Berichten uit de Vredesgemeenschap

12/03/2021: Terwijl we de verschrikking doorstaan cultiveren we het leven

Ondanks de jammerklacht die al meer dan twee decennia voortduurt, heeft onze Vredesgemeenschap smeekbedes gericht naar alle hoeken van het land en van de wereld op zoek naar solidariteit en menselijkheid en heeft ze bereikt dat men van de opeenvolgende regeringen eist dat ze de barbarij stoppen en het vernietigingsplan, waaraan we voortdurend onderworpen worden, demonteren, zonder dat tot op heden geen enkele effectieve maatregel werd genomen om een einde te maken aan het lijden dat we reeds gedurende zoveel jaren doorstonden.

Lees verder...

08/03/2021: De “bescherming” komt nu in handen van de daders Het leven van het lammetje onder de hoede van de wolf

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó ziet zich opnieuw verplicht om getuigenis af te leggen voor het land en voor de wereld van de nieuwe niveaus van verloedering van het optreden van de Colombiaanse Staat tegen zijn eigen volk.

Lees verder...

01/03/2021: De weg van de opoffering

Zoals elk jaar op 21 februari riep onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó haar vrienden op om samen te komen op de heilige plaatsen ter nagedachtenis aan onze martelaren. We beklommen verschillende hellingen in de Serranía de Adibe om deze plaats te bereiken, vlak bij de rivier Mulatos, waar de verdedigers van deze criminele Staat op wrede wijze het leven afnamen van onze leiders en onze kinderen. Er zijn 16 jaren verstreken maar voor de waardeloze Colombiaanse justitie “is er niets gebeurd”.

Lees verder...

03/02/2021: De “Paraco”(= paramilitaire) Staat: zijn fictief functioneren en zijn feitelijk functioneren

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó ziet zich opnieuw genoodzaakt zich te wenden tot het land en de wereld om getuigenis af te leggen over de veelvuldige gewelddadigheden van hen die op zoek blijven gaan naar onze vernietiging.

Lees verder...

13/12/2020: De niet in te beelden noch vol te houden draagwijdte van de kneveling

Opnieuw doet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó, zich steunend op onze onwankelbare overtuigingen, een beroep op het land en de wereld om ze mee te delen wat wij meemaken en om er getuigenis over af te leggen.

Lees verder...

12/10/2020: “Oorlog” en “Vrede” in het paramilitair taalgebruik

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap zich genoodzaakt getuigenis af te leggen ten aanzien van het land en de wereld over de laatste feiten waarvan we slachtoffer werden vanwege het paramilitarisme dat op zijn gemak blijft opereren in onze regio. Dat gebeurt zonder ook maar gehinderd te worden door geen enkele bevoegde autoriteit, want het kan rekenen op haar economische en politieke steun, wat het de macht geeft om de boerenbevolking te onderwerpen aan zijn projecten.

Lees verder...

22/08/2020: Het snakken naar gerechtigheid sterft niet ook als men dit verlangen wil verstrooien met ellendige kruimels

Opnieuw richt onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich tot het land en de wereld om getuigenis af te leggen van onze angsten en bekommernissen, die veroorzaakt zijn door deze dagelijkse actie van de parastatale structuren die bevolkingen onderwerpen en controleren op zoek naar hun eigen belangen, in de context van een Staat die geen rechten noch vrijheden beschermt maar eerder gebruik maakt van de wereldwijde tragedie van de pandemie om de elementaire rechten van haar minst beschermde burgers in te perken en om nog meer vrij spel te laten aan de geweldenaars die hun toevlucht zo

Lees verder...

22/07/2020: Herinneringen die worden versterkt door volharding en solidariteit die groeit door vastberadenheid

Opnieuw richt onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich tot het land en de wereld om ze de angsten en bekommernissen mee te delen die de dagelijkse actie van de parastatale structuren ons blijven veroorzaken in de context van een Staat die geen rechten noch vrijheden beschermt maar die eerder de wereldwijde tragedie van de pandemie gebruikt om de meest elementaire rechten van haar kwetsbare burgers in te perken en om de geweldenaars die in haar macht hun toevlucht zoeken, hun handen meer vrij te laten.

Lees verder...

22/06/2020: De camouflages van de dood (moorden) in de echte pandemie

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó richt zich opnieuw tot het land en de wereld om ze de feiten mee te delen, die de criminele politiek van de Colombiaanse Staat blijven onthullen en zijn tolerantie en heimelijke verstandhouding met alle misdadige processen die uit het verleden komen.

 

Lees verder...

20/05/2020: De pandemie die in Urabá echt dodelijk is

Opnieuw doet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó een beroep op het land en de wereld om met hen te delen wat ze blijft vaststellen en blijft ondergaan op haar grondgebied en in haar omgeving, wat op geen enkele manier in overeenstemming is met de menselijke waardigheid noch met de grondwettelijke en universele principes van de mensenrechten.

Lees verder...

Pagina's