Berichten uit de Vredesgemeenschap

31/12/2017: Gestructureerd en beschermd paramilitarisme op zoek naar wraak

Slechts 24 uren nadat een hoge ambtenaar van de Regering  de twee paramilitairen, die probeerden onze leiders te vermoorden, formeel overhandigde aan het Technisch Onderzoekscorps van het Openbaar Ministerie, na hen ook formeel in ontvangst te hebben genomen van leiders van onze Vredesgemeenschap, hebben ons veelvuldige getuigenissen bereikt die bevestigen dat ze deze daders in volle vrijheid hebben gezien in de straten van Apartadó. Het aantal getuigenissen en de onderlinge onafhankelijkheid ervan vervult ons met grote bezorgdheid.

Lees verder...

30/12/2017: Een nacht van gespannen solidair waken

Van ongeveer ’s middags 29 december tot ’s middags 30 december beleefde onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó een ervaring van 24 uren van scherpe contrasten en diepe gewaarwordingen.

Lees verder...

29/12/2017: Een aangekondigde en toegelaten aanslag

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó ziet zich verplicht om aan het land en de wereld de criminele inval bekend te maken die plaatsvond deze morgen, vandaag 29 december 2017 in onze  centrale nederzetting van San Josecito. Die aanval gebeurde door een paramilitair commando dat kwam met de uitdrukkelijke bedoeling om de Wettelijk Vertegenwoordiger van onze Gemeenschap Germán GRACIANO POSSO te vermoorden.

Lees verder...

22/12/2017: In het vizier van zeer perverse plannen

Na de ernstige vaststellingen die onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó de laatste weken heeft openbaar gemaakt, moeten we nogmaals dringend een beroep doen op al die personen, groepen en gemeenschappen die nog morele principes en gevoelens van solidariteit bewaren, om met hen de situatie van extreem gevaar te delen, die we doormaken. Dit zijn de laatste feiten:

Lees verder...

13/12/2017: Zoals bij het bloedbad van de bananenplantages 90 jaar geleden : bevel om elkeen die een hinder is te vermoorden.

Onze gemeenschap legt opnieuw getuigenis af tegenover het land en de wereld van de laatste agressie,  door deze paramilitaire Staat gepleegd. De Staat trekt het zich niet aan over de meest kwetsbare bevolking - want zo is de boerenbevolking in Colombia toch -  heen te lopen.

Lees verder...

21/11/2017: Aanvallen en overvallen op de agenda van het Staatsbeleid

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt om een beroep te doen op het land en de wereld om getuigenis af te leggen van de laatste agressies die we moesten doorstaan vanwege deze Paramilitaire Staat die elke keer meer zijn misdadige houding laat blijken.

Lees verder...

22/10/2017: Criminele militaire doctrine: ze wordt ontkend maar ze is wel van kracht

Ofschoon we slechts luttele dagen geleden een andere getuigenis van agressies tegen onze Vredesgemeenschap hebben doorgestuurd, zien we ons in de dringende noodzaak opnieuw een beroep te doen op het land en de wereld, om hen nieuwe episodes van onze tragedie mee te delen.

Lees verder...

13/10/2017: Gesloten ogen … dove oren

Opnieuw doet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó een beroep op de solidariteit van het land en van de wereld om getuigenis af te leggen van de laatste agressies die we hebben geleden vanwege deze paramilitaire Staat die telkens meer zijn criminele houding openbaart.

Lees verder...

30/09/2017: Camouflages van de staatsmisdadigheid

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt een beroep te doen op het land en de wereld om getuigenis af te leggen over de laatste agressies die we doorstonden vanwege deze paramilitaire Staat die steeds meer haar misdadige houding openbaart.

Lees verder...

29/08/2017: Recyclage van een hardnekkig geweld

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó , uiterst verontrust door wat ze zelf meemaakte in de laatste maanden, wil getuigenis afleggen ten aanzien van het land en van de wereld van de verloedering die men in de streek meemaakt, als effect van de politieke strategieën  van de Staat en van het Establishment in deze conjunctuur waarin een staakt-het-vuren werd ondertekend  met een guerrillagroep, ofschoon het gebeurt in een zee van incoherenties en niet-nakomingen van het akkoord.

Lees verder...

Pagina's