rugdekking te verlenen, met de bijkomende medeplichtigheid van de gerechtelijke en administratieve instellingen. Daar verblijven militairen en paramilitairen 24 uren per dag gewapend te midden van de burgerbevolking.

De feiten die we nalaten zijn de volgende:

Op dinsdag 29 mei 2018 was in het gehucht Mulatos Medio van het district van San José een groep van 5 paramilitairen aanwezig in uniformen voor exclusief gebruik van de Strijdkrachten. Ze droegen lange wapens. Later werden ze opgemerkt in het punt van datzelfde gehucht dat gekend is als El Barro.

Op vrijdag 1 juni 2018 om 9 uur ’s morgens passeerden in het punt dat gekend is als El Barro, van het gehucht Mulatos, van het district van San José, twee paramilitairen met uniformen en geweren voor exclusief gebruik van de Strijdkrachten.  Daar werden ze geïdentificeerd als paramilitairen door bewoners van het gehucht.

Op zaterdag 2 juni 2018 werden dezelfde paramilitairen, die patrouilleerden door het gehucht Mulatos Medio, opgemerkt toen ze illegaal ingekwartierd waren in de boerderij van de heer Anibal , die gekend is met de bijnaam “Demonio” (= Duivel), in het gehucht La Esperanza. Van daaruit lanceren ze controleoperaties van de burgerbevolking in de gehuchten Mulatos, Unión Carepa, La Resbalosa  en La Hoz van het district San José.  

Op zondag 3 juni 2018 ’s morgens vroeg werd de heer JOHNY MANUEL MARTINEZ van 52 jaar, die momenteel vlakbij  het gehucht La Balsa leefde vermoord . De moord vond plaats op de weg die van de gemeente Apartadó naar San  José voert op het punt dat gekend is als Tierra Amarilla (gele grond). Volgens bewoners van de zone werd hij vermoord met machetes. Deze feiten worden toegekend aan het paramilitarisme dat heel de boerenbevolking van San José de Apartadó  en zijn gehuchten met bedreigingen komt controleren. Want gevallen zoals deze vielen reeds in andere gevallen voor,waarbij sociale leiders vermoord werden. Nadien werden ze voorgesteld als tragedies veroorzaakt door persoonlijke problemen tussen de boerenbevolking zelf. Het is duidelijk dat de paramilitairen met de toestemming van de Strijdkrachten in vele regio’s van het land veel mensen vermoorden en de manier waarop ze dat doen is door machetes te gebruiken zodat men zich achteraf kan indekken en zeggen, dat het feit niet gepleegd werd door een gewapende partij maar wel  dat het feiten betreft tussen de boeren omwille van persoonlijke problemen in de zone. Veel communicatiemedia hebben het zo ook beschreven ten dienste van de Regering en de paramilitairen in Urabá en in de rest van het land.

Op donderdag 7 juni 2018 in de namiddag was een groep van 8 paramilitairen met uniformen en wapens voor exclusief gebruik van de Strijdkrachten aanwezig op de weg die van San José de Apartadó naar Mulatos van dit district voert. Daar pakten ze hun geweren en ze namen onder vuurbereik om te doden op het moment dat leden van onze Vredesgemeenschap gingen aankomen bij de boerderij waar ze momenteel leven. Deze paramilitairen zijn al lang aanwezig doorheen de gehuchten van San José. Daar persen ze mensen af, ze bedreigen ze met de dood en er is geen enkele bevoegde autoriteit die hen stoort.

Vandaag 8 juni 2018 ’s morgens werd opnieuw de aanwezigheid van paramilitairen vastgesteld in het gehucht Mulatos van San José de Apartadó, want men had ze in grote groep langs de wegen zien passeren alsof zij de publieke Strijdkrachten van Colombia waren en op dit moment verblijven ze er nog zonder dat ze gestoord worden.  

Nu vindt men geen enkel gehucht meer van San José de Apartadó dat niet gecontroleerd wordt door de paramilitairen en het ergste van al is dat de publieke Strijdkrachten ook op deze plaatsen zijn, wat in de plaats van te dienen ter bescherming van de burgerbevolking, diende om de paramilitairen te beschermen, zodat ze op deze wijze heel het grondgebied kunnen controleren.

Hier doen de paramilitairen met de burgerbevolking, die leeft op de gronden die ze kregen van hun voorouders,  waar ze zin in hebben.  Zij brengen de boer ertoe dat hij zwicht en dat hij zich aan hen onderwerpt, of het nu is met grote vaccins of illegale belastingen, of het nu is door hem te dwingen voor hen te werken en zo grote schade te veroorzaken aan andere bewoners, die bedreigd worden omdat ze hun gronden niet verkopen aan de paramilitairen.

We hebben reeds getuigenis afgelegd van al deze barbaarsheden die onze zone beleeft  door dit gemeenschappelijk optreden van paramilitairen met de Strijdkrachten. En niemand doet ook maar iets om dit te stoppen.

Het is duidelijk dat er in het gehucht Arenas Bajas een centrum voor rekrutering van minderjarigen is. Ze worden er naartoe gebracht en ze worden er getraind om te doden en om de bevolking van de regio af te persen.  Het is duidelijk dat daar ook een reeks paramilitaire bevelhebbers zijn, zoals daar zijn: alias NUVE, alias CABALLO, alias MAJUTE,die commando’s ontplooien doorheen de gehuchten Arenas Altas, La Unión, El Cuchillo, Buenos Aires, El Guineo, La Antena, Las Nieves, El Porvenir, El Gas, Bella Vista, El Salto, La Balsa, La Victoria en het dorpscentrum van San José de Apartadó.

Een ander centrum van controle, dat er reeds vele jaren is,  is dat gelegen is in het district Nuevo Antioquia, van de gemeente Turbó, met een reeks  bevelhebbers zoals alias PANTERA, die van daaruit de gehuchten Playa larga, La Esperanza, Rodoxalí, La Hoz, La Resbalosa, Mulatos, Naín en andere controleren.

Op dezelfde wijze is er de controle die uitgeoefend wordt vanuit Piedras Blancas, district van Carepa, in Antioquia. Van daaruit controleren ze de gehuchten Caracolí, Campamento, El Cero, El Jardín, La Luna, El Llano, Saiza,Belén, Miramar, Cristalina, El Mariano y La Unión-Carepa.

Al deze paramilitaire bevelvoerders verblijven in verschillende controleposten in de omgeving van San José de Apartadó en tegelijk zijn ze uitermate verbonden met de 17-de Brigade van het Leger, met zetel in Carepa. Het is deze Brigade die jurisdictie heeft over deze gemeenten,met hun districten en gehuchten.

Onze Gemeenschap heeft meer dan 21 jaar moeten overleven tegenover dit paramilitair fenomeen dat  gecreëerd werd door de Regeringen van Colombia en dat beschermd wordt door haar Strijdkrachten met de actieve of passieve medeplichtigheid van haar overige instellingen, zowel de gerechtelijke om hen totale straffeloosheid aan te bieden als de administratieve om hen te camoufleren en om hen af te dekken met verschillende gordijnen tegenover de nationale en internationale (publieke) opinie.  Het zijn reeds vele rechten van petitie[1] en aanklachten die als bewijs zijn achtergebleven dat de Colombiaanse Regering en de verschillende instellingen van de Staat niet het hoofd willen bieden aan de instorting van de institutionele instellingen die deze paramilitaire overheersing heeft duidelijk gemaakt. Menselijk en waardig leven wordt steeds minder levensvatbaar.

Onze nederige inspanning als Vredesgemeenschap die burgerlijk verzet pleegt tegen de ernstige bedreigingen die ons dagelijks omringen, zal verder gaan met het dit levensproject , dat we te midden van de oorlog hebben opgebouwd, aan te moedigen. En daarom maken we duidelijk dat we een regio willen zonder gewapende groepen, waarin onze kinderen kunnen opgroeien zonder gerekruteerd te worden voor de oorlog.

We bedanken van harte alle personen en organisaties die vanuit verschillende plaatsen in Colombia en in de wereld ons ondersteund hebben met hun politieke en morele kracht en die tegelijk geloofd hebben in dit proces van Vredesgemeenschap als een alternatief om te zoeken naar echte vrede in onze regio.[1] Derecho de petición is het grondwettelijk recht dat iemand heeft om rechtstreek een beroep te doen op de President als hij geen recht verkrijgt via de gewone gerechtelijke instellingen