Berichten uit de Vredesgemeenschap

27/03/2018: Paramilitair vandalisme zonder dat er enige controle is

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt getuigenis af te leggen tegenover het land en de wereld van de laatste feiten waarvan we slachtoffer geworden zijn door deze paramilitaire Staat, die blijft toelaten dat San José de Apartadó elke keer meer vooruitgaat in de illegaliteit van het paramilitarisme.

Lees verder...

15/03/2018: Medeplichtigheid door de armen te laten hangen

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó ziet zich opnieuw genoodzaakt om een beroep te doen op het land en de wereld om getuigenis af te leggen van de feiten,  waarbij men voortdoet met het smeden van een strategie van uitroeiing van onze Gemeenschap en van barbaarse overheersing van de boerenbevolking van de zone, in openlijke schending van heel de constitutionele orde en van de universele mensenrechten, zonder blijk  van enige reactie van de instellingen die de orde van de instellingen en de rechten van de bevolking zouden moeten verdedigen.

Lees verder...

28/02/2018: De paramilitaire ‘vrede’

Opnieuw legt onze Vredesgemeenschap getuigenis af ten aanzien van het land en van de wereld van de daden van agressie waarvan ze slachtoffer werd de laatste dagen, na de aanval uitgevoerd op 29 december waarbij ze leden van onze Interne Raad wilden uit de weg ruimen en waarbij ze voorzorgen namen zodat het geïnterpreteerd zou worden als een overval.  Sindsdien hebben de paramilitairen niet opgehouden met overal bedreigende boodschappen achter te laten en demonstraties van hun macht te geven door voortdurend tegenover de nederzetting van San Josecito te passeren op moto’s terwijl ze goed zic

Lees verder...

02/02/2018: We vernietigden kleine wapens die ons hoe dan ook gingen afslachten. Dit als teken van onze afwijzing van de ketens van de dood

Opnieuw zag onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt om een beroep te doen op het land en de wereld om getuigenis af te leggen van de laatste daden van agressie die we geleden hebben door deze paramilitaire Staat die elke keer meer haar criminele houding onthult.

Lees verder...

22/01/2018: De agressie waarvoor de straffeloosheid borg staat rukt verder op

Opnieuw ziet de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt voor het land en de wereld getuigenis af te leggen over alle barbaarsheid  waaraan wij dagelijks onderworpen worden door deze Regering met haar paramilitaire structuren.

Lees verder...

03/01/2018: Platgetreden wegen van het officieel verbergen

Opnieuw moet onze Vredesgemeenschap een beroep doen op het land en de wereld om getuigenis af te leggen van nieuwe feiten van agressie en krenking die ons vervullen met verbijstering en verontwaardiging.

Lees verder...

31/12/2017: Gestructureerd en beschermd paramilitarisme op zoek naar wraak

Slechts 24 uren nadat een hoge ambtenaar van de Regering  de twee paramilitairen, die probeerden onze leiders te vermoorden, formeel overhandigde aan het Technisch Onderzoekscorps van het Openbaar Ministerie, na hen ook formeel in ontvangst te hebben genomen van leiders van onze Vredesgemeenschap, hebben ons veelvuldige getuigenissen bereikt die bevestigen dat ze deze daders in volle vrijheid hebben gezien in de straten van Apartadó. Het aantal getuigenissen en de onderlinge onafhankelijkheid ervan vervult ons met grote bezorgdheid.

Lees verder...

30/12/2017: Een nacht van gespannen solidair waken

Van ongeveer ’s middags 29 december tot ’s middags 30 december beleefde onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó een ervaring van 24 uren van scherpe contrasten en diepe gewaarwordingen.

Lees verder...

29/12/2017: Een aangekondigde en toegelaten aanslag

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó ziet zich verplicht om aan het land en de wereld de criminele inval bekend te maken die plaatsvond deze morgen, vandaag 29 december 2017 in onze  centrale nederzetting van San Josecito. Die aanval gebeurde door een paramilitair commando dat kwam met de uitdrukkelijke bedoeling om de Wettelijk Vertegenwoordiger van onze Gemeenschap Germán GRACIANO POSSO te vermoorden.

Lees verder...

22/12/2017: In het vizier van zeer perverse plannen

Na de ernstige vaststellingen die onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó de laatste weken heeft openbaar gemaakt, moeten we nogmaals dringend een beroep doen op al die personen, groepen en gemeenschappen die nog morele principes en gevoelens van solidariteit bewaren, om met hen de situatie van extreem gevaar te delen, die we doormaken. Dit zijn de laatste feiten:

Lees verder...

Pagina's