Berichten uit de Vredesgemeenschap

28/06/2018: Onze onvoorwaardelijke steun aan een humanitaire zone voor de teruggekeerden in Syrië

Vanuit onze smartelijke ervaring van ontheemden, teruggekeerden en vervolgden door onze eigen regering en Staat zijn we radicaal solidair met het voorstel dat gedaan werd door Syrische vluchtelingen, dat een humanitaire zone in Syrië wil oprichten vlakbij de grens met Libanon, zodat de Syrische vluchtelingen kunnen terugkeren naar hun vaderland en daar begeleid kunnen worden door internationale humanitaire organisaties.

Lees verder...

08/06/2018: Onze paramilitaire landkaart Overleven te midden van een misdadige Staat en misdadige Instellingen

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt een beroep te doen op het land en de wereld om getuigenis af te leggen van de laatste feiten waarvan wij vanwege de paramilitairen slachtoffer werden. Het zijn de paramilitairen die telkens meer onze regio onderwerpen aan uitroeiing, door een einde te maken aan alle waarden van het boerenleven en door de burgerbevolking te onderwerpen aan een oorlog, die in de plaats van uit te doven zonder ophouden weer heropleeft.

Lees verder...

20/05/2018: Paramilitaire ‘stabiliteit’ in onze zone

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt om voor het land en de wereld getuigenis af te leggen van de laatste feiten waarvan wij het slachtoffer werden vanwege de paramilitairen die rekenen op de tolerantie, de steun en de bescherming van de 17-de Brigade van het Leger met zetel in Carepa, Antioquia.

Lees verder...

10/04/2018: Het recht om ons te doden = “fundamenteel recht” van de paramilitairen dat ons vals gerecht verdedigt en beschermt

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó ziet zich opnieuw genoodzaakt om getuigenis af te leggen voor het land en de wereld van de nieuwe feiten die onze vorige aanklachten bevestigen en die het voortduren van het beleid van de Staat dat misdadig van aard is en dat door de Regering en door de instellingen van de Colombiaanse Staat herhaaldelijk ontkend wordt, duidelijk maakt.

Lees verder...

27/03/2018: Paramilitair vandalisme zonder dat er enige controle is

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt getuigenis af te leggen tegenover het land en de wereld van de laatste feiten waarvan we slachtoffer geworden zijn door deze paramilitaire Staat, die blijft toelaten dat San José de Apartadó elke keer meer vooruitgaat in de illegaliteit van het paramilitarisme.

Lees verder...

15/03/2018: Medeplichtigheid door de armen te laten hangen

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó ziet zich opnieuw genoodzaakt om een beroep te doen op het land en de wereld om getuigenis af te leggen van de feiten,  waarbij men voortdoet met het smeden van een strategie van uitroeiing van onze Gemeenschap en van barbaarse overheersing van de boerenbevolking van de zone, in openlijke schending van heel de constitutionele orde en van de universele mensenrechten, zonder blijk  van enige reactie van de instellingen die de orde van de instellingen en de rechten van de bevolking zouden moeten verdedigen.

Lees verder...

28/02/2018: De paramilitaire ‘vrede’

Opnieuw legt onze Vredesgemeenschap getuigenis af ten aanzien van het land en van de wereld van de daden van agressie waarvan ze slachtoffer werd de laatste dagen, na de aanval uitgevoerd op 29 december waarbij ze leden van onze Interne Raad wilden uit de weg ruimen en waarbij ze voorzorgen namen zodat het geïnterpreteerd zou worden als een overval.  Sindsdien hebben de paramilitairen niet opgehouden met overal bedreigende boodschappen achter te laten en demonstraties van hun macht te geven door voortdurend tegenover de nederzetting van San Josecito te passeren op moto’s terwijl ze goed zic

Lees verder...

02/02/2018: We vernietigden kleine wapens die ons hoe dan ook gingen afslachten. Dit als teken van onze afwijzing van de ketens van de dood

Opnieuw zag onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt om een beroep te doen op het land en de wereld om getuigenis af te leggen van de laatste daden van agressie die we geleden hebben door deze paramilitaire Staat die elke keer meer haar criminele houding onthult.

Lees verder...

22/01/2018: De agressie waarvoor de straffeloosheid borg staat rukt verder op

Opnieuw ziet de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt voor het land en de wereld getuigenis af te leggen over alle barbaarsheid  waaraan wij dagelijks onderworpen worden door deze Regering met haar paramilitaire structuren.

Lees verder...

03/01/2018: Platgetreden wegen van het officieel verbergen

Opnieuw moet onze Vredesgemeenschap een beroep doen op het land en de wereld om getuigenis af te leggen van nieuwe feiten van agressie en krenking die ons vervullen met verbijstering en verontwaardiging.

Lees verder...

Pagina's