Voorstelling van ons Bondgenootschap

 

Op 8 december 2006 werd het bondgenootschap opgericht door de gemeente Westerlo en de Federatie van parochies van Herselt, Hulshout en Westerlo . Ondertussen werd er ook een 'Bondgenootschap' ondertekend met de gemeenten Herselt (5.11.2013), Laakdal (11.11.2013), Nijlen (12.11.2013) en Schilde (18.11.2014) en met de Provincie Antwerpen (18.11.2014). Op 18 november 2014 zijn al deze bondgenootschappen geïntegreerd in de vzw ‘Vlaams Netwerk van Solidariteit met de Vredesgemeenschap van San José’.

Uitgangspunt van dit Netwerk voor de vrede is het belang van burgerdiplomatie, internationale aanwezigheid en druk. Zo willen we de mensenrechtensituatie van de families in de Vredesgemeenschap verbeteren. Vanuit Colombia wordt bewust gekozen om samen te werken met gemeenten omdat zij het dichtst bij de burgers staan.

Daarnaast ondersteunt dit ‘Vlaams Netwerk’ ook materiële projecten van de gemeenschap. Dit draagt ertoe bij dat de Gemeenschap in waardigheid kan overleven. Daarvoor kunnen we rekenen op de hulp van

  • Subsidies van de provincie en van de deelnemende gemeentes. Zo krijgen we in 2016 9500 € zuidsubsidie van de provincie Antwerpen voor het project 'Alternatief onderwijs, communicatie en vormig leiders en leerkrachten'.
  • Giften van particulieren: In het verleden zijn we erin gelukt 55 hectares biocacao aan te planten. Momenteel is de steun bestemd voor het "Verbeteren van de woningen van dertig families van de vredesgemeenschap in San Josecito, Colombia": Na 9 jaar leven in woningen zonder fatsoenlijke vloeren beschikken momenteel alle huizen over een betonnen vloer. Het werk is uitgevoerd door mensen van de Gemeenschap zelf met de hulp van 2 stielmannen. Volgend project is het voorzien van alle huizen van deftig sanitair. Giften zijn dan ook nog steeds welkom.
  • Giften (1) - Giften kan men doen op rekeningnummer BE64 7340 5136 5852 (KBC) van het Vlaams Netwerk van Solidariteit (met de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó). Hiermee worden alle projecten van de Vredesgemeenschap ondersteund. Deze rekening wordt best gebruikt door verenigingen of organisaties (want geen fiscaal aftrekbare giften).
  • Giften (2) - Er bestaat ook de mogelijkheid om fiscaal aftrekbare giften te doen voor het onderwijsproject van de Gemeenschap (Zie bij foto's - Pro Magazine Project Vredesgemeenschap) via Proma vzw rekeningnummer BE71 0000 1733 1169. In de mededeling moet dan wel vermeld worden: Vredesopvoeding Apartadó- 2019/70.