Berichten uit de Vredesgemeenschap

21/07/2021: Tussen sabotage en feestelijkheden door komen de doelen te voorschijn waarvan men zich bedient

Het bloeden van onze regio door de macht van de wapens kent geen grenzen, want elke dag die voorbijgaat is een druppel van marteling voor het boerenleven. Het is de boer reeds verboden te zaaien/planten op zijn eigen stuk grond. De Staat heeft op geen enkele manier geprobeerd het waardig leven van de boerenbevolking in onze regio en in de rest van het land te beschermen.

Lees verder...

27/06/2021: Een gedachtenisviering die energie geeft

Vandaag 27 juni vernieuwde onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó de nagedachtenis van EDUAR LANCHERO, bij de 9de verjaardag van zijn dood. Zoals het de gewoonte is begonnen om 2:00 uur ’s nachts de rouwmarsen van de grote klassiekers met groot volume te klinken en de Gemeenschap verzamelde bij zijn graf voor de eucharistieviering. Zijn moeder en zijn broers en zusters waren vanuit Bogota aanwezig met oprechte boodschappen en de lezingen van de Mis benadrukten opnieuw zijn houding als profeet en als dienaar.

Lees verder...

26/06/2021: En ook de Gerechtshoven zijn uiteengebarsten

Opnieuw maakt onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó gebruik van haar fundamenteel recht om haar mening te uiten en om te communiceren met solidaire personen en gemeenschappen in het land en in de wereld en, in het algemeen, met de hele maatschappij van onze omgeving, om ze in kennis te stellen van wat wij beleven en lijden in ons dagelijks leven, dat altijd omringd is door bedreigingen, gevaren en lijden.

Lees verder...

17/05/2021: Schending van rechten en telkens meer totale instorting van de staat

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich, zoals reeds bij vele andere gelegenheden, verplicht getuigenis af te leggen voor het land en de wereld over de laatste feiten waarvan wij slachtoffer zijn geworden door een vernietigende entiteit die niet berust in haar plan om een einde te maken aan ons proces van leven.

Lees verder...

06/05/2021: “Geen Vredesgemeenschap meer” dat is de droom van de machtigen

Opnieuw, zoals reeds bij vele andere gelegenheden, zien wij ons als Vredesgemeenschap van San José de Apartadó verplicht om getuigenis af te leggen voor het land en de wereld van de laatste feiten waarvan we het slachtoffer werden vanwege een vernietigende entiteit die niet rust bij haar voorstel om een einde te maken aan ons proces van leven.

Lees verder...

29/04/2021: Bij de kraag gevat opdat we hun valse “ontwikkeling” aanvaarden

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt getuigenis af te leggen tegenover het land en de wereld over de laatste feiten waarvan we slachtoffer werden door het paramilitarisme dat op zijn gemak blijft opereren in onze regio, zonder ook maar door één competente autoriteit te worden verhinderd. Want het rekent op haar economische en politieke steun, wat het krachtig maakt om de boerenbevolking te onderwerpen aan zijn projecten.

Lees verder...

23/04/2021: In de klauwen van een antimenselijke “vooruitgang”

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich verplicht om getuigenis af te leggen aan het land en aan de wereld over de laatste feiten waarvan wij slachtoffer werden van het paramilitarisme, dat op zijn gemak opereert in onze regio zonder ook maar gehinderd te worden door geen enkele bevoegde autoriteit. Want het heeft hun economische en politieke steun, wat het sterk maakt om de boerenbevolking aan hun projecten te onderwerpen.

Lees verder...

06/04/2021: Pasen: tussen herinneringen en recyclage van terreur

In de Passie- en Paasweek zette onze Gemeenschap haar stevige traditie voort om de met bloed besmeurde wegen te doorlopen waarin het leven werd afgepakt van honderden leden van ons proces. Het is de passie van Jezus die voortdurend gerecycleerd wordt door onze criminele Colombiaanse Staat.

Lees verder...

22/03/2021: Morele riool steeds meer blootgelegd

Na de verjaardag van onze Vredesgemeenschap, op 23 maart laatstleden, en na onze doelstelling te hebben volbracht om in gemeenschap de weg van leven en waardigheid te kunnen vieren, die we hebben afgelegd gedurende deze 24 jaren, zien we ons opnieuw moreel verplicht onze jammerklacht te verheffen ten aanzien van het land en van de wereld over nieuwe ernstige feiten die ons treffen en die agressies vormen tegenover ons en tegenover de boerenbevolking uit onze omgeving, terwijl we ons ervan bewust zijn dat we geconfronteerd worden met een grondig corrupte Staat, die bovendien doof en blind is

Lees verder...

16/03/2021: 24 jaar van leven en van gemeenschapswerk

Beste vrienden die ons vanuit het land en de wereld vergezellen op deze belangrijke datum voor de Vredesgemeenschap,

Bij deze viering van de 24-ste verjaardag van onze Vredesgemeenschap willen we dat je ons fysiek of spiritueel vergezelt van waar ter wereld we ook zijn.

Lees verder...

Pagina's