Berichten uit de Vredesgemeenschap

04/01/2019: Einde van het jaar onder controles, knevels en weerstand

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó ziet zich genoodzaakt nieuwe getuigenissen af te leggen voor het land en de wereld over de vormen van geweld, agressie en schending van de fundamentele mensenrechten die de Colombiaanse Staat, door middel van haar rechtstreekse en onrechtstreekse agenten, verenigd in de paramilitaire strategie, blijft bedrijven tegen onze Gemeenschap.

Lees verder...

09/12/2018: Ik ben Germán Graciano, ik ben Vredesgemeenschap

We spreken ons als Vredesgemeenschap opnieuw uit tegenover het land en de wereld ofschoon de Staat met zijn militaire arm ons ook het zwijgen wil opleggen langs juridische weg. We leggen getuigenis af van de laatste feiten waarvan we slachtoffer werden omdat we op burgerlijke wijze willen strijden voor een proces van leven en van verdediging van het territorium. het te

Lees verder...

05/12/2018: Het is immoreel en onwettig te gehoorzamen aan criminele knevelingen

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó ziet zich opnieuw genoodzaakt om getuigenis af te leggen aan het land en de wereld over de ernstige agressies en schendingen van haar rechten die de laatste maanden gepleegd werden.

Lees verder...

15/11/2018: Zij die ons slachtofferen eisen het recht op om ons monddood te maken en de rechterlijke macht kent het hen toe

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó ziet zich opnieuw genoodzaakt om getuigenis af te leggen aan het land en aan de wereld van de ernstige agressies en schendingen van hun mensenrechten die bedreven werden de laatste weken:

De laatste weken bereikte ons informatie van doodsbedreigingen tegen bewoners van de zone omdat ze geen verplichte belastingen of ‘vaccins’ willen betalen aan de paramilitairen, die het territorium van San José de Apartadó controleren.

Lees verder...

14/10/2018: Straffeloosheid, corruptie, gewetensbezwaar, breuk en historische getuigenissen

Ten aanzien van de laatste agressies van de Staat tegen onze Vredesgemeenschap achten wij het belangrijk de realiteiten en de principes opnieuw te bevestigen die onze zoektocht naar gerechtigheid en waardigheid onderbouwen.

Lees verder...

14/10/2018: Onbeschaamdheden op weg naar noodlottigheid

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó ziet zich opnieuw genoodzaakt om getuigenis af te leggen voor het land en de wereld van de ernstige agressies en schendingen van hun rechten de laatste dagen:

Lees verder...

07/10/2018: Razernij tot op de bodem van het absurde

Dezer dagen informeerde een rechter van Apartadó onze Vredesgemeenschap dat de 17-de Brigade van het leger een Actie van Voogdij[1] tegen ons heeft ingediend en ze voert aan dat onze aanklachten haar eer en goede naam schaadt.

Lees verder...

19/09/2018: Onze ogen blijven zien en onze lichamen blijven voelen

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó ziet zich genoodzaakt om opnieuw de situaties van agressie te delen met het land en met de wereld. Het zijn situaties die ons nadeel verschaffen en die ernstige schendingen van de mensen- en burgerrechten met zich meebrengen en die het elementair respect voor de Nationale Grondwet door de instellingen die ons besturen in vraag stellen.

Lees verder...

12/09/2018: Kenmerken en juridische situatie van het stuk land La Roncona

Het is een landelijk stuk grond gelegen in het gehucht La Victoria van het district van San José van de gemeente Apartadó, dat minstens is samengesteld uit twee geregistreerde titels in de geschriften  van registratie van onroerende goederen Nrs 008-30275 en 008-32310 van het Kantoor van Publieke Instrumenten van Apartadó, wiens gezamenlijke minimumoppervlakte 72 has met 500 m² bedraagt.

Lees verder...

29/08/2018: Een aanklacht indienen: (blijkbaar) een allesoverheersend misdrijf met de facto als overeenkomstige sanctie de doodstraf

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt een beroep te doen op het land en de wereld om getuigenis af te leggen van de laatste feiten waarvan wij door de paramilitairen slachtoffer werden.

Lees verder...

Pagina's