Berichten uit de Vredesgemeenschap

03/12/2016: De barbarij duurt voort. Men beschouwt ons, de slachtoffers, als daders

Er klinken ten allen kant aankondigingen van vrede. Hier, daar en op alle plaatsen is dat de propaganda en zijn dat de titels van het nieuws, die in zwang zijn.  Artificiële discours  worden uitgekraamd vanuit de officiële microfoons op de toon van de mode terwijl de barbarij en de wreedheid niet ophouden in onze territoria. Opnieuw legt onze Gemeenschap getuigenis af tegenover het land en de wereld van nieuwe feiten van voortdurende barbarij waarbij wij, slachtoffers, beschouwd worden als daders. Deze feiten zijn:

Lees verder...

01/12/2016: Suenan a todas anchas anuncios de paz, aquí, allí y en todas partes esa es la propaganda y los titulares de la noticia que esta de moda, discursos artificiales al son de la moda son proferidos desde los micrófonos oficiales; mientras la barbarie y la crue

We beginnen deze decembermaand 2016 met een nieuwe aanslag tegen de Vredesgemeenschap. Men wil hoe dan ook onze hunkering om een Vredesgemeenschap te blijven opbouwen uitdoven.  Opnieuw doen wij een beroep op de mensheid en de geschiedenis om de nieuwe feiten na te laten.

Lees verder...

20/10/2016: Duivelse versmelting onmogelijk te verbergen

Gezien de hevigheid van de agressie van de Staatsstructuren tegen onze Vredesgemeenschap zien we ons verplicht om voor het land en de wereld de reeds dagelijkse brutaliteit van die systematische agressie aan te klagen. In de laatste dagen grepen deze feiten plaats:

Lees verder...

12/10/2016: Opgejaagd door een Staat die (wel) praat over Vrede

Opnieuw legt onze Vredesgemeenschap getuigenis af over de feiten die we ondergaan. Het is slechts één week geleden dat we getuigenis aflegden over het paramilitaire optreden in onze gehuchten en gemeenschapsnederzettingen. Vandaag opnieuw dwingt de plicht ons opnieuw nieuwe feiten van afgrijzen die ons belagen aan te dragen en na te laten aan de mensheid en de geschiedenis:

Lees verder...

06/10/2016: De wreedheid gaat als een razende tekeer, zonder enig medelijden

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó doet opnieuw een beroep op de mensheid en de geschiedenis om getuigenis af te leggen  van nieuwe feiten van onheuse behandeling waarmee de Staat de slachtoffers vernedert en later de feiten en de realiteit die we dagdagelijks beleven ontkent en tot vervelens toe ontkent met een razende wreedheid zonder medelijden. Want het is een realiteit die erg verschilt van het officieel discours en van de leugen waarmee ze probeert te misleiden bij het presenteren van een rustige regio in vooruitgang. Dit zijn de feiten:

Lees verder...

30/09/2016: Boeren gefolterd door paramilitairen

Onze Vredesgemeenschap legt opnieuw getuigenis af tegenover de mensheid en de geschiedenis over nieuwe gewelddaden die heel de tijd blijven voortduren, ditmaal tegen de burgerbevolking van onze geografische en sociale omgeving. Dit zijn de feiten:

Lees verder...

17/09/2016: Los ingenios de la guerra no paran, esta ves acuden a los mas perversos mecanismos de la guerra sucia. En un nuevo episodio que revela el cinismo de quienes atizan la guerra a tal nivel donde la población civil lleva la peor parte; de nuevo, nuestra Comun

De genieën van de oorlog stoppen niet, deze keer doen ze een beroep op de meest perverse mechanismen van de vuile oorlog. In een nieuwe episode die het cynisme openbaart van hen die de oorlog oprakelen tot zulk niveau dat de burgerbevolking het ergste deel ervan ondergaat. Opnieuw laat onze Vredesgemeenschap vaststellingen na van nieuwe feiten tegen de burgerbevolking:

Lees verder...

12/09/2016: Paramilitairen dringen binnen in onze (leef)ruimten, de Staat ontkent het

Reeds meer dan twintig jaar hebben we dezelfde taal gehoord met hetzelfde leugenachtig en pervers discours van de instellingen van de Staat bij het tot vervelens toe ontkennen van de aanwezigheid van hun paramilitaire takken. Opnieuw overdonderen de Staatsautoriteiten zichzelf in het verbergen hoe de paramilitaire invasie plaats vindt in de gehuchten van het district[1] San José.

Lees verder...

07/09/2016: Paramilitairen intimideren ons en bevestigen in samenspraak te werken met de Strijdkrachten

Er gingen niet veel dagen voorbij sinds er een nieuwe commandant kwam bij de XVII-de Brigade van het Nationale Leger.  Als gebaar van verwelkoming en loyaliteit bezetten contingenten paramilitairen verschillende gehuchten van het district van San José, waaronder enkele nederzettingen van onze Vredesgemeenschap, en ze kondigen aan helemaal op hun gemak de zone in te nemen.

Lees verder...

06/09/2016: Paramilitairen bezetten onze gemeenschapsruimten

We doen een dringende oproep aan de nationale en internationale gemeenschap omwille van de aanwezigheid van contingenten paramilitairen in onze gemeenschapsnederzettingen in het gehucht Arenas Altas en in het gehucht La Hoz van het district van San José de Apartadó. Wat onze families en onze kinderen in groot gevaar brengt.

Lees verder...

Pagina's