Berichten uit de Vredesgemeenschap

02/02/2017: Folteringen, verkrachtingen en moorden het brood van elke dag

Opnieuw legt onze Vredesgemeenschap getuigenis af aan het land en aan de wereld van nieuwe feiten terwijl tegelijkertijd de Colombiaanse Regering de paramilitaire aanwezigheid in onze territoria weigert te aanvaarden.

Lees verder...

01/02/2017: Paramilitairen verkrachten een jongere in San José de Apartadó

Opnieuw richt onze Vredesgemeenschap een jammerklacht naar de nationale en internationale gemeenschap voor de ernstige situatie van de mensenrechten waaraan onze gemeenschap en de bevolking van onze geografische en sociale omgeving dagelijks onderworpen worden. Dit ten aanzien van een Staat die ophield Staat te zijn, door zich om te vormen tot een machine van sociale repressie geholpen door zijn criminele arm, die niet meer clandestien is maar publiek, nl. de paramilitairen. Dit zijn de feiten:

Lees verder...

21/01/2017: De doofheid en blindheid van de Staat had bedoelingen die nu duidelijk zijn: een brutale paramilitaire invasie voorbereiden tegen al onze nederzettingen

De President ziet noch hoort iets concreets en blijft veinzen dat hij leeft in een land zonder paramilitairen. De ministers doen zich voor als blinden en doven. De controleorganen blijven op hun Olympusberg waar alleen de FARC misdrijven begaan. Het juridisch presidentschap blijft brieven naar de President blokkeren en ze afleiden naar de daders. De overige instellingen wassen hun handen (in onschuld) en “ze weten van niets”, maar het verontrust hen evenmin dat de vredesgemeenschappen vernietigd worden. 

Lees verder...

10/01/2017: De tolerantie en de eenheid van actie tussen de Publieke Strijdkrachten en de paramilitairen blijft ongeremd

Er is niets veranderd in San José de Apartadó op het gebied van de criminaliteit van de Staat. Een jaar eindigt en een ander begint zoals reeds verschillende decennia passeerden waarin de schaamteloosheid, de straffeloosheid, de halsstarrigheid en de brutaliteit van de instellingen van een corrupte en misdadige Staat zich alleen maar ophoopt. Onze Vredesgemeenschap blijft en zal blijven getuigenis afleggen tegenover het land en de wereld van al haar lijden.

Lees verder...

10/01/2017: Brief aan Procureur Generaal

                                                                                                                                        Apartadó 10 januari 2017

Mr. Procureur Generaal van de Natie

Bogotá D.C.

 

Ontvang een beleefde groet.

 

Lees verder...

22/12/2016: Als het geen paramilitairen zijn, wat zijn het dan wel?

Opnieuw legt onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó getuigenis af tegenover het land en de wereld over nieuwe agressieve daden door directe of indirecte Staatsagenten, die nauw gecoördineerd met elkaar opereren. Het zijn daden die de vredeswil van de regering en haar instellingen flagrant tegenspreken en die de wil onthullen  om de waardigheid en de rechten van hun bevolking  met de voeten te blijven treden.

Lees verder...

03/12/2016: De barbarij duurt voort. Men beschouwt ons, de slachtoffers, als daders

Er klinken ten allen kant aankondigingen van vrede. Hier, daar en op alle plaatsen is dat de propaganda en zijn dat de titels van het nieuws, die in zwang zijn.  Artificiële discours  worden uitgekraamd vanuit de officiële microfoons op de toon van de mode terwijl de barbarij en de wreedheid niet ophouden in onze territoria. Opnieuw legt onze Gemeenschap getuigenis af tegenover het land en de wereld van nieuwe feiten van voortdurende barbarij waarbij wij, slachtoffers, beschouwd worden als daders. Deze feiten zijn:

Lees verder...

01/12/2016: Suenan a todas anchas anuncios de paz, aquí, allí y en todas partes esa es la propaganda y los titulares de la noticia que esta de moda, discursos artificiales al son de la moda son proferidos desde los micrófonos oficiales; mientras la barbarie y la crue

We beginnen deze decembermaand 2016 met een nieuwe aanslag tegen de Vredesgemeenschap. Men wil hoe dan ook onze hunkering om een Vredesgemeenschap te blijven opbouwen uitdoven.  Opnieuw doen wij een beroep op de mensheid en de geschiedenis om de nieuwe feiten na te laten.

Lees verder...

20/10/2016: Duivelse versmelting onmogelijk te verbergen

Gezien de hevigheid van de agressie van de Staatsstructuren tegen onze Vredesgemeenschap zien we ons verplicht om voor het land en de wereld de reeds dagelijkse brutaliteit van die systematische agressie aan te klagen. In de laatste dagen grepen deze feiten plaats:

Lees verder...

12/10/2016: Opgejaagd door een Staat die (wel) praat over Vrede

Opnieuw legt onze Vredesgemeenschap getuigenis af over de feiten die we ondergaan. Het is slechts één week geleden dat we getuigenis aflegden over het paramilitaire optreden in onze gehuchten en gemeenschapsnederzettingen. Vandaag opnieuw dwingt de plicht ons opnieuw nieuwe feiten van afgrijzen die ons belagen aan te dragen en na te laten aan de mensheid en de geschiedenis:

Lees verder...

Pagina's