Berichten uit de Vredesgemeenschap

13/12/2020: De niet in te beelden noch vol te houden draagwijdte van de kneveling

Opnieuw doet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó, zich steunend op onze onwankelbare overtuigingen, een beroep op het land en de wereld om ze mee te delen wat wij meemaken en om er getuigenis over af te leggen.

Lees verder...

12/10/2020: “Oorlog” en “Vrede” in het paramilitair taalgebruik

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap zich genoodzaakt getuigenis af te leggen ten aanzien van het land en de wereld over de laatste feiten waarvan we slachtoffer werden vanwege het paramilitarisme dat op zijn gemak blijft opereren in onze regio. Dat gebeurt zonder ook maar gehinderd te worden door geen enkele bevoegde autoriteit, want het kan rekenen op haar economische en politieke steun, wat het de macht geeft om de boerenbevolking te onderwerpen aan zijn projecten.

Lees verder...

22/08/2020: Het snakken naar gerechtigheid sterft niet ook als men dit verlangen wil verstrooien met ellendige kruimels

Opnieuw richt onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich tot het land en de wereld om getuigenis af te leggen van onze angsten en bekommernissen, die veroorzaakt zijn door deze dagelijkse actie van de parastatale structuren die bevolkingen onderwerpen en controleren op zoek naar hun eigen belangen, in de context van een Staat die geen rechten noch vrijheden beschermt maar eerder gebruik maakt van de wereldwijde tragedie van de pandemie om de elementaire rechten van haar minst beschermde burgers in te perken en om nog meer vrij spel te laten aan de geweldenaars die hun toevlucht zo

Lees verder...

22/07/2020: Herinneringen die worden versterkt door volharding en solidariteit die groeit door vastberadenheid

Opnieuw richt onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich tot het land en de wereld om ze de angsten en bekommernissen mee te delen die de dagelijkse actie van de parastatale structuren ons blijven veroorzaken in de context van een Staat die geen rechten noch vrijheden beschermt maar die eerder de wereldwijde tragedie van de pandemie gebruikt om de meest elementaire rechten van haar kwetsbare burgers in te perken en om de geweldenaars die in haar macht hun toevlucht zoeken, hun handen meer vrij te laten.

Lees verder...

22/06/2020: De camouflages van de dood (moorden) in de echte pandemie

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó richt zich opnieuw tot het land en de wereld om ze de feiten mee te delen, die de criminele politiek van de Colombiaanse Staat blijven onthullen en zijn tolerantie en heimelijke verstandhouding met alle misdadige processen die uit het verleden komen.

 

Lees verder...

20/05/2020: De pandemie die in Urabá echt dodelijk is

Opnieuw doet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó een beroep op het land en de wereld om met hen te delen wat ze blijft vaststellen en blijft ondergaan op haar grondgebied en in haar omgeving, wat op geen enkele manier in overeenstemming is met de menselijke waardigheid noch met de grondwettelijke en universele principes van de mensenrechten.

Lees verder...

30/03/2020: Verjaardag te midden van dodelijk virus

Op maandag 23 maart herdacht onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó de 23 jaar sinds de publieke proclamatie van ons proces. We ontstonden te midden van een echt bloedbad veroorzaakt door het nationale leger en zijn paramilitaire arm. Dat gebeurde zeker niet met de wil te vechten tegen andere gewapende groepen maar wel met de wil elke sociale beweging die zich niet onderwerpt aan haar politiek van uitsluiting uit te roeien.

Lees verder...

07/03/2020: Het paramilitarisme dat zijn moordend instinct opnieuw bevestigt

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó ziet zich opnieuw genoodzaakt een beroep te doen op het land en de wereld om getuigenis af te leggen van de laatste feiten waarvan we slachtoffer zijn geworden, te wijten aan het voortdurend opereren van een paramilitarisme dat rekent op de actieve en passieve medeplichtigheid van alle instellingen en dat haar totale overheersing over onze regio progressief verstevigt.

Lees verder...

25/02/2020: Eens de lichamen en het sociale weefsel vernietigd werden moet ook de herinnering aan de slachtoffers vernietigd worden

Nadat wij,onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó, de 15 jaar van het verschrikkelijk bloedbad van 21 februari 2005 hebben herdacht, een plechtigheid van herinnering waarbij verschillende diplomatieke vertegenwoordigingen uit Europa en van de Verenigde Naties en solidaire groepen uit Colombia ons vergezelden, en nadat we opnieuw de verdorven sfeer voelden, die men kan

Lees verder...

05/02/2020: Población Civil bajo múltiples manipulaciones

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó acude ante el país y el mundo para dejar constancia de los últimos hechos que la afectan profundamente.

Lees verder...

Pagina's