Paramilitairen bezetten onze gemeenschapsruimten

We doen een dringende oproep aan de nationale en internationale gemeenschap omwille van de aanwezigheid van contingenten paramilitairen in onze gemeenschapsnederzettingen in het gehucht Arenas Altas en in het gehucht La Hoz van het district van San José de Apartadó. Wat onze families en onze kinderen in groot gevaar brengt.

  • Op maandag 5 september 2016 kwartierde een contingent paramilitairen die zware wapens en militaire kledij droegen zich in, in onze nederzetting van de Vredesgemeenschap in het gehucht Arenas Altas. Hier dreigden ze ermee in de regio te blijven, en ze voerden aan dat ze de volledige goedkeuring van de Strijdkrachten hebben, die hen hebben toegelaten tot hier te komen in zoveel rust, want de Strijdkrachten beschermen hen. 

 

  • Sinds reeds verschillende dagen zijn de paramilitairen aanwezig in het gehucht La Hoz.  Op maandag 5 september 2016 installeerden ze zich in het schooltje van het gehucht, met het discours dat ze gekomen waren om er te blijven. Want, volgens hen, zal niemand hen weghalen.

Tegenover deze bedreiging en de angst, veroorzaakt door de aanwezigheid van de paramilitaire legerscharen in onze gemeenschapsnederzettingen, is ons antwoord als burgerbevolking overduidelijk. We weigeren categoriek hun gewapend optreden in onze levens- en werkruimten. Tegelijk doen we een oproep aan alle personen die ons begeleiden vanuit verschillende delen van de wereld om er bij de Nationale Regering op aan te dringen deze systematische vervolging tegen onze Vredesgemeenschap te stoppen.