Berichten uit de Vredesgemeenschap

30/04/2015: Ontwikkeling en vooruitgang: drogredenen van de oorlog in Urabá

 

Opnieuw legt onze Vredesgemeenschap getuigenis af ten aanzien van het land en van de wereld over de wreedheden waaraan onze gemeenschap en de burgerbevolking van onze omgeving onderworpen worden. Parallel hiermee is er het officieel discours dat op uitdagende en vernederende toon over een werkelijkheid spreekt die wij niet kennen en die veel verschilt van de realiteit die wij dagelijks beleven.

Lees verder...

16/04/2015: Wat willen militairen en paramilitairen verbergen door ontheemding te veroorzaken?

Gedurende deze dagen grijpt er in Urabá een monsterachtige militaire en gerechtelijke operatie plaats zogezegd om de verblijfplaats van alias “OTONIEL”, het hoogste kopstuk van de paramiitairen te vinden. Dat alles veroorzaakte massale ontheemding tegen de burgerbevolking. De operaties en de aanwezigheid van Staatsagenten evenwel geraken niet bij het ‘fort’, dat eigendom is van de paramilitairen in de streek. Want men ziet ze voortdurend patrouilleren door o.a.

Lees verder...

25/03/2015: Opnieuw een moord in San José de Apartadó

Onze Vredesgemeenschap legt opnieuw getuigenis af ten aanzien van de mensheid en de geschiedenis over nieuwe feiten tegen de burgerbevolking van onze geografische en sociale omgeving:

Lees verder...

24/03/2015: Na 18 jaar weerstand komt onze Vredesgemeenschap tot symbolische meerderjarigheid te midden van voortdurende vervolging

Op 23 maart herdacht onze Vredesgemeenschap, omringd door vele personen en nationale en internationale sociale organisaties, diplomaten en personaliteiten 18 jaar leven, gedenken en vredevolle weerstand vanuit  alternatieve geweldloze acties. Het zijn jaren van strijd, van het zaaien van vredevolle alternatieven waarbij de dood zonder ons respijt te gunnen met de meest perverse methodes het leven verwoestte.

Lees verder...

23/02/2015: 21 februari: Tien jaar nadien keren de daders terug naar de plaats van de misdaad

Op 21 februari 2005 beleefde onze Vredesgemeenschap een van haar smartelijkste momenten wanneer 7 van haar leden en een boer uit de buurt werden afgeslacht. Bij hen was haar historische leider Luis Eduardo GUERRA en 3 jonge kinderen. Ze werden allemaal aan stukken gesneden door het Nationale Leger (Bataljon Vélez – Brigade 17) in gezelschap van een ‘paramilitair blok’.  In de 10 afgelopen jaren hebben we deze treurige feiten herdacht met bedevaarten naar de plaats van het bloedbad, met religieuze ceremonies en oefeningen ter nagedachtenis.

Lees verder...

21/02/2015: Tiende verjaardag van het bloedbad in Mulatos en in La Resbalosa - een stevige omhelzing

Gewaardeerde en geliefde vriend(inn)en van de Interne Raad en van heel de Vredesgemeenschap,
 
Ik heb er veel spijt van dat ik niet bij jullie kan zijn in de Gemeenschap in deze dagen van gedenken. Maar met mijn hart ben ik in de Gemeenschap.
Lees verder...

21/02/2015: 10 jaar na het bloedbad van 21 februari 2005 in het gehucht Mulatos en La Resbalosa van de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó - persbericht

“We kunnen niets meer zeggen: het verdriet houdt ons zo diep in zijn greep dat we enkel maar kunnen wenen. De Colombiaanse Staat, als bewijs van zijn ongelooflijke onwettigheid, heeft een bloedbad aangericht die onze gronden met bloed doordrenkt.  Het leger vermoordde Luis Eduardo  GUERRA GUERRA, 35 jaar oud en leider van de Gemeenschap en lid van de interne Raad vanaf het begin van ons proces.

Lees verder...

18/02/2015: Foltering, een methode die de Strijdkrachten blijven gebruiken in San José de Apartadó


Op de vooravond van de tiende verjaardag van het luguber bloedbad van 21 februari, dat werd uitgevoerd door officieren van de 17-de Brigade van het Nationale Leger en door paramilitairen, ziet onze Vredesgemeenschap zich moreel verplicht getuigenis af te leggen van nieuwe feiten tegen de menselijkheid. Want ondanks de onthullende waarheid die door de daders zelf werd opgebiecht blijft de straffeloosheid heersen.  Dit zijn de feiten:

Lees verder...

08/02/2015: De barbaarsheid duurt voort, hoelang nog?

Er worden op illegale wijze huizen gebouwd, dorpen en wegen aangelegd door toedoen van paramilitairen in Urabá.  En het meest absurde is dat het gebeurt met volledige medeplichtigheid van de burgerlijke, militaire autoriteiten die instaan voor controle en ook van alle andere autoriteiten van  lokaal, regionaal en nationaal niveau.

Lees verder...

Pagina's