Berichten uit de Vredesgemeenschap

01/09/2013: Paramilitairen gijzelen boeren en doen boeren vluchten

Spijtig genoeg verbetert de situatie in de zone niet, integendeel ze wordt slechter en slechter. De paramilitairen de clandestiene armen van de Staat liggen op de loer tegen onze Vredesgemeenschap en tegen de bevolking van onze geografische en sociale omgeving.  Ze bedreigen, gijzelen, folteren , doden en ontheemden mensen in operaties die ze opzetten samen met het leger. Opnieuw laten we nieuwe feiten van geweld en terreur achter voor de geschiedenis, het land en de wereld opdat zij daarover ooit eens zouden oordelen:

Lees verder...

30/08/2013: Een schaamteloze en helende Staat

Terwijl de nationale regering al de wapenartillerie van het vaderland ontplooit om honderden en honderden boeren aan te vallen en het zwijgen op te leggen, smeekt het volk om gerechtigheid door middel van de Nationale Landbouwstaking.

Lees verder...

26/08/2013: Militairen en Paramilitairen bezetten onze nederzettingen

Onze Vredesgemeenschap ziet zich opnieuw moreel en ethisch verplicht ten aanzien van de geschiedenis getuigenis af te leggen van nieuwe feiten. Dat zijn de feiten:

Lees verder...

23/08/2013: Brief aan de hoogste autoriteiten van de Staat, voor de moord van het meisje Mileidy DAVID

Uit “Fusil o Toga? Toga y Fusil! El Estado contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”blz. 73

Lees verder...

21/08/2013: De paramilitairen opereren totaal op hun gemak

Men wil met ons gedaan maken, het moge kosten wat het wil. Daarom doet de Staat een beroep op de meest subtiele en perverse manieren om ons uit te roeien. In talrijke schriftelijke bewijzen en Rechten op Petitie hebben we duidelijk gemaakt aan de top van de Regering dat er medeplichtigheid en een nauwe band bestaat tussen instellingen van de Staat en het paramilitarisme van de streek. Onze aanklachten werden evenwel miskend en onze Vredesgemeenschap werd behandeld als leugenachtig als iemand die de instellingen van de Staat en het Land belastert en er kwaad over spreekt.

Lees verder...

07/08/2013: Brief aan Openbaar Ministerie (Parket)

                                                                                                                                 Apartadó, 7 augustus 2013

Mr. Carlos Andrés PACHECO BENAVIDES

Criminalistiek onderzoeker II

Technisch Onderzoekscorps

Carrera 99 No 96-35 Apartacentro Kantoor 606

Tel. 8281354

Apartadó Antioquia

 

Ontvang een beleefde groet.

 

Lees verder...

01/08/2013: Barbaarsheid en vervolging zonder einde

Terwijl de Nationale Regering redevoeringen afsteekt die de echte realiteit, die we dagelijks beleven en waaraan de Vredesgemeenschap en de bevolking van de omgeving voortdurend onderworpen zijn, verbergen en verduisteren, daagt ze met de grootste schaamteloosheid de hele Internationale Gemeenschap uit die er reeds meer dan 16 jaar op aandringt een einde te maken aan de barbaarsheid en de vervolging tegen onze Vredesgemeenschap.

Lees verder...

11/06/2013: Doofheid en blindheid van een Staat die alles toedekt

De medeplichtigheid van de Staat door middel van haar paramilitaire arm is elke keer meer afschrikwekkend en huiveringwekkend. We zien ons opnieuw verplicht om getuigenis af te leggen zodat ooit eens de mensheid kan oordelen. Dit zijn de feiten:

Lees verder...

05/06/2013: En ze blijven van ons een slagveld maken

De Vredesgemeenschap van San José de Apartadó verheft opnieuw haar stem van protest  tegen het voortdurend misbruik van ons grondgebied door er een genadeloze en smerige oorlog voort te zetten en ze zegt tegen het land en tegen de wereld: “NIET MEER!”

We leggen getuigenis af aan het land en aan de wereld van de laatste feiten die gepleegd werden tegen onze Gemeenschap en tegen de boerenbevolking uit onze onmiddellijke omgeving:

Lees verder...

29/05/2013: Nog maar eens een agressie van de top van de regering (persbericht)

Persbericht van de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó
29 mei 2013

De Vredesgemeenschap van San José de Apartadó, voor vandaag opgeroepen door de Nationale Regering om uitvoering te geven aan een order dat resultaat is van het Vonnis 164 van 2012 van het Grondwettelijk Hof, ziet zich verplicht het volgende kenbaar te maken aan het land en aan de wereld:

Lees verder...

Pagina's