Berichten uit de Vredesgemeenschap

05/10/2015: Rottigheden en systematische geweld opgraven

Recent verwezen de locale en regionale communicatiemedia naar een zogenaamd akkoord tussen de 17-de Brigade van het leger en de burgerbevolking van de huizenblokken van San José de Apartadó om de militaire basis te verplaatsen op 400 meter afstand van de plaats waar die nu was.

Lees verder...

22/09/2015: Een nieuwe moord, opnieuw wordt een aanslag op het leven gepleegd.

Eens te meer doet onze Vredesgemeenschap een beroep op de mensheid en de geschiedenis om te getuigenis af te leggen over nieuwe feiten van moord, vervolging en lijden, waaraan onze gemeenschap en de bevolking van onze geografische en sociale omgeving wordt onderworpen.

Lees verder...

24/07/2015: Hoe lang nog, hoe lang nog?

Opnieuw richt onze Vredesgemeenschap een jammerklacht tot het land en tot de wereld.   Hierbij legt ze eens te meer getuigenis af van de afschuwelijke feiten die bewijzen dat er een voortdurende  poging  bestaat om ons levensproject van Vredesgemeenschap te vernietigen. Dit zijn de feiten:

Op dinsdag 14 juli 2015 drongen militaire troepen met geweld het Vredesgehucht Luis Eduardo Guerra binnen, een nederzetting van onze Vredesgemeenschap in het gehucht Mulatos gelegen.

Lees verder...

15/07/2015: Onder de instemmende blik van alle machten (van de Staat)

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó stelt het land en de wereld opnieuw in kennis van de laatste episodes van de agressie van een criminele Staat die hardnekkig geprobeerd heeft ons gedurende meer dan 18 jaar te vernietigen.

Lees verder...

17/06/2015: Moorddadige troepen die (van alles) verbergen en die omkopen – Kolonels die liegen en lasteren zonder maat

De agressie en de laster houdt niet op en ook niet onze progressieve verbazing voor de elke keer meer ontmaskerde perversiteit van Staatsagenten.  Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó ziet zich verplicht nieuwe criminele feiten ter kennis te brengen van het land en van de wereld:

Lees verder...

10/06/2015: De Strijdkrachten blijven misdaden begaan in San José de Apartadó

Opnieuw worden onze nederzettingen in slagvelden veranderd en kogels blijven de lichamen van burgers die niets te maken hebben met de oorlog binnendringen. Eens te meer leggen we nieuwe terreurdaden voor aan het land en de wereld die de perversiteit van de Staat aantonen  die zijn eigen Grondwet met de voeten treedt en die niet de minste eerbied toont voor de wet. De recente feiten zijn:

Lees verder...

06/05/2015: Dringend: de Strijdkrachten gebruiken geweld tegen onze Vredesgemeenschap

… het is meer dan cynisch hem (= Javier Giraldo)  op zulk niveau  te beschuldigen, die ons begeleidde en in eigen vlees het lijden van duizenden slachtoffers van het geweld van de laatste decades heeft  geleden, gewoonweg omdat het zijn wens was om ons in ons lijden, in ons leed te begeleiden.

Lees verder...

03/05/2015: Oorlog vermomd als vooruitgang

Het is slechts enkele dagen geleden dat we zegden: ”Opnieuw legt onze Vredesgemeenschap getuigenis af ten aanzien van het land en van de wereld van de feiten die een negatieve invloed hebben op ons leven en op onze fundamentele rechten, en op die van de boerenbevolking van onze omgeving. Het gaat over feiten die door het officieel discours en de grote media van desinformatie  stilgehouden worden of grondig verdraaid worden.”

Lees verder...

30/04/2015: Ontwikkeling en vooruitgang: drogredenen van de oorlog in Urabá

 

Opnieuw legt onze Vredesgemeenschap getuigenis af ten aanzien van het land en van de wereld over de wreedheden waaraan onze gemeenschap en de burgerbevolking van onze omgeving onderworpen worden. Parallel hiermee is er het officieel discours dat op uitdagende en vernederende toon over een werkelijkheid spreekt die wij niet kennen en die veel verschilt van de realiteit die wij dagelijks beleven.

Lees verder...

16/04/2015: Wat willen militairen en paramilitairen verbergen door ontheemding te veroorzaken?

Gedurende deze dagen grijpt er in Urabá een monsterachtige militaire en gerechtelijke operatie plaats zogezegd om de verblijfplaats van alias “OTONIEL”, het hoogste kopstuk van de paramiitairen te vinden. Dat alles veroorzaakte massale ontheemding tegen de burgerbevolking. De operaties en de aanwezigheid van Staatsagenten evenwel geraken niet bij het ‘fort’, dat eigendom is van de paramilitairen in de streek. Want men ziet ze voortdurend patrouilleren door o.a.

Lees verder...

Pagina's