Berichten uit de Vredesgemeenschap

29/06/2017: De vrede die men zoekt zal dat de vrede van de graven (grafzerken) zijn?

Opnieuw doet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó een beroep op het land en de wereld om getuigenis af te leggen van de laatste feiten tegen ons proces van leven en tegen de rechten van de bevolking uit onze omgeving.

Lees verder...

19/06/2017: Het zogezegde ‘postconflict’ vertaalt zich voor ons in de progressieve heerschappij van het paramilitarisme

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt een beroep te doen op het land en de wereld om hen getuigenis af te leggen van de laatste feiten tegen ons proces van leven en tegen de rechten van de bevolking van onze omgeving.

Lees verder...

18/04/2017: Onmogelijk dit te ontkennen

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó doet opnieuw een beroep op het land en de wereld om hen getuigenis af te leggen van de laatste agressies waarvan ze slzachtoffer werd door rechtstreekse of onrechtstreekse agenten van de Colombiaanse Staat. Dit zij de recente feiten:

Lees verder...

07/04/2017: Paramilitairen bedreigen handelaars in San José de Apartadó

Opnieuw legt onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó getuigenis af aan het land en de wereld over het cynisme zonder grenzen van een misdadige Staat, die doorheen de XVII-de Brigade van het Nationale Leger systematisch een beroep doet op perverse vormen om onze integriteit als gemeenschap in diskrediet te brengen.  Met de ruggensteun van burgers uit andere regio’s en ondersteund door bekende paramilitairen komen ze een plan uitvoeren van desinformatie aan de burgerbevolking van onze regio, want ze beschuldigen ons ervan rovers te zijn omdat we zogezegd in het bezit blijven van veel

Lees verder...

29/03/2017: 1997-2017 20 jaar weerstand

Op 23 maart vierde onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó haar 20-jarig bestaan. Terwijl we grondig dank zeggenvoor de betekenisvolle ontvangen blijken van steun en solidariteit, willen we ook aan het land en aan de wereld onze bezorgdheden meedelen, die deze verjaardag ons nalaat, ter wille van de nieuwe tactieken van vervolging en van uitroeiing die zich bij deze gelegenheid onthulden, ter wille van de context waarin deze herdenking plaats vond.

Lees verder...

28/03/2017: Neen, wij zetten geen stap achteruit

Opnieuw wendt onze Vredesgemeenschap zich tot de mensheid en de geschiedenis, ditmaal om onze maximale uitdrukking te tonen van dankbaarheid aan alle personen die vanuit verschillende plaatsen van de wereld ons ondersteund hebben met hun onomkoopbare morele kracht bij de 20-ste verjaardag van de Gemeenschap.

Lees verder...

24/02/2017: Tegen de feiten is er geen enkel argument opgewassen

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt een beroep te doen op het land en de wereld om de laatste agressie die we hebben geleden door Staatsagenten en -instellingen en door groepen die door dezelfde regeringsmacht worden gemanipuleerd aan te klagen. De laatste feiten zijn de volgende:

Lees verder...

14/02/2017: Cynisme zonder grenzen

De terreuracties en de brutale paramilitaire invasie waaraan onze territoria onderworpen worden houden niet op, niet alleen tegen leden van onze Vredesgemeenschap maar ook tegen de burgerbevolking van onze geografische en sociale omgeving. Die laatsten verplichten ze niet alleen deel te nemen aan hun bijeenkomsten maar bovendien verbieden ze hen hun aanwezigheid in de zone aan te klagen.  En ze vestigen de aandacht op de contributies of belastingen die alle bewoners van de gehuchten van het district San José de volgende dagen zullen moeten betalen aan de paramilitairen.

Lees verder...

10/02/2017: Levend onder para-militaire terreur en angst

De verwerpelijke en smartelijke feiten blijven verder duren, de paramilitairen bedreigen en roven voedsel van de nederige boerenfamilies, de paramilitaire operaties in de zone houden niet op. Integendeel ze nemen dag na dag toe terwijl ze aankondigen dat ze belastingen gaan innen van alle eenvoudige mensen van San José. Ondertussen verlenen de communicatiemedia hun instemming. Ze  versterken de stem van wat er gezegd wordt vanaf de schrijftafels van de XVII-de Brigade van het leger.

Lees verder...

06/02/2017: Wie zal ons kunnen beschermen tegen de belegering?

We doen opnieuw een beroep op de mensheid en de geschiedenis om getuigenis af te leggen van weerzinwekkende nieuwe feiten waaraan we voortdurend onderworpen zijn. In totale schaamteloosheid hebben de Strijdkrachten, in aanwezigheid van de boerenbevolking, van de Ombudsman voor de mensenrechten en van internationale organisaties, zich in het district van San José de Apartadó verenigd in een misdadige band met het paramilitarisme.

Lees verder...

Pagina's