Berichten uit de Vredesgemeenschap

17/09/2016: Los ingenios de la guerra no paran, esta ves acuden a los mas perversos mecanismos de la guerra sucia. En un nuevo episodio que revela el cinismo de quienes atizan la guerra a tal nivel donde la población civil lleva la peor parte; de nuevo, nuestra Comun

De genieën van de oorlog stoppen niet, deze keer doen ze een beroep op de meest perverse mechanismen van de vuile oorlog. In een nieuwe episode die het cynisme openbaart van hen die de oorlog oprakelen tot zulk niveau dat de burgerbevolking het ergste deel ervan ondergaat. Opnieuw laat onze Vredesgemeenschap vaststellingen na van nieuwe feiten tegen de burgerbevolking:

Lees verder...

12/09/2016: Paramilitairen dringen binnen in onze (leef)ruimten, de Staat ontkent het

Reeds meer dan twintig jaar hebben we dezelfde taal gehoord met hetzelfde leugenachtig en pervers discours van de instellingen van de Staat bij het tot vervelens toe ontkennen van de aanwezigheid van hun paramilitaire takken. Opnieuw overdonderen de Staatsautoriteiten zichzelf in het verbergen hoe de paramilitaire invasie plaats vindt in de gehuchten van het district[1] San José.

Lees verder...

07/09/2016: Paramilitairen intimideren ons en bevestigen in samenspraak te werken met de Strijdkrachten

Er gingen niet veel dagen voorbij sinds er een nieuwe commandant kwam bij de XVII-de Brigade van het Nationale Leger.  Als gebaar van verwelkoming en loyaliteit bezetten contingenten paramilitairen verschillende gehuchten van het district van San José, waaronder enkele nederzettingen van onze Vredesgemeenschap, en ze kondigen aan helemaal op hun gemak de zone in te nemen.

Lees verder...

06/09/2016: Paramilitairen bezetten onze gemeenschapsruimten

We doen een dringende oproep aan de nationale en internationale gemeenschap omwille van de aanwezigheid van contingenten paramilitairen in onze gemeenschapsnederzettingen in het gehucht Arenas Altas en in het gehucht La Hoz van het district van San José de Apartadó. Wat onze families en onze kinderen in groot gevaar brengt.

Lees verder...

27/07/2016: Agressies, stigmatiseringen en instemming hiermee: hardnekkige donderwolken boven een breekbaar vredesdiscours

Na omzeggens 20 jaar burgerlijke en vreedzame weerstand van onze Vredesgemeenschap blijven de agressies en de stigmatiseringen van de Staat maar aanhouden. Zelfs het vredesproces waar zoveel publiciteit voor gemaakt wordt heeft de 17-de Brigade en de overige leden van de Strijdkrachten en hun verborgen armen of paramilitairen er niet toe gebracht om te stoppen met hun misdaden.

Lees verder...

03/05/2016: De paramilitaire belegering tegen onze Vredesgemeenschap neemt toe

“ … de routine van het ontkennen van feiten die het leger in verlegenheid kunnen brengen door actie of door verzuim duren maar voort….”

Lees verder...

09/04/2016: Nieuwe paramilitaire losbarstingen

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó doet opnieuw een aanklacht voor het land en voor de wereld van ernstige en verontrustende feiten die heel het officieel discours over de vrede tegenspreken.

Op maandag 28 maart 2016 trok een delegatie van onze Vredesgemeenschap naar het gehucht La Hoz om de gewelddadige feiten te verifiëren die zich in deze zone voordeden. Ze deed volgende vaststellingen:

Lees verder...

26/03/2016: Gewapend treffen brengt de burgerbevolking in gevaar

Opnieuw wil onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó een aanklacht doen ten aanzien van het land en van de wereld van nieuwe feiten van geweld die haar treffen:

Lees verder...

17/03/2016: Steeds uitgebreidere kringen van illegale repressie

(…) we leven in een land waar de jammerklachten van wie uitgesloten zijn en van de massa’s, waarvan de rechten worden miskend, nooit gehoor kregen maar integendeel het zwijgen werden opgelegd en bestraft  (…)

Lees verder...

25/01/2016: Een jaar dat begint met het herbeleven van veel verschrikkingen van vroeger

… Kolonel Germán Rojas Díaz, geeft zich opnieuw bloot via de communicatiemedia, met al zijn haatgevoelens, die hij moeilijk kan verbergen, tegen onze Vredesgemeenschap en tegen de burgerbevolking van onze geografische en sociale omgeving, … 


Lees verder...

Pagina's