Berichten uit de Vredesgemeenschap

05/06/2013: En ze blijven van ons een slagveld maken

De Vredesgemeenschap van San José de Apartadó verheft opnieuw haar stem van protest  tegen het voortdurend misbruik van ons grondgebied door er een genadeloze en smerige oorlog voort te zetten en ze zegt tegen het land en tegen de wereld: “NIET MEER!”

We leggen getuigenis af aan het land en aan de wereld van de laatste feiten die gepleegd werden tegen onze Gemeenschap en tegen de boerenbevolking uit onze onmiddellijke omgeving:

Lees verder...

29/05/2013: Nog maar eens een agressie van de top van de regering (persbericht)

Persbericht van de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó
29 mei 2013

De Vredesgemeenschap van San José de Apartadó, voor vandaag opgeroepen door de Nationale Regering om uitvoering te geven aan een order dat resultaat is van het Vonnis 164 van 2012 van het Grondwettelijk Hof, ziet zich verplicht het volgende kenbaar te maken aan het land en aan de wereld:

Lees verder...

26/04/2013: De laaghartigheid en de wreedheid van de staat duurt voort

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap zich verplicht om getuigenis af te leggen aan de mensheid en aan de geschiedenis over de verschrikkingen waaraan haar leden en de boerenbevolking uit de omgeving onderworpen werden. De feiten van de laatste dagen die we willen voorleggen aan het oordeel van de geschiedenis zijn de volgende:

Lees verder...

12/04/2013: Opnieuw wordt een aanslag op het leven gepleegd

In nauwelijks 70 uren deden zich twee gewelddadige moorden voor in het district van San José de Apartadó. Het is nodig en het is onze plicht tegenover de geschiedenis deze acties van de dood, dit volledig willekeurig optreden, deze misdrijven en bedreigingen, die zich blijven voordoen tegen ons proces en tegen de bevolking uit onze omgeving, te registreren. We geloven dat de getuigenis hierover er toe kan leiden dat de mensheid ooit gerechtigheid laat geschieden. De feiten die we verder achterlaten aan de mensheid en de geschiedenis zijn de volgende:

Lees verder...

11/03/2013: Alles blijft nog helemaal hetzelfde als 15 jaar geleden

Het land en de internationale gemeenschap zijn door vele bekentenissen en verslagen te weten gekomen wat de strategie was van Generaal Rito Alejo del Río bij de XVII-de Brigade in het midden en op het einde van de jaren 90, met de onvoorwaardelijke steun van de toenmalige Gouverneur van Antioquia Álvaro Uribe Vélez: promotie van paramilitaire basissen, reusachtige operaties van genocide en van massieve ontheemding, overeenkomsten met grote multinationale ondernemingen die het paramilitarisme financierden, uitroeiing van groepen, gemeenschappen en organisaties die zich niet gedwee onderwierp

Lees verder...

25/02/2013: Paramilitairen , misdadigers van de regering

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap zich verplicht om terug getuigenis af te leggen voor de mensheid van de feiten die het samenspannen aantonen tussen medeplichtige staatsinstellingen met de paramilitairen, die angst aanjagen, onrust stoken en terreur zaaien tegen onze gemeenschap en tegen de burgerbevolking uit onze omgeving. De laatste feiten zijn de volgende:

Lees verder...

05/02/2013: De burgerbevolking: schild bij de gevechten en doelwit van het paramilitarisme zo is de politiek van de Staat

Als Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zien we ons opnieuw verplicht om ten aanzien van het land en de wereld de agressies uit te schreeuwen waarvan wij het slachtoffer zijn, omdat de Regering zich als “blinde” en “dove” gedraagt tegenover onze jammerklachten:

Lees verder...

27/01/2013: Scherpe schizofrenie tot het uiterste

Moeilijk te begrijpen! Terwijl verschillende instellingen van de Staat beginnen maatregelen te nemen om de Uitspraak 164/2012 van het Grondwettelijk Hof uit te voeren, houden andere instituties koppig de criminele agressie tegen onze Vredesgemeenschap vol. En ze doen dat met een schandelijk cynisme en een arrogantie die het hoofd biedt tegen het “andere IK” van hun Staat.  Deze Uitspraak erkent daarmee het feit, dat Vonnis T-1025 van 2007 ten gunste van onze Vredesgemeenschap, geen effect heeft gehad.

Lees verder...

16/01/2013: De bedreigingen om ons uit te roeien blijven voortduren

Reeds meer dan 15 jaar klagen we het misdadig optreden van de Staat, die een discours heeft dat haaks staat op de realiteit van de slachtoffers,  aan. Ondanks dat blijft het niveau van kwellingen en bedreigingen met uitroeiing maar voortduren. Opnieuw legt de Vredesgemeenschap publiek getuigenis af van de laatste feiten die een aanslag vormen op onze fundamentele rechten.

Lees verder...

Pagina's