Berichten uit de Vredesgemeenschap

11/11/2015: Militairen en regering dringen erop aan de werkelijkheid te ontkennen

De agressie tegen onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó en tegen de boerenbevolking uit onze omgeving houdt niet op. Van het ene moment op het andere wordt ze dramatischer. Reeds lang ontkent men het bestaan van paramilitairen maar wij ontmoeten ze dagelijks en doorstaan hun gewelddaden. Wat wil de regering, die hierin bijval vindt van de massale communicatiemedia, bij het verbergen en ontkennen van deze rauwe realiteit?

Lees verder...

28/10/2015: Een Staat die niet luistert naar de slachtoffers en die de daders beschermt

De laatste weken zag onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich hevig aangevallen door sterke contingenten paramilitairen, zoals altijd beschermd door de Strijdkrachten, in het bijzonder door de 17-de Brigade van het leger in verscheidene van haar kleine eenheden en in sommige mobiele brigades.

Lees verder...

20/10/2015: Met alle gemak paramilitaire operaties

Opnieuw doen we een DRINGEND beroep op de nationale en internationale solidariteit ten aanzien van de ernstige humanitaire situatie die men doorstaat in verschillende gehuchten van het district San José, opdat ze er dringend bij de Colombiaanse Staat zouden op aandringen de acties van de dood aangekondigd door de militairen tegen onze Vredesgemeenschap en tegen de bevolking van onze geografische en sociale omgeving te (doen) stoppen.

Lees verder...

09/10/2015: Paramilitairen kondigen inval aan

Opnieuw legt onze Vredesgemeenschap getuigenis af ten aanzien van de mensheid en de geschiedenis. Tegelijk doet ze een beroep op de nationale en internationale solidariteit opdat ze er bij de Colombiaanse Staat zouden op aandringen om de paramilitaire inval, die door de paramilitairen, de moorddadige arm van de Staat,  tegen onze Vredesgemeenschap en tegen de bevolking van hun geografische en sociale omgeving werd aangekondigd, tegen te houden. Dit zijn de feiten:

Lees verder...

05/10/2015: Rottigheden en systematische geweld opgraven

Recent verwezen de locale en regionale communicatiemedia naar een zogenaamd akkoord tussen de 17-de Brigade van het leger en de burgerbevolking van de huizenblokken van San José de Apartadó om de militaire basis te verplaatsen op 400 meter afstand van de plaats waar die nu was.

Lees verder...

22/09/2015: Een nieuwe moord, opnieuw wordt een aanslag op het leven gepleegd.

Eens te meer doet onze Vredesgemeenschap een beroep op de mensheid en de geschiedenis om te getuigenis af te leggen over nieuwe feiten van moord, vervolging en lijden, waaraan onze gemeenschap en de bevolking van onze geografische en sociale omgeving wordt onderworpen.

Lees verder...

24/07/2015: Hoe lang nog, hoe lang nog?

Opnieuw richt onze Vredesgemeenschap een jammerklacht tot het land en tot de wereld.   Hierbij legt ze eens te meer getuigenis af van de afschuwelijke feiten die bewijzen dat er een voortdurende  poging  bestaat om ons levensproject van Vredesgemeenschap te vernietigen. Dit zijn de feiten:

Op dinsdag 14 juli 2015 drongen militaire troepen met geweld het Vredesgehucht Luis Eduardo Guerra binnen, een nederzetting van onze Vredesgemeenschap in het gehucht Mulatos gelegen.

Lees verder...

15/07/2015: Onder de instemmende blik van alle machten (van de Staat)

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó stelt het land en de wereld opnieuw in kennis van de laatste episodes van de agressie van een criminele Staat die hardnekkig geprobeerd heeft ons gedurende meer dan 18 jaar te vernietigen.

Lees verder...

17/06/2015: Moorddadige troepen die (van alles) verbergen en die omkopen – Kolonels die liegen en lasteren zonder maat

De agressie en de laster houdt niet op en ook niet onze progressieve verbazing voor de elke keer meer ontmaskerde perversiteit van Staatsagenten.  Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó ziet zich verplicht nieuwe criminele feiten ter kennis te brengen van het land en van de wereld:

Lees verder...

10/06/2015: De Strijdkrachten blijven misdaden begaan in San José de Apartadó

Opnieuw worden onze nederzettingen in slagvelden veranderd en kogels blijven de lichamen van burgers die niets te maken hebben met de oorlog binnendringen. Eens te meer leggen we nieuwe terreurdaden voor aan het land en de wereld die de perversiteit van de Staat aantonen  die zijn eigen Grondwet met de voeten treedt en die niet de minste eerbied toont voor de wet. De recente feiten zijn:

Lees verder...

Pagina's