Berichten uit de Vredesgemeenschap

13/01/2014: Het jaar begint met nieuwe en ernstige agressie

De ogenschijnlijke rust van de Kerstdagen verdween te snel voor onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó. De Staatsinstellingen zelf hebben onze privacy geschonden; de gewapende partijen blijven als een razende tekeer gaan op ons grondgebied om met hun wapens te schieten en om terreur te zaaien. Hierdoor maken ze opnieuw onze ruimtes van vrede tot zones van gevecht.

Lees verder...

27/12/2013: Scherpe schizofrenie tot het uiterste

Moeilijk te begrijpen! Terwijl verschillende instellingen van de Staat beginnen maatregelen te nemen om de Uitspraak 164/2012 van het Grondwettelijk Hof uit te voeren, houden andere instituties koppig de criminele agressie tegen onze Vredesgemeenschap vol. En ze doen dat met een schandelijk cynisme en een arrogantie die het hoofd biedt tegen het “andere IK” van hun Staat.  Deze Uitspraak erkent daarmee het feit, dat Vonnis T-1025 van 2007 ten gunste van onze Vredesgemeenschap, geen effect heeft gehad.

Lees verder...

22/12/2013: Bedankt

Beste Sus en Vrienden uit België

Lees verder...

16/12/2013: De President vroeg ons vergiffenis

Op 10 december ll.,  in het kader van een ceremonie in het Presidentieel Paleis (Palacio de Nariño) met het oog op het lanceren van het Integraal Beleidsvoorstel voor de Mensenrechten vroeg de President van de Republiek, Juan Manuel Santos Calderón, in deze bewoordingen vergiffenis aan de Vredesgemeenschap:

Lees verder...

01/12/2013: Onberispelijke operatie met medeplichtigheid van de Strijdkrachten

We kunnen de stilte niet blijven bewaren ten aanzien van de recente feilloze en historische operatie voor het Land, zoals die slechts enkele dagen geleden is uitgevoerd door militairen en paramilitairen in het district van San José de Apartadó. Eens te meer is het gezamenlijk optreden tussen militairen en paramilitairen overduidelijk in de operaties die ze in de streek uitvoeren  met totale onbeschaamdheid en met zo’n sterke samenwerking dat ze elke verbeelding tart.

Lees verder...

19/11/2013: Met alle gemak doen de paramilitairen 6 personen verdwijnen

Opnieuw verheft onze Vredesgemeenschap haar stem met een dringende smeekbede om de nationale en internationale gemeenschap te smeken om het leven van 6 burgers (te redden) die de paramilitairen deden verdwijnen. 

Lees verder...

15/10/2013: Zonder wapens op zoek naar een leger van gewapende moordenaars

Onze Vredesgemeenschap heeft van 6 tot 10 oktober 2013 een pelgrimstocht gehouden voor het leven en tegen de verplichte verplaatsing en verdwijningen, die gericht zijn tegen de burgerbevolking in de omgeving. Deze pelgrimstocht had de bedoeling om door verschillende gehuchten rond San José te trekken, zoals La Esperanza, La Hoz, Rodoxaly, Sabaleta, onder andere en het district van Nuevo Antioquia van de gemeente Turbo.

Lees verder...

30/09/2013: Een overvloed aan dagelijks bewijsmateriaal bevestigt de militaire/paramilitaire eenheid van handelen

Een overvloed aan dagelijks bewijsmateriaal bevestigt de militaire/paramilitaire eenheid van handelen

Lees verder...

24/09/2013: Het cynisme en de misdaad worden in stand gehouden

De top van de Regering sluit de ogen voor onze gerechtvaardigde klachten om te eisen dat ze ten minste de Grondwet en de wetten uitvoert. Ondertussen kondigt ze wel sociale investeringen en ontwikkeling aan in de regio.  Met dit cynisme beoogt ze de realiteit te verbergen waaraan onze Vredesgemeenschap en de boerenbevolking uit onze omgeving is onderworpen. Ze wil verdoezelen hoe de misdaden bedreven werden tegen de burgerbevolking.

Lees verder...

16/09/2013: “We hebben niets gezien en we weten van niets” dat is de strategie van de LEUGEN om de misdaden te kunnen verbergen

De Vredesgemeenschap van San José de Apartadó lanceert opnieuw een kreet om hulp aan het land en aan de wereld ten aanzien van de versterking van de agressie die haar treft en die ook de boerenbevolking van haar geografische en sociale omgeving probeert te vernietigen.  Zoals gewoonlijk hebben de militaire en burgerlijke autoriteiten eens te meer samengespannen om de misdaden bij de massacommunicatiemedia te ontkennen om zo het sociaal bewustzijn van het land en van de wereld te manipuleren.

Lees verder...

Pagina's