Opnieuw wordt een aanslag op het leven gepleegd

In nauwelijks 70 uren deden zich twee gewelddadige moorden voor in het district van San José de Apartadó. Het is nodig en het is onze plicht tegenover de geschiedenis deze acties van de dood, dit volledig willekeurig optreden, deze misdrijven en bedreigingen, die zich blijven voordoen tegen ons proces en tegen de bevolking uit onze omgeving, te registreren. We geloven dat de getuigenis hierover er toe kan leiden dat de mensheid ooit gerechtigheid laat geschieden. De feiten die we verder achterlaten aan de mensheid en de geschiedenis zijn de volgende:

Op dinsdag 9 april 2013, rond 16:45 uur,  vermoordde het Nationale Leger op slechts enkele meters van de plaats Caracolí van het district San José,  op gewelddadige wijze de jongeman Carlos Andrés TORRES BORJA, zo’n 20 jaar oud. Daar is permanente aanwezigheid van de Strijdkrachten, nl. van militairen toebehorend aan de XVII-de Brigade van Carepa. TORRES BORJA was een eenvoudige boer die in het gehucht La Miranda van het district San José leefde hij legde zich toe op de landbouw. Die dag was hij afgedaald naar Caracolí en toen hij aanstalten maakte om terug naar huis te keren werd hij op smerige wijze vermoord door het nationale Leger terwijl hij gezeten was op zijn transportpaard van middelmatige hoogte zoals in de streek gebruikelijkis. Ze schoten hem kogels in het hoofd met een lang wapen. Hij bleef op slag dood. Ofschoon hij geen lid was van onze Gemeenschap, maar hij stond er wel dichtbij en hij leverde landbouwproducten aan de Gemeenschap. Bovendien was hij familie van leden van onze Gemeenschap. Torres laat zijn vrouw achter die nauwelijks vijf maanden zwanger is. Deze acties werden reeds door militairen en paramilitairen uit de regio, die de boeren en  leden van onze Gemeenschap voortdurend kwamen bedreigen zo wij ons niet aan hun ambities onderwerpen. Op vraag van familieleden van het slachtoffer begeleidde de gemeenschap de ophaling van het lichaam uit het dodenhuis en het transport door de zone en er werd ruimte geschapen om hem in onze Gemeenschap te begraven. 

Dezelfde dinsdag 9 april 2013 rond 16:50 en gedurende zo’n 20 minuten deed er zich een gevecht voor tussen de strijdkrachten en de FARC in het gehucht Arenas Altas, waar militairen reeds dagen aanwezig waren met kampen en helikopterlandingsplaatsen op stukken grond van onze Gemeenschap en waarbij verschillende families verplicht werden hun werkzaamheden bij de teelt van cacao en het aanplanten van teelten voor huishoudelijk gebruik te onderbreken. Wij eisen van alle gewapende partijen respect. Onze private eigendommen mogen geen toneel worden van de oorlog. We stellen de Staat verantwoordelijk voor wat verder kan gebeuren, zoals daar zijn: landmijnen of bommen die op deze plaatsen kunnen geplaatst worden en zo de burgerbevolking kunnen treffen.

Deze feiten gebeuren binnen de militaire ontplooiing van de XVII-de Brigade in het district San José. Op zaterdag 6 april 2013 riep die een burgerlijk militaire dag (opendeurdag) bijeen in het dorpscentrum van San José de Apartadó. Dit met de bedoeling de werkelijkheid te verbergen van wat er allemaal voorvalt in de zone. Namelijk van alles wat onze Gemeenschap pas getuigenis heeft afgelegd.

We veroordelen de acties van de dood van de gewapende partijen tegen de burgerbevolking.

Ondanks al deze acties van de dood, al deze aankondigingen van vernietiging en van al deze onrechtvaardigheden vergissen ze zich opnieuw. Want ons proces voedt zich met deze zoektocht naar gerechtigheid, met respect voor het leven en de waardigheid. Het zijn immers edele en universele principes waaraan we nooit zullen versagen.   Onze vastbeslotenheid is nog meer levend vanuit het gedenken van onze martelaren en de toekomst berust op onze kinderen die hebben geleerd dat de oorlog en de gewapende groepen de weg niet zijn.  Het leven op een vreedzame manier beleven is de essentie die we hebben kunnen opbouwen.

We bedanken voor alle nationale en internationale solidariteit die ons altijd op deze weg van leven en waardigheid vergezelt.

Vredesgemeenschap van San José de Apartadó

12 april 2013

http://www.cdpsanjose.org