Paramilitarisme in volle actie: spionage, invasie en controle van gronden en herhaalde bedreigingen

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt een beroep te doen op het land en de wereld om getuigenis af te leggen van de laatste feiten waarvan wij slachtoffers waren omdat we vasthielden aan ons burgerlijk verzet ter verdediging van het leven en van het territorium.

Dit jaar 2019 vordert en de situatie blijft erg lastig want het paramilitarisme bevindt zich in het hoogste punt van illegaliteit, men lukt er niet in te bevatten waarom er zoveel barbaarsheid is en dat de Staat dat blijft toelaten. De militaire troepen dringen de gehuchten binnen zogezegd achter de paramilitairen om ze tegen te houden.  Maar zo is het niet. Want deze paramilitaire groepen werden niet achtervolgd door niemand. Het is duidelijk dat ze zich ophouden dicht bij de huizen van de burgerbevolking of op de punten waar de boeren mekaar het meest ontmoeten en daar plaatsen ze hun informanten of “punten”.   Het is publiek bekend dat alias ”René”, oud-strijder van het 58-ste Front van de FARC-EP,  beslag legde op het paramilitaire commandantschap van de zone en dat hij de diverse vormen van controle van de burgerbevolking, zoals belastingen, beperkingen, activiteiten van de gemeentelijke raden, enz…  coördineert .

De afgelopen weken deden zich zogezegd botsingen voor tussen militairen van de XVII-de Brigade en paramilitaire groepen in het gehucht Mulatos van San José de Apartadó, die vermeld werden in de communicatiemedia waarin sprake was van verliezen en inbeslagname van oorlogsmateriaal. Maar achter deze zogezegde gevechten zijn er de bedreigingen die de burgerbevolking blijft ontvangen vanwege de paramilitairen dit zogezegd omwille van het informeren van de nationale en internationale gemeenschap van hun aanwezigheid. De feiten waarvan we getuigenis afleggen zijn de volgende:

Op donderdag 21 februari 2019 gedurende de herdenking van veertien jaar bloedbad van 21 februari 2005 uitgevoerd door de paramilitairen en de publieke Strijdkrachten, waren de paramilitairen heel de tijd onze Vredesgemeenschap aan het bespieden, want zo zegden ze zelf aan sommige bewoners van hetzelfde gehucht. Daarbij stelden ze: “We weten welke de thema’s zijn die die gemeenschap in haar bijeenkomsten behandelt en kennen alle vereisten waaraan de personen  moeten voldoen om deel uit te maken van die gemeenschap.” Ook raden ze de boeren niet aan deel uit te maken van die gemeenschap “omdat die gemeenschap niet veel tijd meer zal bestaan.”

Op donderdag 14 maart 2019 overdag werd onze Vredesgemeenschap op de hoogte gesteld van een zogenaamd plan dat sommige collaborateurs van de paramilitairen zouden hebben. Onder hen alias “pollo” , die in september en oktober 2018 onze Wettelijk Vertegenwoordiger Germán Graciano per gsm met de dood bedreigde. Ditmaal doet hij dit vanuit het gehucht Arenas Altas door aan te kondigen dat hij een aanslag tegen onze gemeenschap zal plegen als we daar blijven komen met onze werkcommissies, die elke 8 dagen plaats vinden om daar arbeidsjobs  uit te voeren in één van onze private eigendommen daar.

Op woensdag 20 maart 2019 in de namiddag kwam bij onze Vredesgemeenschap de informatie toe van een nieuwe bedreiging van de paramilitairen tegen onze Wettelijke Vertegenwoordiger Germán Graciano.

Op donderdag 4 april 2019 terwijl leden van de Vredesgemeenschap aankwamen bij de huizenrij van Arenas Altas om er een veld maïs te bezaaien, vonden ze er een groep van 7 bewoners van de zone , onder wie zich de bekende paramilitair alias “Pollo” bevond, die de boerderij had bezet en ze waren ook bezig maïs te zaaien zonder toelating van de Gemeenschap, die eigenaar is van dat stuk grond.  Een delegatie van de Gemeenschap ging naar hen toe om hen tot de orde te roepen maar ze antwoordden dat ze daar waren om “een dagloon te verdienen”. Wat zou willen zeggen dat achter hen een entiteit zat die besloten had dit vreemd stuk grond binnen te vallen. Een van de bewoners die ze in de zone “El Viejo = De Oude”noemen, zei tegen de leden van de Gemeenschap dat ze alle aanklachten, waarin ze zijn imago schaadden, moest weghalen van het internet. Maar de Gemeenschap antwoordde hem dat ze hem nooit vernoemd hadden in hun aanklachten.   De bewoner die deze claim deed bevond zich tussen de promotoren van de invasie.

Op 23 maart herdacht onze Vredesgemeenschap 22 jaar weerstand. Verschillende vrienden verplaatsten zich vanuit Bogotá. ’s Morgens had men een optocht naar het dorpscentrum van San José waar onze Gemeenschap het levenslicht zag. Daar werd opnieuw een lezing gegeven van de Verklaring van de oprichting van de Gemeenschap Er werd een bezoek gebracht aan de ruïnes van het Vormingscentrum, gebouwd door de Gemeenschap en verwoest door hen die er nadien naartoe kwamen, uitgenodigd door de Publieke Strijdkrachten, om de ruimte die werd achtergelaten te herbevolken. In de namiddag werden verschillende culturele activiteiten met  intern karakter op het getouw gezet  en heel onze geschiedenis werd herdacht.

Vanuit ons geliefd en verdrukt grondgebied bedanken wij de vele stemmen van aanmoediging die we ontvingen vanuit het land en de wereld, want al hun politieke en morele steun schenkt ons veel moed om verder te doen, in weerstand, in dit territorium dat zo gedomineerd wordt door de macht van de wapens ten dienste van de meest schandelijke laagheden.