Berichten uit de Vredesgemeenschap

07/10/2018: Razernij tot op de bodem van het absurde

Dezer dagen informeerde een rechter van Apartadó onze Vredesgemeenschap dat de 17-de Brigade van het leger een Actie van Voogdij[1] tegen ons heeft ingediend en ze voert aan dat onze aanklachten haar eer en goede naam schaadt.

Lees verder...

19/09/2018: Onze ogen blijven zien en onze lichamen blijven voelen

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó ziet zich genoodzaakt om opnieuw de situaties van agressie te delen met het land en met de wereld. Het zijn situaties die ons nadeel verschaffen en die ernstige schendingen van de mensen- en burgerrechten met zich meebrengen en die het elementair respect voor de Nationale Grondwet door de instellingen die ons besturen in vraag stellen.

Lees verder...

12/09/2018: Kenmerken en juridische situatie van het stuk land La Roncona

Het is een landelijk stuk grond gelegen in het gehucht La Victoria van het district van San José van de gemeente Apartadó, dat minstens is samengesteld uit twee geregistreerde titels in de geschriften  van registratie van onroerende goederen Nrs 008-30275 en 008-32310 van het Kantoor van Publieke Instrumenten van Apartadó, wiens gezamenlijke minimumoppervlakte 72 has met 500 m² bedraagt.

Lees verder...

29/08/2018: Een aanklacht indienen: (blijkbaar) een allesoverheersend misdrijf met de facto als overeenkomstige sanctie de doodstraf

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt een beroep te doen op het land en de wereld om getuigenis af te leggen van de laatste feiten waarvan wij door de paramilitairen slachtoffer werden.

Lees verder...

31/07/2018: Apartadó onder het territoriaal en politiek bevel van het paramilitarisme

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt om een beroep te doen op het land en de wereld om getuigenis af te leggen van de laatste feiten waarvan we slachtoffer werden door de paramilitairen, die elke keer meer onze regio onderwerpen aan de vernietiging , door een einde te maken aan alle waarden van het boerenleven en door het onderwerpen van de burgerbevolking aan een oorlog, die in de plaats van uit te doven zonder ophouden heropleeft.

Lees verder...

05/07/2018: Paramilitaire uitgelatenheid bij de nieuwe regering

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt een beroep te doen op het land en de wereld om getuigenis af te leggen over de laatste feiten waarvan we het slachtoffer geworden zijn van deze paramilitaire Staat die steeds meer doof en blind is en die zich legitimeert en opereert met zijn paramilitaire armen.

Lees verder...

28/06/2018: Onze onvoorwaardelijke steun aan een humanitaire zone voor de teruggekeerden in Syrië

Vanuit onze smartelijke ervaring van ontheemden, teruggekeerden en vervolgden door onze eigen regering en Staat zijn we radicaal solidair met het voorstel dat gedaan werd door Syrische vluchtelingen, dat een humanitaire zone in Syrië wil oprichten vlakbij de grens met Libanon, zodat de Syrische vluchtelingen kunnen terugkeren naar hun vaderland en daar begeleid kunnen worden door internationale humanitaire organisaties.

Lees verder...

08/06/2018: Onze paramilitaire landkaart Overleven te midden van een misdadige Staat en misdadige Instellingen

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt een beroep te doen op het land en de wereld om getuigenis af te leggen van de laatste feiten waarvan wij vanwege de paramilitairen slachtoffer werden. Het zijn de paramilitairen die telkens meer onze regio onderwerpen aan uitroeiing, door een einde te maken aan alle waarden van het boerenleven en door de burgerbevolking te onderwerpen aan een oorlog, die in de plaats van uit te doven zonder ophouden weer heropleeft.

Lees verder...

20/05/2018: Paramilitaire ‘stabiliteit’ in onze zone

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt om voor het land en de wereld getuigenis af te leggen van de laatste feiten waarvan wij het slachtoffer werden vanwege de paramilitairen die rekenen op de tolerantie, de steun en de bescherming van de 17-de Brigade van het Leger met zetel in Carepa, Antioquia.

Lees verder...

10/04/2018: Het recht om ons te doden = “fundamenteel recht” van de paramilitairen dat ons vals gerecht verdedigt en beschermt

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó ziet zich opnieuw genoodzaakt om getuigenis af te leggen voor het land en de wereld van de nieuwe feiten die onze vorige aanklachten bevestigen en die het voortduren van het beleid van de Staat dat misdadig van aard is en dat door de Regering en door de instellingen van de Colombiaanse Staat herhaaldelijk ontkend wordt, duidelijk maakt.

Lees verder...

Pagina's