Paramilitaire agressie op de dagorde in San José de Apartadó

De paramilitairen van deze zone bevonden zich nooit in de clandestiniteit. Een paramilitaire ondernemer onderworpen aan de procedures van Wet 975/05 verklaarde dat alle commandanten van de 17-de Brigade van het leger vanaf de jaren ’90 zijn beste ruggensteun  waren. Het paramilitaire optreden heeft ook geen terugval gehad in de zone ondanks de verzonnen demobilisaties.  Schaamte of bescheidenheid heeft hen nooit gekenmerkt. De boeren zagen militairen en paramilitairen die samen het eten kookten en veel jaren lang lagen de paramilitaire bases, zonder enige schaamte, naast de militaire bases. De komst van Kolonel Germán ROJAS DÍAZ aan het commando van de 17-de Brigade heeft de brutaliteit evenwel ten top gedreven.  Vandaag wordt men, onder doodstraf, bevolen  deel te nemen aan de bijeenkomsten die de paramilitairen bijeenroepen in het dorpscentrum van San José, toch een heel klein centrum dat door talrijke politiemannen en militairen bewaakt wordt en dat een uitdagende aanwezigheid telt van paramilitairen. Ondertussen houdt de regering vol dat er in Urabá geen paramilitarisme bestaat en dat de instellingen de mensenrechten eerbiedigen. De feiten onthullen helemaal het tegengestelde:

Op dinsdag 2 september 2014 ontving een bewoner van het gehucht Arenas Altas een telefoon van iemand die zich in het begin uitgaf als guerrillero om hem te verplichten deel te nemen aan een vergadering met alle leiders van de streek van San José de Apartadó. Toen hij zag dat de boer hem niet gehoorzaamde gaf hij zich uit als Openbaar Aanklager en uiteindelijk als paramilitair. Hij kondigde aan dat ze met hen moesten meewerken, goedschiks of kwaadschiks. Dat alles reeds was overeengekomen: ofwel zou de bevolking meewerken, ofwel zou ze het moeten afbollen ofwel zou ze sterven.

Op woensdag 3 september 2014 werd Juan CARDONA, een bewoner van het gehucht Arenas Bajas met een vuurwapen vermoord. Hij was ongeveer 22 jaar.  Klaarblijkelijk werd hij vermoord door de guerrilla. Cardona was gedeserteerd bij de guerrilla en had zijn domicilie gehad in de kazerne van de 17-de Brigade.

Op donderdag 4 september 2014 ontving een boer die in het gehucht La Unión woont een telefoon van een individu dat hem aanmaande mee te werken met het opzetten van bijeenkomsten in San José de Apartadó waarin de paramilitairen aan de bevolking van de zone gedragsrichtlijnen gingen geven.

Op zaterdag 6 september 2014 van 9:00 tot 10:00 deed zich een zware aanval voor tegen de bases van politie en leger in San José.  Door deze confrontatie moest de klasdag onderbroken worden die aan de gang was in het dorpscentrum. Deze confrontaties of ontploffingen van mijnen, die paniek veroorzaken bij de bewoners  van dit kleine dorp, zijn reeds meer dan routine geworden.  De regering blijft erbij de orders van het Grondwettelijk Hof en van de Staatsraad in verschillende vonnissen die verbieden bases te plaatsen te midden van de burgerbevolking niet te gehoorzamen. Elke dag wordt het nog duidelijker dat de Strijdkrachten niet proberen de burgerbevolking te beschermen  maar de burgerbevolking als schild nemen bij de aanvallen die de guerrilla tegen hen doet.  Aanvallen die uitgelokt worden door deze aanwezigheid van leger en politie op die plaats. Die aanwezigheid trekt haar oorlogsvijand aan om confrontaties te ontketenen. De thesis van de hoge Gerechtshoven is dat de regering geen enkel recht heeft, integendeel dat het haar categoriek  verboden is,  risico’s die de burgerbevolking kunnen overvallen te creëren. Het is zonneklaar dat de regering de Grondwet en de Wet met de voeten treedt.

Op zondag 7 september 2014 rond 4:00 uur installeerde een groep militairen van de militaire basis van San José zich in de woning van Isabel ZAPATA in het gehucht El Cuchillo van het district San José. Gedurende heel wat minuten riepen ze haar op en drongen ze erop aan dat ze zou buitengaan. De militairen verbleven er gedurende drie uur en ze probeerden een registratie te doen van de bewoners van dit huis. Ofschoon de voorschriften van het Grondwettelijk Hof organisch verbonden zijn met de Staat, gehoorzaamden ze die op flagrante wijze niet.

Op maandag 8 september 2014 rond 5:30 uur drong er opnieuw een groep militairen binnen in het huis van Isabel ZAPATA en ze eisten de namen van al de bewoners van haar huis.  Op die manier schenden ze halsstarrig de grondwettelijke voorschriften.

Op dinsdag 9 september 2014 rond 5:00 uur waren leden van de militaire basis van San José opnieuw aanwezig in het huis van Isabel ZAPATA en ze trachtten haar te dwingen informatie te geven over al haar verwanten die in de woning verblijven. Later verschansten de mannen in uniform zich in de cacaoteelten van de familie en op die manier verhinderden ze het werk op de velden. Isabel was met de dood bedreigd door paramilitairen op 1 september 2014. Nu zetten de militairen het beleg tegen haar voort, dit op een gecoördineerde manier.

Op donderdag 11 september 2014 kondigde een bekende paramilitair van Nuevo Antioquia  aan verschillende bewoners van de regio aan dat er een militaire-paramilitaire voorpost op komst was naar de zone, omdat de doelstelling is de aanleg van de weg verder te zetten die van het dorp van Nuevo Antioquia naar het gehucht La Esperanza voert. De weg is reeds af tot aan het gehucht Playa Larga. Volgens hem zou dit toelaten de regio nog meer te controleren zowel sociaal, economisch, politiek als militair/paramilitair.

Onze Vredesgemeenschap heeft er herhaaldelijk bij President Santos op aangedrongen dat hij een einde zou maken aan het paramilitair optreden in de streek, een optreden dat niet zou uitgelegd kunnen worden zonder de onvoorwaardelijke steun die de 17-de Brigade reeds tientallen jaren heeft geboden aan al deze hordes en die nog steeds verder duurt zonder dat het gerecht ook maar iets onderneemt. De laatste weken keerde de agressie weer “ofwel werken ze mee ofwel vertrekken ze ofwel sterven ze” zoals in de ergste momenten van de paramilitaire bloei. We geloven dat de aanwezigheid van Kolonel ROJAS DÍAZ als commandant van de 17-de Brigade, gezien zijn afschuwelijke antecedenten, heeft bijgedragen aan de chanterende brutaliteit. Onze Vredesgemeenschap zal niet nalaten gerechtigheid af te smeken bij de mensheid als mensheid, omdat de structuren van onze instellingen rot zijn. Opnieuw bedanken we voor de voortdurende internationale solidariteit die onze morele waarden ondersteunt als onwrikbaar ten aanzien van agressie van elke aard.

Vredesgemeenschap van San José de Apartadó

17 september 2014