Berichten uit de Vredesgemeenschap

27/07/2016: Agressies, stigmatiseringen en instemming hiermee: hardnekkige donderwolken boven een breekbaar vredesdiscours

Na omzeggens 20 jaar burgerlijke en vreedzame weerstand van onze Vredesgemeenschap blijven de agressies en de stigmatiseringen van de Staat maar aanhouden. Zelfs het vredesproces waar zoveel publiciteit voor gemaakt wordt heeft de 17-de Brigade en de overige leden van de Strijdkrachten en hun verborgen armen of paramilitairen er niet toe gebracht om te stoppen met hun misdaden.

Lees verder...

03/05/2016: De paramilitaire belegering tegen onze Vredesgemeenschap neemt toe

“ … de routine van het ontkennen van feiten die het leger in verlegenheid kunnen brengen door actie of door verzuim duren maar voort….”

Lees verder...

09/04/2016: Nieuwe paramilitaire losbarstingen

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó doet opnieuw een aanklacht voor het land en voor de wereld van ernstige en verontrustende feiten die heel het officieel discours over de vrede tegenspreken.

Op maandag 28 maart 2016 trok een delegatie van onze Vredesgemeenschap naar het gehucht La Hoz om de gewelddadige feiten te verifiëren die zich in deze zone voordeden. Ze deed volgende vaststellingen:

Lees verder...

26/03/2016: Gewapend treffen brengt de burgerbevolking in gevaar

Opnieuw wil onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó een aanklacht doen ten aanzien van het land en van de wereld van nieuwe feiten van geweld die haar treffen:

Lees verder...

17/03/2016: Steeds uitgebreidere kringen van illegale repressie

(…) we leven in een land waar de jammerklachten van wie uitgesloten zijn en van de massa’s, waarvan de rechten worden miskend, nooit gehoor kregen maar integendeel het zwijgen werden opgelegd en bestraft  (…)

Lees verder...

25/01/2016: Een jaar dat begint met het herbeleven van veel verschrikkingen van vroeger

… Kolonel Germán Rojas Díaz, geeft zich opnieuw bloot via de communicatiemedia, met al zijn haatgevoelens, die hij moeilijk kan verbergen, tegen onze Vredesgemeenschap en tegen de burgerbevolking van onze geografische en sociale omgeving, … 


Lees verder...

11/11/2015: Militairen en regering dringen erop aan de werkelijkheid te ontkennen

De agressie tegen onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó en tegen de boerenbevolking uit onze omgeving houdt niet op. Van het ene moment op het andere wordt ze dramatischer. Reeds lang ontkent men het bestaan van paramilitairen maar wij ontmoeten ze dagelijks en doorstaan hun gewelddaden. Wat wil de regering, die hierin bijval vindt van de massale communicatiemedia, bij het verbergen en ontkennen van deze rauwe realiteit?

Lees verder...

28/10/2015: Een Staat die niet luistert naar de slachtoffers en die de daders beschermt

De laatste weken zag onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich hevig aangevallen door sterke contingenten paramilitairen, zoals altijd beschermd door de Strijdkrachten, in het bijzonder door de 17-de Brigade van het leger in verscheidene van haar kleine eenheden en in sommige mobiele brigades.

Lees verder...

20/10/2015: Met alle gemak paramilitaire operaties

Opnieuw doen we een DRINGEND beroep op de nationale en internationale solidariteit ten aanzien van de ernstige humanitaire situatie die men doorstaat in verschillende gehuchten van het district San José, opdat ze er dringend bij de Colombiaanse Staat zouden op aandringen de acties van de dood aangekondigd door de militairen tegen onze Vredesgemeenschap en tegen de bevolking van onze geografische en sociale omgeving te (doen) stoppen.

Lees verder...

09/10/2015: Paramilitairen kondigen inval aan

Opnieuw legt onze Vredesgemeenschap getuigenis af ten aanzien van de mensheid en de geschiedenis. Tegelijk doet ze een beroep op de nationale en internationale solidariteit opdat ze er bij de Colombiaanse Staat zouden op aandringen om de paramilitaire inval, die door de paramilitairen, de moorddadige arm van de Staat,  tegen onze Vredesgemeenschap en tegen de bevolking van hun geografische en sociale omgeving werd aangekondigd, tegen te houden. Dit zijn de feiten:

Lees verder...

Pagina's