Voorstelling van ons Bondgenootschap

 

Op 8 december 2006 werd het bondgenootschap opgericht door de gemeente Westerlo en de Federatie van parochies van Herselt, Hulshout en Westerlo . Ondertussen werd er ook een 'Bondgenootschap' ondertekend met de gemeenten Herselt (5.11.2013), Laakdal (11.11.2013), Nijlen (12.11.2013) en Schilde (18.11.2014) en met de Provincie Antwerpen (18.11.2014). Op 18 november 2014 zijn al deze bondgenootschappen geïntegreerd in de vzw ‘Vlaams Netwerk van Solidariteit met de Vredesgemeenschap van San José’.

Uitgangspunt van dit Netwerk voor de vrede is het belang van burgerdiplomatie, internationale aanwezigheid en druk. Zo willen we de mensenrechtensituatie van de families in de Vredesgemeenschap verbeteren. Vanuit Colombia wordt bewust gekozen om samen te werken met gemeenten omdat zij het dichtst bij de burgers staan.

Daarnaast ondersteunt dit ‘Vlaams Netwerk’ ook materiële projecten van de gemeenschap. Dit draagt ertoe bij dat de Gemeenschap in waardigheid kan overleven. Daarvoor kunnen we rekenen op de hulp van

  • Subsidies van de provincie en van de deelnemende gemeentes. Zo krijgen we in 2016 9500 € zuidsubsidie van de provincie Antwerpen voor het project 'Alternatief onderwijs, communicatie en vormig leiders en leerkrachten'.
  • Giften van particulieren: In het verleden zijn we erin gelukt 55 hectares biocacao aan te planten. Momenteel is de steun bestemd voor het "Verbeteren van de woningen van dertig families van de vredesgemeenschap in San Josecito, Colombia": Na 9 jaar leven in woningen zonder fatsoenlijke vloeren beschikken momenteel alle huizen over een betonnen vloer. Het werk is uitgevoerd door mensen van de Gemeenschap zelf met de hulp van 2 stielmannen. Volgend project is het voorzien van alle huizen van deftig sanitair. Giften zijn dan ook nog steeds welkom op het rekeningnummer van het “Vlaams Netwerk van Solidariteit met de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó”: IBANcode: BE17 9731 2677 7721. Wie een attest voor de belastingen wenst schrijft wel best over op de rekening van de Koning Boudewijnstichting: IBANcode: BE10 0000 0000 0404 met verplichte gestructureerde mededeling ***128/2717/00058***. Deze aktie loopt tot het einde van 2016.
  • Schrijfaktie - Paramilitairen bedreigen de vredesgemeenschap: De laatste maanden zijn er steeds meer paramilitairen aktief in het gebied van de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó in het noordwesten van Colombia. De leden van de gemeenschap en andere burgers lopen hierdoor ernstig gevaar. Daarom een warme oproep om deel te nemen aan de schrijfaktie welke je kan vinden op volgende link: Schrijfaktie Colombia - paramilitairen bedreigen de Vredesgemeenschap