Berichten uit de Vredesgemeenschap

24/02/2017: Tegen de feiten is er geen enkel argument opgewassen

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt een beroep te doen op het land en de wereld om de laatste agressie die we hebben geleden door Staatsagenten en -instellingen en door groepen die door dezelfde regeringsmacht worden gemanipuleerd aan te klagen. De laatste feiten zijn de volgende:

Lees verder...

14/02/2017: Cynisme zonder grenzen

De terreuracties en de brutale paramilitaire invasie waaraan onze territoria onderworpen worden houden niet op, niet alleen tegen leden van onze Vredesgemeenschap maar ook tegen de burgerbevolking van onze geografische en sociale omgeving. Die laatsten verplichten ze niet alleen deel te nemen aan hun bijeenkomsten maar bovendien verbieden ze hen hun aanwezigheid in de zone aan te klagen.  En ze vestigen de aandacht op de contributies of belastingen die alle bewoners van de gehuchten van het district San José de volgende dagen zullen moeten betalen aan de paramilitairen.

Lees verder...

10/02/2017: Levend onder para-militaire terreur en angst

De verwerpelijke en smartelijke feiten blijven verder duren, de paramilitairen bedreigen en roven voedsel van de nederige boerenfamilies, de paramilitaire operaties in de zone houden niet op. Integendeel ze nemen dag na dag toe terwijl ze aankondigen dat ze belastingen gaan innen van alle eenvoudige mensen van San José. Ondertussen verlenen de communicatiemedia hun instemming. Ze  versterken de stem van wat er gezegd wordt vanaf de schrijftafels van de XVII-de Brigade van het leger.

Lees verder...

06/02/2017: Wie zal ons kunnen beschermen tegen de belegering?

We doen opnieuw een beroep op de mensheid en de geschiedenis om getuigenis af te leggen van weerzinwekkende nieuwe feiten waaraan we voortdurend onderworpen zijn. In totale schaamteloosheid hebben de Strijdkrachten, in aanwezigheid van de boerenbevolking, van de Ombudsman voor de mensenrechten en van internationale organisaties, zich in het district van San José de Apartadó verenigd in een misdadige band met het paramilitarisme.

Lees verder...

02/02/2017: Folteringen, verkrachtingen en moorden het brood van elke dag

Opnieuw legt onze Vredesgemeenschap getuigenis af aan het land en aan de wereld van nieuwe feiten terwijl tegelijkertijd de Colombiaanse Regering de paramilitaire aanwezigheid in onze territoria weigert te aanvaarden.

Lees verder...

01/02/2017: Paramilitairen verkrachten een jongere in San José de Apartadó

Opnieuw richt onze Vredesgemeenschap een jammerklacht naar de nationale en internationale gemeenschap voor de ernstige situatie van de mensenrechten waaraan onze gemeenschap en de bevolking van onze geografische en sociale omgeving dagelijks onderworpen worden. Dit ten aanzien van een Staat die ophield Staat te zijn, door zich om te vormen tot een machine van sociale repressie geholpen door zijn criminele arm, die niet meer clandestien is maar publiek, nl. de paramilitairen. Dit zijn de feiten:

Lees verder...

21/01/2017: De doofheid en blindheid van de Staat had bedoelingen die nu duidelijk zijn: een brutale paramilitaire invasie voorbereiden tegen al onze nederzettingen

De President ziet noch hoort iets concreets en blijft veinzen dat hij leeft in een land zonder paramilitairen. De ministers doen zich voor als blinden en doven. De controleorganen blijven op hun Olympusberg waar alleen de FARC misdrijven begaan. Het juridisch presidentschap blijft brieven naar de President blokkeren en ze afleiden naar de daders. De overige instellingen wassen hun handen (in onschuld) en “ze weten van niets”, maar het verontrust hen evenmin dat de vredesgemeenschappen vernietigd worden. 

Lees verder...

10/01/2017: De tolerantie en de eenheid van actie tussen de Publieke Strijdkrachten en de paramilitairen blijft ongeremd

Er is niets veranderd in San José de Apartadó op het gebied van de criminaliteit van de Staat. Een jaar eindigt en een ander begint zoals reeds verschillende decennia passeerden waarin de schaamteloosheid, de straffeloosheid, de halsstarrigheid en de brutaliteit van de instellingen van een corrupte en misdadige Staat zich alleen maar ophoopt. Onze Vredesgemeenschap blijft en zal blijven getuigenis afleggen tegenover het land en de wereld van al haar lijden.

Lees verder...

10/01/2017: Brief aan Procureur Generaal

                                                                                                                                        Apartadó 10 januari 2017

Mr. Procureur Generaal van de Natie

Bogotá D.C.

 

Ontvang een beleefde groet.

 

Lees verder...

22/12/2016: Als het geen paramilitairen zijn, wat zijn het dan wel?

Opnieuw legt onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó getuigenis af tegenover het land en de wereld over nieuwe agressieve daden door directe of indirecte Staatsagenten, die nauw gecoördineerd met elkaar opereren. Het zijn daden die de vredeswil van de regering en haar instellingen flagrant tegenspreken en die de wil onthullen  om de waardigheid en de rechten van hun bevolking  met de voeten te blijven treden.

Lees verder...

Pagina's