Berichten uit de Vredesgemeenschap

13/12/2017: Zoals bij het bloedbad van de bananenplantages 90 jaar geleden : bevel om elkeen die een hinder is te vermoorden.

Onze gemeenschap legt opnieuw getuigenis af tegenover het land en de wereld van de laatste agressie,  door deze paramilitaire Staat gepleegd. De Staat trekt het zich niet aan over de meest kwetsbare bevolking - want zo is de boerenbevolking in Colombia toch -  heen te lopen.

Lees verder...

21/11/2017: Aanvallen en overvallen op de agenda van het Staatsbeleid

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt om een beroep te doen op het land en de wereld om getuigenis af te leggen van de laatste agressies die we moesten doorstaan vanwege deze Paramilitaire Staat die elke keer meer zijn misdadige houding laat blijken.

Lees verder...

22/10/2017: Criminele militaire doctrine: ze wordt ontkend maar ze is wel van kracht

Ofschoon we slechts luttele dagen geleden een andere getuigenis van agressies tegen onze Vredesgemeenschap hebben doorgestuurd, zien we ons in de dringende noodzaak opnieuw een beroep te doen op het land en de wereld, om hen nieuwe episodes van onze tragedie mee te delen.

Lees verder...

13/10/2017: Gesloten ogen … dove oren

Opnieuw doet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó een beroep op de solidariteit van het land en van de wereld om getuigenis af te leggen van de laatste agressies die we hebben geleden vanwege deze paramilitaire Staat die telkens meer zijn criminele houding openbaart.

Lees verder...

30/09/2017: Camouflages van de staatsmisdadigheid

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt een beroep te doen op het land en de wereld om getuigenis af te leggen over de laatste agressies die we doorstonden vanwege deze paramilitaire Staat die steeds meer haar misdadige houding openbaart.

Lees verder...

29/08/2017: Recyclage van een hardnekkig geweld

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó , uiterst verontrust door wat ze zelf meemaakte in de laatste maanden, wil getuigenis afleggen ten aanzien van het land en van de wereld van de verloedering die men in de streek meemaakt, als effect van de politieke strategieën  van de Staat en van het Establishment in deze conjunctuur waarin een staakt-het-vuren werd ondertekend  met een guerrillagroep, ofschoon het gebeurt in een zee van incoherenties en niet-nakomingen van het akkoord.

Lees verder...

15/08/2017: Wanneer we geen doden meer aanklagen zullen ze ons alle overige rechten afpakken (Grondbeginselen van het postconflict)

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt een beroep te doen op het land en de wereld om getuigenis af te leggen van de laatste agressie die we moesten lijden door deze paramilitaire Staat die telkens meer haar criminele houding onthult.  

Lees verder...

02/08/2017: Misdadigheid aan de macht

Opnieuw ziet onze gemeenschap zich verplicht getuigenis af te leggen ten overstaan van het land en de wereld van de laatste feiten die een aanslag blijven plegen tegen ons proces van leven en tegen de rechten van de boerenbevolking van onze omgeving.

Lees verder...

20/07/2017: Tot wanneer zullen we deze schande moeten verdragen?

Als Vredesgemeenschap van San José de Apartadó doen we opnieuw een beroep op fijngevoelige mensen van ons land en van de wereld om getuigenis af te leggen van de laatste feiten die ons proces van leven en de rechten van de boerenbevolking van onze omgeving blijven aantasten.

Lees verder...

12/07/2017: Zal men groter cynisme kunnen bedenken?

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt getuigenis af te leggen tegenover het land en de wereld van de laatste feiten tegen ons proces van leven en tegen de rechten van de bevolking van onze omgeving.

Lees verder...

Pagina's