Paramilitair vandalisme zonder dat er enige controle is

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt getuigenis af te leggen tegenover het land en de wereld van de laatste feiten waarvan we slachtoffer geworden zijn door deze paramilitaire Staat, die blijft toelaten dat San José de Apartadó elke keer meer vooruitgaat in de illegaliteit van het paramilitarisme.

Op vrijdag 23 maart vierde onze Vredesgemeenschap haar 21 jarig bestaan. Delegaties van gemeenschappen en personen die met ons waren op verschillende momenten van onze geschiedenis en die opnieuw hun solidariteit met ons wilden tonen in de moeilijke momenten die we doormaken vergezelden ons. Voor hen en ook voor wie ons opbeurende boodschappen toestuurden onze diepste dankbaarheid.

Vandaag, zoals bij vele andere gelegenheden, leggen we getuigenis af van de situatie, die men in onze regio beleeft, waarin de radicale miskenning van de burgerrechten en de steun van de Staat aan de barbarij van de gewapende groepen blijft heersen. Het zijn groepen die duidelijk een ideologische identiteit laten  blijken met de elites die de Staat domineren. Ofschoon we het bewijs leverden dat er een paramilitarisme bestaat dat de burgerbevolking blijft onderwerpen aan hun misdadige belangen en projecten - en dat allemaal op een meedogenloze wijze en in schending van de meest elementaire ethische, juridische en democratische principes – toch  kwam er niet de minste reactie van de instellingen om dit fenomeen, dat elke dag de boerenbevolking van San José meer tot slaaf maakt, het hoofd te bieden.

Groepen paramilitairen die meer dan 30 manschappen tellen trekken door alle gehuchten van San José en ze beleggen er vergaderingen met de burgerbevolking en ze verplichten de boer om onder dwang aan deze bijeenkomsten deel te nemen. En als hij dat niet doet, is hij verplicht vrij hoge boetes te betalen die reeds meer dan 200.000 pesos (zo’n 60,00 Euros) bedragen .

Verantwoordelijk hiervoor is de regering,  op nationaal, departementaal en gemeentelijk niveau, die heeft toegelaten dat onze regio telkens meer overgedragen wordt aan de paramilitairen, die doen wat ze maar willen terwijl niemand ze controleert. Dat alles gebeurt omdat ze duidelijk beschermd worden door de 17-de Brigade van het Leger en de Politie van Urabá, instellingen die vandaag samenleven met de paramilitairen in het dorpscentrum van San  José de Apartadó. De rapporten die de 7-de Divisie van het Leger geeft bevestigen dat daar alles dag en nacht onder controle van de veiligheid is.  Ondertussen beweren dezelfde paramilitairen voortdurend tegenover de bewoners dat: ”we alles georganiseerd hebben met het leger en de politie hier in San José zodat ze ons laten werken zonder dat we lastig worden gevallen.” Er bestaat een grote medeplichtigheid tussen de 17-de Brigade en het paramilitarisme, medeplichtigheid en eenheid van actie die gedurende deze 21 jaren heeft voort geduurd en die gedocumenteerd werd in al onze aanklachten en in documenten die berusten bij de Hoge Nationale en internationale Gerechtshoven. Het is uiterst duidelijk dat deze illegale groepen de zone onderwerpen aan hun verplichtingen en controles en dat geen enkele wettelijke kracht tussen beide komt om deze barbarij te vermijden.

De feiten waarvan we vandaag getuigenis afleggen zijn de volgende:

Op donderdag 15 maart 2018 drong een groep zwaarbewapende paramilitairen in uniform  de nederzetting van de Vredesgemeenschap binnen in het gehucht La Resbaloza. Eén van hen wilde daar blijven en begon zijn militair uniform uit te trekken, maar de leden van de Gemeenschap waarschuwden hem dat daar geen gewapende actoren mogen binnenkomen. Uiteindelijk trok hij zich terug. 

Op vrijdag 16 maart 2018 hield een groep gewapende paramilitairen een gedwongen vergadering met de boeren van het gehucht Alto Bonito van het district van San José de Apartadó.  Het zijn er reeds vele, de vergaderingen zoals deze, die deze paramilitaire structuur bezig is te organiseren doorheen de gehuchten en waarbij ze, wie niet deelneemt, verplichten als straf zware boetes te betalen. Voor de regering echter blijft dit ”een regio zonder paramilitairen”.

Op zaterdag 17 maart 2018 kwamen 30 paramilitairen aan op de plaats die bekend is als El Barro van het gehucht Mulatos. Daar drongen ze de woning binnen van een bewoner, die op dat moment alleen thuis was. Ze beroofden hem van verschillende bezittingen. Nadien erkenden deze paramilitairen op een andere plaats dat ze waren binnengedrongen in een huis van de zone en dat ze  er verschillende voorwerpen hadden geroofd.

Op dezelfde zaterdag 17 maart 2018 ging een groep paramilitairen binnen in een huis van het gehucht Mulatos Medio, waar een feest plaatsvond. In het verloop hiervan begonnen ze bedreigingen te lanceren tegen twee leden van onze Vredesgemeenschap, die behoren tot de nederzetting van het ‘Vredesgehucht ‘. Ze beweerden dat zij de ‘verklikkers[1]’ zijn of degenen die informeren over hun aanwezigheid in de zone en dat ze daarom moeten geëlimineerd worden.

Op zondag 18 maart 2018 drongen dezelfde paramilitairen, die de dag voordien in El Barro waren geweest en er bezittingen hadden gestolen van de bewoners, binnen in het Vredesgehucht Luis Eduardo Guerra en terwijl zij bedreigingen uitten, drongen ze de woningen binnen en zo schonden ze de private eigendom en ze stalen kippen , FM-radio’s en andere persoonlijke spullen van de families. De rest, waarmee ze  niets konden aanvangen,  vernielden ze en zo lieten ze op hun pad enkel verwoesting achter.

Op maandag 19 maart 2018 om 10:40 ’s morgens hield een grijze camionette met nummerplaat MNK385, die van het dorpscentrum van San José kwam en waarin twee personen, een man en een vrouw, zich verplaatsten halt recht tegenover onze nederzetting van San Josecito. Ze waren aan het filmen. Verschillende leden van onze Gemeenschap, begeleid door een ploeg van internationale begeleiding (vredesbrigadisten), vroegen hen waarom ze filmden en zij antwoorden op kwetsende toon “wij filmen de plaats en zij die zich erin bevinden”. Daarna vetrokken ze naar het stadscentrum van Apartadó.

Op dinsdag 20 maart 2018 vond een lid van de Vredesgemeenschap, dat zich verplaatste langs de weg die van La Resbaloza naar de boerderij La Casona leidt,langs de weg een communicatieradio toebehorend aan de paramilitairen. Men weet niet met welke bedoelingen die op de weg was achtergelaten. Maar dit openbaart de niveaus van controle die deze gewapende structuur bezig is uit te oefenen over de bevolking van de zone.  

Op vrijdag 23 maart 2018 riepen de paramilitairen een vergadering bijeen voor de bewoners van het gehucht Murmullo van de Gemeente Tierralta, dichtbij verschillende nederzettingen van de Vredesgemeenschap. In deze bijeenkomst legden ze de verschillende normen van de onderwerping van de burgerbevolking aan de paramilitaire structuur uit, normen die werden geweigerd door de bewoners, die aankondigden dat ze beter zouden verhuizen om niet onder die verplichtingen te staan. De paramilitairen zegden hen dat  indien ze zouden willen ze konden verhuizen maar dat ze niets mochten aanklagen van wat ze wisten over hun aanwezigheid in de regio, want in dat geval zouden ze vermoord worden. Ze kondigden bovendien aan dat ze binnenkort alle gehuchten van de zone zullen bijeenroepen op een vergadering.

Tot wanneer zal een regio zoals San José de Apartadó nog de gesel van het geweld moeten blijven ondergaan? Hier werken de militaire troepen en de politietroepen hand in hand met het paramilitarisme, alles voor hun eigen profijt en belangen in de zone, en wie in eigen vlees lijdt is de boer van wie ze grote belastingen innen voor zijn grond en van wie ze zijn minderjarige kinderen rekruteren.

Vandaag zijn 50% van de jongeren van San José en van zijn gehuchten , de meerderheid minderjarigen, onderworpen aan het paramilitarisme om voor hen te werken, terwijl ze gerekruteerd zijn en onderworpen om bij hen te blijven in hun gewapende rangen.

Als Vredesgemeenschap kennen we de risico’s die we alle dagen lopen door aanklachten te doen en NEEN te zeggen tegen dit fenomeen van de paramilitaire Staat, dat elke keer meer het geweten van de boerenbevolking verwoest,  die altijd heeft ingezet op het leven, op de grond, op de voeding van zijn familie en die nu zoveel beperkingen van zijn vrijheid om te overleven op zijn eigen territorium lijdt.

Wij bedanken ook de vele stemmen van solidariteit die we dagelijks ontvangen vanuit veel plaatsen in de wereld, van waaruit ze ons vergezellen met hun morele en politieke kracht die ons aanmoedigt om verder te doen met dit proces ter verdediging van het leven en voor het recht op grond.[1] Sapos betekent letterlijk padden of kikkers, dat zijn verklikkers of informanten van de guerrilla