Politieke Staatscriminaliteit onder het mom van gewone criminaliteit

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt een beroep te doen op het land en de wereld om getuigenis af te leggen van de laatste feiten waarvan wij het slachtoffer werden omdat wij ons burgerlijk verzet ter verdediging van het leven en het grondgebied verder zetten.

De trage dood blijft de grootste prikkel van terreur om de bevolking te onderwerpen, want elke hoek van de zone is afgedekt door paramilitairen die het binnen- en buitengaan controleren.  Het geval van het district van San José is verontrustend want van hieruit controleren de paramilitairen al zijn gehuchten en ze doen dat in aanwezigheid van een politiepost en een legerbasis die voortdurend aanwezig zijn in het dorpscentrum, juist hier waar de paramilitairen zich coördineren met hun troepen en hun feestelijkheden organiseren zonder ook maar door iemand lastig gevallen te worden.

De feiten waarvan we vandaag getuigenis willen afleggen zijn de volgende:

In de maand mei 2019 bedreigde de bekende paramilitair alias “Ramiro”, die enkele maanden geleden hier toekwam om de burgerbevolking te controleren en te onderwerpen, in het gehucht La Unión van het district San José zijn stiefvader, de Heer Emilio, met de dood. Die laatste moest voor zijn veiligheid op de vlucht naar andere plaatsen.

Op dinsdag 25 juni 2019 overdag ontving onze Vredesgemeenschap informatie over het voorvallen van een mogelijke moord in de plaats die bekend is als Caño Seco, op de grens tussen het gehucht La Unión en Carepa. Volgens deze informatie kon niemand het feit aanklagen en nog veel minder onze Gemeenschap komen informeren over deze zaak. Deze zelfde dag had het programma Families op hun Grond  een bijeenkomst in het gehucht Mulatos hoofdplaats met de raden van gemeentelijke actie van o.a. de gehuchten Mulatos, Resbalosa, La Esperanza, La Hoz in een evenement dat de moord, waarvan  men niet meer informatie had, verborg.

Op zaterdag 29 juni 2019 kwam informatie toe bij onze Gemeenschap, volgens dewelke de bekende paramilitaire commandant alias “René” , die belast was met het controleren en het onderwerpen van de burgerbevolking aan zijn projecten van de dood, een feest hield waaraan veel paramilitairen deelnamen.  Daar lanceerde hij ernstige doodsbedreigingen tegen bewoners van de zone, waarvan sommigen hier zelf aanwezig waren. De politie en het leger die permanent aanwezig zijn in dit dorpscentrum kennen het optreden van de paramilitairen erg goed en zijn totaal permissief tegenover dit fenomeen, wat de medeplichtigheid van de publieke strijdkrachten met het paramilitarisme, die gedurende tientallen jaren niet te ontkennen was, blijft duidelijk maken. Dezelfde 29 juni 2019 hadden de paramilitairen, volgens sommige bewoners, gepland om een familie van de regio  te vermoorden, reden waarom die familie moest vluchten naar andere plaatsen.

Op dinsdag 2 juli 2019 ’s morgens beschadigden de Heer Elkin Ortiz en zijn zoon Wilson Ortiz, gekend als “Morochito”, die aangesloten is bij het paramilitarisme, die beiden reeds omzeggens twee jaar leven in het dorpscentrum van San José, één van de aanplantingen van gecertificeerde cacao en van producten voor het levensonderhoud, die gecultiveerd worden door werkgroepen van onze Vredesgemeenschap op de boerderij La Roncona.  Daar knipten ze de afrastering door en vernielden ze en op deze wijze zijn ze dat al zes maanden gaan doen.  Onze Gemeenschap begaf zich naar de plaats en verzamelde  bewijzen, wat de jonge paramilitair Wilson Ortiz verwierp en trachtte te verhinderen.  De boerderij La Roncona is een eigendom die  onze Vredesgemeenschap sedert meer dan 22 jaar in legaal bezit bezet en waarop we onze aanplantingen van gecertificeerde cacao en onze teelten voor levensonderhoud hebben. Op 11 september 2018 leden we een invasie daar in La Roncona door meer dan 100 personen, waaronder zich de Heer Elkin Ortiz en zijn zonen paramilitairen bevonden. Bij die gelegenheid beschadigden ze veel aanplantingen van cacao en van gewassen voor het levensonderhoud. Nu, wellicht in opdracht van de vroegere eigenaars, gebruikt de Heer Elkin Ortiz, die probeerde zich een stuk van La Roncona toe te eigenen, bovendien zijn zonen paramilitairen om onze Vredesgemeenschap te bedreigen. Zes maanden geleden heeft de Gemeenschap het Kantoor van de Ombudsman voor de Mensenrechten in kennis gesteld van deze zaak maar dat heeft geen enkele oplossing bewerkt zodat de Heer Elkin Ortiz ophoudt onze Vredesgemeenschap te beschadigen.

Op zaterdag 6 juli 2019 in de namiddag onderschepte de paramilitair Wilson Ortiz, samen met zijn vader Elkin Ortiz bij het verlaten van San José Sirly Cerpa, lid van de Interne Raad van onze gemeenschap en parochiaan van de Kerk van de Adventisten van de Zevende Dag, om  bedreigingen te sturen naar onze Gemeenschap met deze woorden: “Ik vond het niet leuk dat ze van mij foto’s en films maakten daar beneden in La Roncona en ik ga niet toestaan dat het opnieuw gebeurt omdat ik de volgende keer jullie camera’s zal doen kapot barsten.”

Op zondag 7 juli 2019 in de namiddag werd  in het gehucht La Balsa, van het district van San José de Apartadó, door verschillende schoten van een vuurwapen de jongere YEMINSON BORJA JARAMILLO vermoord in feiten die worden toegeschreven aan de paramilitairen die de zone controleren, want de weg die leidt van het district van San José naar de stedelijke zone van Apartadó is volledig gecontroleerd door paramilitairen die zich voortdurend met moto’s verplaatsen. De redenen of de rechtvaardigingen die ze geven om te moorden zijn dat het “rovers zijn of marihuanasnuivers”. De echte reden van deze moorden is de gedwongen onderwerping van de bevolking aan het paramilitarisme. Wie zich niet onderwerpt wordt simpelweg vermoord en zo dient de terreur hen als instrument van onderwerping. We hebben reeds veel publieke aanklachten gedaan over de geavanceerde rekrutering van jongeren die door paramilitairen getraind worden om te doden, over de verkoop van drugs, over de diefstallen en het innen van vaccins (belastingen) bij de boeren. Het nulantwoord van de Staat en zijn instellingen maakt hen ervoor verantwoordelijk dat de paramilitairen het leven van onschuldigen beëindigen, want de echte rovers zijn de leden van heel deze paramilitaire structuur die onze jongeren rekruteert en  hun dromen rooft en ze onderwerpt aan het imperium van de drugs en van de overige vormen  van verloedering van het leven.  Wij solidariseren ons met de familie van Yeminson en vragen God dat hij mag genieten van leven in volheid.

Op maandag 8 juli 2019 vertrok onze Gemeenschap naar het gehucht La Unión waar de gedachtenisviering plaats vond ter gelegenheid van 19 jaar bloedbad van 6 leiders van onze Vredesgemeenschap, uitgevoerd door paramilitairen en militairen op 8 juli 2000. Bij de terugkeer van daar in de namiddag , bij het pa sseren door San José, bedreigde de paramilitair Wilson Ortiz, alias “Morochito” twee leden van onze Gemeenschap  met de dood. Hij zei:”Hier komen die hoerenjongen om hun hoofd te vullen met lood, ik wil ze alleen tegenkomen.” De plaats waar deze paramilitair deze bedreigingen uitsprak was vanuit een balkonhuis, eigendom van de heer Dario Tuberquia, bij het binnenkomen van het dorpscentrum van San José. Reeds meer dan een jaar concentreerden bekende paramilitairen zich daar vlak bij deze woning, vlak in het zicht van de publieke strijdkrachten – leger en politie – die dag en nacht patrouilleren door het minuscule dorpscentrum en waar ze dikwijls leden van onze Vredesgemeenschap hebben bedreigd.

De nationale regering blijft het bestaan van het paramilitarisme ontkennen terwijl het zijn territoriale overname in heel het land sterk blijft voortzetten. Het is niemand onbekend dat de politieke partij van de actuele President historische en nauwe banden heeft met de meest gedurfde vormen van paramilitarisme, met inbegrip van de “Convivir”, waarvan ex-president Uribe, brein, idool en gids van de partij en van de heersende politiek, sterke verdediger en gebruiker was. De vormen van relatie tussen de Staat en de Parastaat zijn geherstructureerd  en vandaag overheerst de combinatie tussen de progressieve anonimiteit van de revolverhelden (gangsters) en de passieve toegeeflijkheid van de instellingen, succesvolle formule die het land toelaat tegenover de internationale gemeenschap model te staan voor “democratie” terwijl het vermoorden van sociale leiders en van gedemobiliseerde ex-strijders de mondiale standaarden van politieke criminaliteit overtreft.  Senator Petro heeft zopas de banden blootgelegd russen de “Aguilas Negras”, gedurende vele jaren door het etablissement  bestempeld als “criminele bendes”,  en de militaire inlichtingendiensten. Tegelijkertijd heeft President Duque, bij het regelen van wapendracht door middel van Decreet 2362 van 24 december 2018, opnieuw de lacune gelegaliseerd die altijd heeft toegelaten dat officiële wapens doorgegeven werden aan privécriminelen  (artikel  1, paragraaf) en tegelijkertijd verklaarde hij het fundamenteel principe van het paramilitarisme, dat wil zeggen het koppelen van de burgers aan de oorlog,heilig, bij het aankondigen in Tolemaido op 6 februari 2019 dat het aantal burgers die bereid zijn om militaire taken op zich te nemen reeds een miljoen bereikte. Dat alles wordt gecamoufleerd als “politiek van nationale veiligheid” en wordt geïmplementeerd via strategieën van “een oogje toeknijpen” en van “de armen naar beneden” van de Strijdkrachten en van de overige instellingen, dank zij dewelke onze gehuchten onder paramilitaire overheersing vallen zonder dat ook maar iemand de slachtoffers kan verdedigen of zelfs de paramilitaire invasie kan erkennen.

Eens te meer bedankt onze Vredesgemeenschap de menigte mensen in het land en de wereld die solidair zijn met onze weerstand en die met volle ethische en morele overtuiging de criminaliteit van de Colombiaanse Staat  veroordelen.  Aan hen allen onze oprechte dankbaarheid.