Pasen: tussen herinneringen en recyclage van terreur

In de Passie- en Paasweek zette onze Gemeenschap haar stevige traditie voort om de met bloed besmeurde wegen te doorlopen waarin het leven werd afgepakt van honderden leden van ons proces. Het is de passie van Jezus die voortdurend gerecycleerd wordt door onze criminele Colombiaanse Staat.

Deze Goede Vrijdag van 2021 maakten we een pelgrimstocht over de wegen langs de gehuchten La Linda,La Sucia en La Cristalina. Zo waren we op de plaats, waar door het leger in de vroege morgen van 26 december 2005 het gruwelijk bloedbad op jongeren werd begaan. Vooraf hadden leden van de 17-de Brigade de gebroeders Ovidio, Albeiro en Lubín CARDONA BORJA, die FARC-militieleden waren, gecoöpteerd, met de bedoeling dat ze als infiltranten van het leger zouden werken en een groot Kerstfeest zouden voorbereiden met uitgebreid verbruik van sterke drank. Zo zouden ze veel jongeren uit de zone dronken kunnen verrassen, erop vertrouwend dat onder hen sommige militieleden zouden sneuvelen. Generaal Zapata bracht vals verslag uit aan de media door ze voor te stellen als “guerrilleros gesneuveld in het gevecht “. Onder de 6 dodelijke slachtoffers vielen leden van onze Gemeenschap en de gebroeders Cardona inden als bloedgeld 4 miljoen pesos per slachtoffer, sommen die het leger hen onmiddellijk vereffende, terwijl deze daders zich volledig integreerden in de paramilitaire troepen, met uniformen en wapens voor exclusief gebruik van het leger. Ze legden ook valse verklaringen af bij de leden van het parket die door de militairen werden gecoöpteerd om gerechtelijke montages te voeden van gewaagde valsheid en smerigheid.

In dezelfde tocht passeerden we langs de plaats waar de FARC op 6 oktober 1997 drie leiders van onze pasgeboren Vredesgemeenschap vermoordden: Ramiro CORREA, Fernando AGUIRRE en Luis Fernando ESPINOSA, waarmee ze het respect waarmee wij ons Reglement naleefden in rekening brachten,waarin verboden werd voedsel te verkopen aan om het even welke gewapende partij.

In dezelfde tocht hielden we halte op talrijke met bloed besmeurde plaatsen : van de plaats waar de militairen op 18 maart 2003 het leven afnamen van het 3 jaar oude meisje Mildrey Dayana DAVID TUBERQUIA , tot op de plaats waar hun paramilitaire assistenten op 18 augustus 2019 de jongere Weber Andrés GARZÓN afslachtten, omdat hij weigerde hun absurde bevelen uit te voeren. We bezochten ook de ruines van de woning van de familie ARENAS ROMÁN, wiens vader Ignacio ARENAS ze op 25 augustus 2000 deden afstappen van een jeep op de weg naar Apartadó en vermoordden. Zijn 3 kinderen Luz Analia, Hernando en Duver Antonio werden een maand later op 23 september 2000 afgeslacht.

Maar terwijl de herinnering ons de gruwelen uit het verleden deed herleven, overtuigen de huidige aanklachten dat de Staat, die ons domineert, zijn GENOCIDALE aard blijft vertonen, met een ongebreidelde drang om elke groep uit te roeien die zich niet schikt naar hun paramilitair, moorddadig model van uitsluiting, zoals het bij de recente hoorzittingen van het Permanent Tribunaal van de Volkeren, gehouden in Bucaramanga, Bogotá en Medellín, werd vastgesteld tussen 25 en 27 maart 2021.

We brengen het land en de wereld op de hoogte van de feiten die ons ernstig verontrusten:

Op maandag 22 maart 2021 werden twee bewoners van het dorpscentrum van San José bedreigd door de paramilitairen, ze behandelden hen als “sapos” of informanten (voor de guerrilla). Eén van de paramilitairen kondigde aan: “va a correr de la colorada”, “er zal van dat rood gaan stromen”, verwijzend naar nieuw bloedvergieten.

Op zondag 28 maart 2021 maakte een vreemd personage , met het gezicht bedekt, op een erg verdachte manier, een rondgang langs het deel van de rivier Cuchillo, dat de grens vormt met onze centrale nederzetting van San Josesito. Het was alsof hij de topografie ervan bestudeerde met het oog op een actieplan. Op grond hiervan informeerden andere personen ons dat zij andere verdachte personages hadden gezien die gelijkaardige rondgangen maakten langs de rivier.

In de laatste week van maart 2021 zag men in het gehucht El Porvenir een groep jongeren, door de paramilitairen gerekruteerd en getraind, passeren.

In de laatste week van maart 2021 uitten bewoners van het gehucht El Porvenir hun voorstel om hun gronden te verkopen omdat, volgens hen, “ de paramilitairen hen niet meer laten werken”.

Op dinsdag 30 maart 2021 verspreidden paramilitairen op moto’s pamfletten in verschillende gehuchten van San José de Apartadó. Eén van deze pamfletten werd achtergelaten in de nederzetting van San Josesito van onze Vredesgemeenschap . De camera’s legden het moment vast waarop ze op hun moto aankwamen om de pamfletten achter te laten.

Alle geschetste episodes tonen de paramilitaire overheersing in de zone, waarin rekruteringen, trainingen, vergaderingen, het opleggen van normen en het innen van getrukeerde belastingen worden vastgesteld, alsook het onder druk zetten van de bewoners om ze tot bondgenoten te maken en de bedreigingen tegen potentiële informanten. Hun bedreigingen concentreren zich opnieuw in aankondigingen van de uitroeiing van onze Vredesgemeenschap, waarin zij een belemmering zien voor hun plannen van overheersing, aangezien onze Gemeenschap zelfs in de verste verte hun perverse principes niet deelt.

Bovendien is het algemeen bekend dat in de omgeving van de militaire basis een kraampje is opgezet voor het zwaar verbruik van sterke drank ’s nachts, waar de paramilitairen gewapend naartoe komen. Ook verontrustend is de toename van gewapende burgers die zich op straat begeven. Zo neemt de paramilitaire macht toe bij de absolute tolerantie van de instellingen.

Met onze groeten voor Pasen wensen we jullie geluk en we bedanken opnieuw de gemeenschappen, die op zoveel plaatsen in het land en in de wereld hun broederlijke solidariteit met onze zaak blijven uitdrukken.