Paramilitaire ‘stabiliteit’ in onze zone

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt om voor het land en de wereld getuigenis af te leggen van de laatste feiten waarvan wij het slachtoffer werden vanwege de paramilitairen die rekenen op de tolerantie, de steun en de bescherming van de 17-de Brigade van het Leger met zetel in Carepa, Antioquia.

In de laatste weken werd onze Vredesgemeenschap op de hoogte gebracht van een plan dat de Politie in San José opmaakt, zoals veel bewoners van de zone aanklagen, volgens hetwelk zowel politieagenten als paramilitairen de  boerenbevolking van het district, met inbegrip van de gehuchten, aan het afpersen zijn.  De Politie heeft een grote politiepost in het dorpscentrum, die door de manier waarop hij is opgericht en door zijn lokalisatie talrijke rechten en wettelijke normen schendt. Vanuit deze politiepost wordt de bevolking die hout verhandelt afgeperst. Ze doen dit door van hen grote sommen geld te eisen voor de toelating om het te verkopen. Ondertussen persen de paramilitairen van hun kant ook de houthandelaars af in het dorpscentrum en zo houden ze deze gilde onderworpen aan het betalen van verschillende illegale belastingen, die in de zakken verdwijnen van private personen, of van politie, of van paramilitairen.   

Onze gemeenschap blijft dag in dag uit sterk bedreigd door de paramilitairen die deze regio controleren. Dagelijks leven we onder het bespioneren van deze groepen, die mogelijkheden zoeken om ons te vermoorden, en ze plannen hun misdaden op zulke wijze, dat ze geïnterpreteerd  kunnen worden als veroorzaakt door persoonlijke conflicten of conflicten over grenzen of over titels van grondeigendom, zoals ze dat reeds deden op andere plaatsen waar ze sociale leiders vermoordden en dan een persoonlijk conflict verzinnen of een burenconflict om de misdaad te rechtvaardigen.

De feiten waar we getuigenis van afleggen zijn de volgende:

Op vrijdag 27 april 2018 was er een groep paramilitairen onder het bevel van alias ‘Caballo’ (= paard) aanwezig in het gehucht Arenas Altas, van het district van San José de Apartadó, plaats die ze opgezet hebben als plaats van rekrutering, want zo hebben de paramilitairen zelf het beweerd aan bewoners van de zone.

Op zaterdag 28 april 2018 ’s morgens drongen 8 paramilitairen in uniform en met zware wapens het gehucht La Resbalosa binnen, waar verschillende families van onze Vredesgemeenschap leven in een historische nederzetting en daar verbleven ze zonder dat ook maar één enkele  autoriteit hun illegale wapendracht en het dragen van uniformen onderzoekt.

Op maandag 30 april 2018 verbleven de paramilitairen, die vanaf vorige zaterdag  in het gehucht La Resbalosa aanwezig waren, ook in het Vredesgehucht Luis Eduardo Guerra, van het gehucht Mulatos Medio van het district van San José de Apartadó. Het meest onthullend en verontrustend is dat Mulatos een gehucht is dat gemilitariseerd is door 17-de Brigade van het leger en dat deze gewapende paramilitairen daar op die plaats verblijven tegelijk met de publieke strijdkrachten en er gebeurt niets. Dit maakt eens te meer de grote medeplichtigheid en de eenheid van actie duidelijk die altijd al heeft bestaan tussen militairen en paramilitairen.

Op zaterdag 5 mei 2018 om 19:30 was een groep van 6 paramilitairen aanwezig op 200 meter van onze nederzetting San Josecito. Daar verbleven ze tot 2:00 uur van de morgen.

Op zondag 13 mei 2018 om 17:00 toen een lid van onze gemeenschap zich klaarmaakte om naar één van hoger gelegen gehuchten te gaan werd hij onderschept door een paramilitair met als toenaam “pollo = kieken” samen met nog 4 andere paramilitairen, die hem gedurende verschillende minuten vastgrepen in het dorpscentrum van San José de Apartadó.  Daar bedreigden ze hem met de dood. Ze zegden hem: “ Nu gaan we voor eens en voor altijd afrekenen omdat deze ‘hoerenjong’ gemeenschap een klacht tegen ons indiende. En daar zijn we niet blij mee en als we ertoe komen dat we in de gevangenis terechtkomen dan gaat die gemeenschap het erg duur betalen.” Na hem verschillende minuten bedreigd te hebben werd hij terug vrij gelaten.

De zone van San José de Apartadó is één van de belangrijkste voor de handel van de gemeente Apartadó omdat ze kan rekenen op de grootste rijkdom aan onder andere water, groenten, landbouwproducten. Maar de zone is ook onder controle van de het paramilitarisme dat leeft van afpersing en dat de boer met geweld onderwerpt aan haar belangen, dit door de werving met aantrekkelijke sommen geld, met bewapening, met gunsten van de Strijdkrachten en van de andere autoriteiten. Dit alles houdt de paramilitaire structuren intact.

Onze Gemeenschap heeft altijd aanklacht ingediend van al deze feiten die gebeuren in onze regio en we gaan niet stoppen met deze barbaarsheid, waardoor ons district van San José de Apartadó passeert,  aan te klagen.

We bedanken de vele stemmen van aanmoediging die we dagelijks ontvangen vanuit vele plaatsen in de wereld, die ons de kracht geven om ons burgerlijk verzet verder te zetten op deze moeilijke momenten waardoor we passeren.