Zoals bij het bloedbad van de bananenplantages 90 jaar geleden : bevel om elkeen die een hinder is te vermoorden.

Onze gemeenschap legt opnieuw getuigenis af tegenover het land en de wereld van de laatste agressie,  door deze paramilitaire Staat gepleegd. De Staat trekt het zich niet aan over de meest kwetsbare bevolking - want zo is de boerenbevolking in Colombia toch -  heen te lopen.

Want we hebben in deze 20 jaar reeds ontelbare moorden, verdwijningen, folteringen, ontheemding,  plunderingen, gerechtelijke montages,  diefstallen, vernielingen, verkrachtingen, pesterijen van elke soort, vernederingen, laster, stigmatiseringen en nog zeer vele beledigingen meer moeten verdragen vanwege de paramilitairen die samen opereerden met de strijdkrachten van de Staat en met de borgstelling en de tolerantie van alle overige instellingen. De collaboratie van deze laatste bestond er onveranderlijk in doof, blind, inactief, apathisch te blijven,verzonken in het meest angstaanjagende cynisme en hypocrisie,  en zo doen ze zich voor alsof ze niets te maken hebben met de misdaden. Dat is het enige dat uitlegt waarom de paramilitairen vandaag de zone naar willekeur manipuleren en het leven van de boer in een hel veranderen.

Tot hoelang nog zullen we moeten leven te midden van deze hel die de Staat ons cadeau doet?   Het is zonneklaar dat de Regering zich niets aantrekt van onze levens en die van de overige bewoners, die vandaag in Colombia lijden onder deze misdadige strategie van het paramilitarisme.

De laatste feiten die we aan het oordeel van de wereld nalaten zijn de volgende:

Op maandag 20 november 2017 werd een sterke aanwezigheid vastgesteld van paramilitaire troepen in de gehuchten La Resbalosa, Mulatos, La Esperanza y La Hoz  van het district van San José de Apartadó. De leden van deze troepen beweerden dat ze in de zone investeringen gingen doen en dat de enige gemeenschap die de weg verspert  de Vredesgemeenschap is. Maar dat ze al doorhebben hoe ze dit obstakel kunnen overwinnen, want dat “ze reeds orders hebben om die hoerenjongen van de Gemeenschap te vermoorden als ze in de weg gaan staan”. En bovendien zegden ze dat ze daar gronden aan het opkopen waren omdat ze daar omheinde weilanden gaan aanleggen van La Hoz tot in Mulatos langs beide kanten van de rivier om zo de veeteelt te doen toenemen, boven wat dan ook. Hier blijft de meest eigen karakteristiek van de Staat duidelijk waarom de plattelandsplannen nooit ten dienste van de meerderheid van de bevolkingen van het land noch van hun  voedselbehoeften moeten staan, maar wel ten dienste van de elites die zich hebben meester gemaakt van de Staat om hem tot hun dienst te stellen en die van de multinationale ondernemingen waartoe deze elites zich lenen. En om deze plannen vooruitgang te laten boeken bedienen ze zich van deze groepen van paramilitaire moordenaars die altijd schreeuwden dat wie zich zou verzetten tegen de plannen waarvoor zij werken vermoord zou worden. Opnieuw wordt het onwettig en misdadig karakter van de Staat bloot gelegd .  Zoals in het geval van het bloedbad van de Bananenplantages, de President en zijn militaire bevelhebbers er niet aan twijfelden om duizend arbeiders te vermoorden om de lucratieve behoeften van de Amerikaanse ondernemers te bevredigen, zo ook nu twijfelen de president en zijn militaire bevelhebbers, geholpen door het met hen geassocieerd bedrijfsleven,  er niet aan om door middel van hun paramilitaire moordenaars iedereen te vermoorden die zich verzet tegen de extensieve veeteelt die gekoesterd wordt door de ondernemers die zich op misdadige wijze meester maakten van de Staat.

Op maandag 27 november 2017 ’s morgens was een zwaarbewapende groep paramilitairen aanwezig in het gehucht Cristalina van het district San José de Apartadó. Ze verbleven verschillende uren op deze plaats en nadien trokken ze zich terug.

Op donderdag 30 november 2017 ’s morgens beweerde een groep paramilitairen, die patrouilleerde in de gehuchten Mulatos en La Resbalosa van San José de Apartadó, dat ze, hoe het ook maar mogelijk was,  Gildardo Tuberquia en Estebán Guisao, allebei leden van onze Vredesgemeenschap, de eerste lid van de Interne Raad en Coördinator van het vredesgehucht Luis Eduardo Guerra, in het gehucht  Mulatos Medios en de tweede administratieve coördinator  van onze nederzetting in het gehucht La Esperanza, moesten oppakken en vermoorden. Ze beweerden herhaaldelijk aan sommige bewoners van de zone dat ze deze leden van onze Vredesgemeenschap gingen vermoorden omdat ze een obstakel vormden voor het economisch project dat het paramilitarisme wil opleggen in de streek.  Dit bewijst eens te meer dat er een misdadig project bestaat om onze Vredesgemeenschap uit te roeien, zoals ze dat reeds vele jaren onvermoeibaar herhaalden. Dezelfde paramilitairen beweren aan veel bewoners in de gehuchten dat nu ze reeds de controle hebben, dat ze iedereen gaan vermoorden die zich niet aan hun bevelen onderwerpt  en dat ze hiertoe op volledige steun rekenen van de Strijdkrachten hier in Urabá. Opnieuw stellen we de Colombiaanse Regering en haar instellingen verantwoordelijk voor wat kan gebeuren met de leden van onze Gemeenschap of met om het even welke bewoner van de zone.

Dezelfde donderdag 30 november 2017 werd onze Vredesgemeenschap ingelicht over de moord op een jongere die werd tegengehouden toen hij van het gehucht Naín naar La Resbalosa van San José de Apartadó kwam en eerst werd meegenomen naar Valencia in Córdoba door paramilitairen, die daar de burgerbevolking controleren. Deze jongeman was paardenhandelaar in de gehuchten van San José de Apartadó. We hebben nog geen volledige informatie over de feiten.

Op dinsdag 5 december 2017 om 17:40 uur kwam een groep paramilitairen aan in het gehucht La Resbalosa van het district San José de Apartadó. Daar drongen ze de private eigendom binnen van Arón David, een lid van onze Vredesgemeenschap, die in dat gehucht woont. Onmiddellijk begonnen ze hem met de dood te bedreigen omdat hij volgens de paramilitairen hun aanwezigheid in de zone bekend maakte en dat het hen problemen veroorzaakte om in het gehucht te verblijven en dat ze dat niet gingen toelaten. Na een lange tijd dat hij beroofd bleef van zijn vrijheid waarschuwden ze hem met bedreigingen dat hij deze hoerenjonggemeenschap niet ging op de hoogte brengen. Dat hij moest doen alsof hij niets gezien had, als hij niet wilde dat ze hem zouden vermoorden. Uiteindelijk werd hij vrij gelaten.

Op dinsdag 6 december 2017 ’s morgens werd een bekende paramilitair, afkomstig uit de gemeente Apartadó en die klaarblijkelijk belast was met het bijeenbrengen van alle “informatiepunten” (spionnen) die de paramilitairen in de zone hebben, gezien bij het organiseren van deze bijeenkomsten, verborgen door rivieren,  kloven en bergen  in de gehuchten van San José de Apartadó.  Onze Vredesgemeenschap is er zich van bewust dat we elke dag meer gestigmatiseerd en bedreigd worden door deze paramilitaire strategie. Want elke minuut die voorbij gaat wordt onze regio meer gecontroleerd door deze criminele groepen die rekenen op de toestemming , medeplichtigheid , bescherming en beschutting van de XXVII ste? Brigade  van het leger.  De Regering houdt deze brigade daar enkel om een “oogje dicht te knijpen” voor de ontelbare misdaden die de paramilitairen begaan; om te ontkennen dat er paramilitaire troepen bestaan; om in medeplichtigheid van het juridisch apparaat de berechting van de paramilitairen, hun medeplichtigen en beschermers te voorkomen; om verzinsels te maken over de controle van de paramilitaire groepen;  om hen die aanklachten doen te bedreigen en de verantwoordelijkheid voor alle misdaden  te doen neervallen op hen die geen aanklachten doen omdat ze niet geloven noch vertrouwen in de grote rottigheid van de Staat; om de misdadigers te verbergen; om in de massacommunicatiemedia valse informatie te verspreiden, of het nu is om wie aanklachten doet te stigmatiseren of om wie misdaden plegen te  verbergen.

Op vrijdag 8 december 2017 ’s morgens was een groep zwaar bewapende paramilitairen aanwezig in het gehucht La Cristalina, van het district San José de Apartadó. Ze verbleven er verschillende uren en nadien gingen ze weg naar het centrum van San José.

Op maandag 11 december 2017 werd een groep paramilitairen opgemerkt dat ingekwartierd was op de private eigendom van een bewoner van het gehucht La Cristalina, van het district San José de Apartadó. Daar verblijven ze nog, op het moment dat deze getuigenis verspreid wordt, zonder dat ze door geen enkele autoriteit worden lastig gevallen.

De aankondigingen van het paramilitarisme om een einde te willen maken aan ons proces van gemeenschapsleven,  dat we reeds meer dan 20 jaar hebben opgebouwd, zijn reeds te talrijk. En we zijn ons bewust van het risico dat we nemen door getuigenis af te leggen dat er een regering is die het paramilitarisme beschermt en die tegelijk de paramilitairen gebruikt om hun vuile werk te doen en om de burgerbevolking en hun gronden te controleren.

Vandaag bevindt de boerenbevolking zich in een situatie zonder uitweg voor het paramilitair juk dat onze streek laat bloeden door zijn aanwezigheid en onderwerping. Want ze hebben duidelijk gemaakt dat ze groen licht hebben om te vermoorden wie zich niet onderwerpt aan hun projecten in de zone. Daartoe bezitten ze in elk gehucht reeds een “punt” of informant die op wacht staat om iedereen die een belemmering vormt op hun wegen te controleren en te vermoorden.  Vandaag verheffen we onze roep om hulp naar de wereld want nooit zullen we stoppen om een oproep te doen voor ons leven en dat van de bewoners van onze streek.

Vanuit de grond van ons hart danken we alle personen en organisaties die geloofd hebben in onze smeekbeden om hulp en die hierop geantwoord hebben met het afkeuren van de criminaliteit van deze moorddadige Staat.   We vragen hen vanuit ons territorium, dat we zo graag in vrede willen zien, dat ze niet nalaten met hun boodschappen deze cynische Regering zonder hart, die nooit iets heeft aangetrokken  van de burgerbevolking  en die enkel zorgt voor haar eigen belangen, onder druk te zetten.