Strikte territoriale controle door de paramilitairen

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt een beroep te doen op het land en de wereld om getuigenis af te leggen van de laatste feiten waarvan wij het slachtoffer werden vanwege de paramilitairen die in volledige vrijheid opereren in onze regio.

Ondanks de herhaalde verklaringen van de Regering, waarin  ze beweren dat de paramilitairen niet bestaan en dat de vredesakkoorden worden uitgevoerd,  is de ervaring van de boerenbevolking van de regio evenwel dat de aanwezigheid van het paramilitarisme elke keer meer verstikkend is. De structuur die zichzelf  “Autodefensas Gaitanistas de Colombia “, “Gaitanistische Zelfverdedigingsgroepen van Colombia” noemt, blijft op haar gemak opereren, wat impliceert dat er een absolute tolerantie,  toestemming  of medeplichtigheid bestaat van de publieke strijdkrachten bij hun optreden. Tegelijk spreekt dit tegen dat de entiteiten, die in het leven werden geroepen door het Vredesakkoord om de paramilitaire activiteiten te onderdrukken, zouden werken. De paramilitairen verstikken de boerenbevolking van de streek elke keer meer door belastingen, door verbodsnormen, door de eis zich aan hen te onderwerpen, door controle van al haar bewegingen en door de voortdurende rekrutering van jongeren.  Gedurende de weekends stelt men in het dorpscentrum van San José de Apartadó een grote toevloed vast van paramilitairen, die grote hoeveelheden alcohol drinken en die bedreigingen tegen onze Vredesgemeenschap lanceren. Tegelijk bevestigen ze hun voorstel om ons uit te roeien.

De feiten waarvan we vandaag getuigenis afleggen zijn de volgende:

Op vrijdag 9 februari 2019 werden 10 paramilitairen waargenomen met militaire uniformen en zware wapens in het gehucht Mulatos Hoofdplaats van San José de Apartadó toen ze het gehucht doorkruisten.

Dezelfde vrijdag 8 februari 2019 riepen de paramilitairen de mensen bijeen en ze hielden een bijeenkomst in het gehucht Arenas Bajas van San José de Apartadó.  De burgerbevolking werd verplicht deel te nemen aan deze  vergadering.

Op zaterdag 9 februari 2019 zag men een groep van 7 paramilitairen met zware wapens het gehucht van La Unión van San José de Apartadó doorkruisen.

Op zondag 10 februari 2019 in de namiddag bespioneerden 10 paramilitairen in het zwart gekleed onze nederzetting van San Josecito en klaarblijkelijk verbleven ze daar langs de rivier tot in de late uren van de nacht.

Op maandag 11 februari 2019 ’s nachts kwamen 2 gewapende mannen met een kap over het hoofd -  klaarblijkelijk paramilitairen – aan bij de woning van een inwoner van de zone. Ze verplichtten hem 2 miljoen pesos (= meer dan 550,00 Euros) te betalen, volgens hen van ‘vaccins’ (= hun belastingen). De boer verzette zich hiertegen en hij wilde deze afpersing niet betalen.  (wellicht kon hij dat ook niet!!!). Onmiddellijk bedreigden ze hem met de dood omdat hij de hoge som die ze eisten niet betaalde.  Nadien bolden ze het af.

Op dinsdag 12 februari 2019 gedurende de dag werden op enkele minuten van het dorpscentrum van San José de Apartadó een groep paramilitairen gezien stroomopwaarts langsheen de rivier La Sucia.

Op donderdag 14 februari 2019 passeerden 10 paramilitairen, in militair uniform en zwaar bewapend,  door het gehucht La Resbalosa van San José de Apartadó langs het punt dat bekend is als “la Ye”. Klaarblijkelijk kwamen ze van de gehuchten Baltazar en Naín. Dat is uit het Departement Córdoba.

Op donderdag 21 februari 2019 om 12:00 uur hielden  5 paramilitairen 2 bewoners van het gehucht La Unión aan. Ze hielden ze 15 minuten vast. Daar uitten ze hun interesse om te weten waar de verblijfplaats van de Vredesgemeenschap was en of die veraf was gelegen. Hierop gaven de bewoners  geen enkele informatie.  Nadien lieten ze hen in vrijheid. En de paramilitairen drongen de ruimte van het Gehucht Rigoberto Guzmán van de Vredesgemeenschap binnen. Toen ze door enkele bewoners gezien werden probeerden ze zich te verbergen maar ze waren reeds ontdekt. Later, rond 3:00 uur ’s namiddags, passeerde daar op dezelfde plaats een troep van het leger. 

Op zondag 24 februari 2019 om 9:00 uur hield een groep van een vijftal paramilitairen een lid van onze Vredesgemeenschap aan in het gehucht Mulatos en onderwierp hem gedurende 10 minuten aan ondervragingen. Nadien lieten ze hem vrij.

Dezelfde zondag 24 februari 2019 passeerden legertroepen, die een confrontatie hadden onderhouden met een illegale groep, doorheen de gehuchten van Córdoba en San José de Apartadó. Hierdoor verhinderden ze dat de boeren hun gsm konden gebruiken.

Gedurende de dagen tussen 19 en 22 februari deed onze Vredesgemeenschap, zoals ze gewoon is,  een pelgrimstocht naar Mulatos Medio, waar op 21 februari 2005 verschillende leiders van de Gemeenschap samen met hun families werden afgeslacht. Bij alle trajecten die we aflegden was zichtbaar dat paramilitairen in burger ons volgden. Ze controleerden onze bewegingen via communicatieradio’s. Het is een vaststaand feit dat alle nederzettingen van de zone gecontroleerd worden door “punten”  of informanten die de paramilitaire leiders informeren over elke beweging.

Op 13 februari gaf de Tweede Promiscue Rechter van Apartadó, er rekening mee houdend dat het Grondwettelijk Hof het vonnis van Voogdij, ingediend door de 17-de Brigade, heeft uitgekozen voor herziening,  orders om het incident van ongehoorzaamheid op te schorten, totdat het Grondwettelijk Hof zich zou uitspreken.

Vanuit ons geliefde en verdrukte grondgebied bedanken we de vele stemmen van aanmoediging die we ontvingen vanuit het land en de wereld, want al hun politieke en morele steun geeft ons veel  moed om  in dit grondgebied, zo overheerst door de macht van de wapens ten dienste van het slechtste, verder weerstand te blijven bieden.

Vredesgemeenschap van San José de Apartadó