Berichten uit de Vredesgemeenschap

06/04/2021: Pasen: tussen herinneringen en recyclage van terreur

In de Passie- en Paasweek zette onze Gemeenschap haar stevige traditie voort om de met bloed besmeurde wegen te doorlopen waarin het leven werd afgepakt van honderden leden van ons proces. Het is de passie van Jezus die voortdurend gerecycleerd wordt door onze criminele Colombiaanse Staat.

Lees verder...

22/03/2021: Morele riool steeds meer blootgelegd

Na de verjaardag van onze Vredesgemeenschap, op 23 maart laatstleden, en na onze doelstelling te hebben volbracht om in gemeenschap de weg van leven en waardigheid te kunnen vieren, die we hebben afgelegd gedurende deze 24 jaren, zien we ons opnieuw moreel verplicht onze jammerklacht te verheffen ten aanzien van het land en van de wereld over nieuwe ernstige feiten die ons treffen en die agressies vormen tegenover ons en tegenover de boerenbevolking uit onze omgeving, terwijl we ons ervan bewust zijn dat we geconfronteerd worden met een grondig corrupte Staat, die bovendien doof en blind is

Lees verder...

16/03/2021: 24 jaar van leven en van gemeenschapswerk

Beste vrienden die ons vanuit het land en de wereld vergezellen op deze belangrijke datum voor de Vredesgemeenschap,

Bij deze viering van de 24-ste verjaardag van onze Vredesgemeenschap willen we dat je ons fysiek of spiritueel vergezelt van waar ter wereld we ook zijn.

Lees verder...

12/03/2021: Terwijl we de verschrikking doorstaan cultiveren we het leven

Ondanks de jammerklacht die al meer dan twee decennia voortduurt, heeft onze Vredesgemeenschap smeekbedes gericht naar alle hoeken van het land en van de wereld op zoek naar solidariteit en menselijkheid en heeft ze bereikt dat men van de opeenvolgende regeringen eist dat ze de barbarij stoppen en het vernietigingsplan, waaraan we voortdurend onderworpen worden, demonteren, zonder dat tot op heden geen enkele effectieve maatregel werd genomen om een einde te maken aan het lijden dat we reeds gedurende zoveel jaren doorstonden.

Lees verder...

08/03/2021: De “bescherming” komt nu in handen van de daders Het leven van het lammetje onder de hoede van de wolf

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó ziet zich opnieuw verplicht om getuigenis af te leggen voor het land en voor de wereld van de nieuwe niveaus van verloedering van het optreden van de Colombiaanse Staat tegen zijn eigen volk.

Lees verder...

01/03/2021: De weg van de opoffering

Zoals elk jaar op 21 februari riep onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó haar vrienden op om samen te komen op de heilige plaatsen ter nagedachtenis aan onze martelaren. We beklommen verschillende hellingen in de Serranía de Adibe om deze plaats te bereiken, vlak bij de rivier Mulatos, waar de verdedigers van deze criminele Staat op wrede wijze het leven afnamen van onze leiders en onze kinderen. Er zijn 16 jaren verstreken maar voor de waardeloze Colombiaanse justitie “is er niets gebeurd”.

Lees verder...

03/02/2021: De “Paraco”(= paramilitaire) Staat: zijn fictief functioneren en zijn feitelijk functioneren

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó ziet zich opnieuw genoodzaakt zich te wenden tot het land en de wereld om getuigenis af te leggen over de veelvuldige gewelddadigheden van hen die op zoek blijven gaan naar onze vernietiging.

Lees verder...

13/12/2020: De niet in te beelden noch vol te houden draagwijdte van de kneveling

Opnieuw doet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó, zich steunend op onze onwankelbare overtuigingen, een beroep op het land en de wereld om ze mee te delen wat wij meemaken en om er getuigenis over af te leggen.

Lees verder...

12/10/2020: “Oorlog” en “Vrede” in het paramilitair taalgebruik

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap zich genoodzaakt getuigenis af te leggen ten aanzien van het land en de wereld over de laatste feiten waarvan we slachtoffer werden vanwege het paramilitarisme dat op zijn gemak blijft opereren in onze regio. Dat gebeurt zonder ook maar gehinderd te worden door geen enkele bevoegde autoriteit, want het kan rekenen op haar economische en politieke steun, wat het de macht geeft om de boerenbevolking te onderwerpen aan zijn projecten.

Lees verder...

22/08/2020: Het snakken naar gerechtigheid sterft niet ook als men dit verlangen wil verstrooien met ellendige kruimels

Opnieuw richt onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich tot het land en de wereld om getuigenis af te leggen van onze angsten en bekommernissen, die veroorzaakt zijn door deze dagelijkse actie van de parastatale structuren die bevolkingen onderwerpen en controleren op zoek naar hun eigen belangen, in de context van een Staat die geen rechten noch vrijheden beschermt maar eerder gebruik maakt van de wereldwijde tragedie van de pandemie om de elementaire rechten van haar minst beschermde burgers in te perken en om nog meer vrij spel te laten aan de geweldenaars die hun toevlucht zo

Lees verder...

Pagina's