Berichten uit de Vredesgemeenschap

10/11/2014: Als er geen legitimiteit bestaat, dan komt gekochte propaganda goed van pas

De kortzichtige en verdraaide visie van de officieren van de 17-de Brigade van het leger blijft zich projecteren in de massamedia van de desinformatie, vandaag met de fanatieke ruggensteun van de ondernemerswereld van Urabá die enkel kijkt naar de winst die dat kan opleveren, terwijl de ondernemers  de klassen zonder bescherming uitzuigen en ze op misdadige wijze stigmatiseren ten gunste van hun egoïstische belangen.

Lees verder...

03/11/2014: Een kolonel maakt de halve terugtrekking* van de laster door de President ongedaan

Meer dan één belediging per dag moet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó doorstaan. Opnieuw presenteren we aan het geweten van het land en de wereld  de laatste agressies:

Lees verder...

27/10/2014: Het beest slaat gaandeweg zijn oorlogsklauwen uit

Men kon niets anders verwachten, we hadden het reeds aangeklaagd. De aanwezigheid als Commandant in de 17-de Brigade van een Kolonel, die zulke misdadige gedragingen op zijn naam heeft staan, zoals die we hebben aangeklaagd, doet periodes van barbaarsheid voorspellen die niet alleen wedijveren met , maar die de ergste historische momenten die we beleefd hebben overtreffen.  Onze Vredesgemeenschap overhandigt aan de gerechtigheid van de menselijke families van de wereld en aan de geschiedenis de laatste feiten:

Lees verder...

16/10/2014: Terugkeer naar het ergste van het ergste: de reïncarnatie van Rito Alejo en zijn onderdanen en navolgers

De barbaarsheid van de overheid tegen de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó heeft alle kenmerken aangenomen van een genocide en van een vervolging, zoals die bepaald worden in het internationaal recht, maar in de loop der jaren heeft ze afwisselende periodes gekend.

Lees verder...

03/10/2014: Extreme inspanningen om de afgrijselijke daden weg te schminken

Op donderdag 4 september 2014 verzond de Commandant van de 17-de Brigade een brief naar het Italiaans Netwerk van Solidariteit, als antwoord op de Spoedactie die het Netwerk in de maand augustus richtte aan de Colombiaanse Autoriteiten.

Lees verder...

22/09/2014: De pesterijen houden niet op, evenmin de montages

… zoveel pogingen om ons uit te roeien met de meest laaghartige en smerigste methoden zullen altijd een Gemeenschap ontmoeten die beslist is weerstand te bieden vanuit de onmacht en vanuit  een grote band van menselijke wezens verspreid over de wereld die nog morele principes bewaren en die zoveel barbaarsheid ten aanzien van de geschiedenis zullen veroordelen …

Lees verder...

17/09/2014: Paramilitaire agressie op de dagorde in San José de Apartadó

De paramilitairen van deze zone bevonden zich nooit in de clandestiniteit. Een paramilitaire ondernemer onderworpen aan de procedures van Wet 975/05 verklaarde dat alle commandanten van de 17-de Brigade van het leger vanaf de jaren ’90 zijn beste ruggensteun  waren. Het paramilitaire optreden heeft ook geen terugval gehad in de zone ondanks de verzonnen demobilisaties.  Schaamte of bescheidenheid heeft hen nooit gekenmerkt.

Lees verder...

08/02/2014: Militairen houden een lid van de Vredesgemeenschap illegaal aan

Dringend: Militairen houden een lid van de Vredesgemeenschap illegaal aan

Lees verder...

07/02/2014: De lasterende Uribe wordt gereïncarneerd in andere agenten van de staat

De lasterende Uribe wordt gereïncarneerd in andere agenten van de staat

Lees verder...

04/02/2014: Onze grond wordt gebruikt als slagveld

Onze grond wordt gebruikt als slagveld

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó ziet zich opnieuw genoodzaakt getuigenis af te leggen aan het land en aan de wereld van nieuwe feiten, die onze waardigheid en onze elementaire rechten miskennen en die de profielen blijft blootleggen van een Staat, die absoluut onwettige en perverse middelen gebruikt  om het onrecht en het geweld vorm te geven, waaruit de Staat is opgebouwd:

Lees verder...

Pagina's